سایت تفریحی سرگرمی آموزشی ناگهان


اوحدی مراغی

جملات زیبا : دلتنگی

جملات زیبا : دلتنگی

امشب از پيش من شيفته دل دور مرونور چشم منی، ای چشم مرا نور،مروديگری از نظرم گر برود باکی نيستتوکه معشوقی و م...
ادامه مطلب


  داغ ترین ها  ببین و بخندصفحه دیگری وجود ندارد