سایت تفریحی سرگرمی آموزشی ناگهان


کانال سروش

زارعی

حذف تصویر بابک حمیدیان در تبلیغات شهری بادیگارد تکذیب شد!

حذف تصویر بابک حمیدیان در تبلیغات شهری بادیگارد تکذیب شد!

در خبر های اخیر شاهد صحبت هایی  در خصوص حذف تصویر بابک حمیدیان در تبلیغات شهری بادیگارد بوده ای...
ادامه مطلب

حاشیه هنری 1395/01/19
  داغ ترین ها  ببین و بخند
صفحه دیگری وجود ندارد