سایت تفریحی سرگرمی آموزشی ناگهان


سنگ کاغذ قیچی

سنگ، کاغذ، قیچی! شانس یا استراتژی؟

سنگ، کاغذ، قیچی! شانس یا استراتژی؟

سنگ، کاغذ، قیچی، بازی منحصر به فردی است که در آن پیش بینی تصمیم گیری های منطقی فرد در حین بازی، با تصمیم ...
ادامه مطلب

حاشیه علمی 1394/12/27

  داغ ترین ها  ببین و بخندصفحه دیگری وجود ندارد