سایت تفریحی سرگرمی آموزشی ناگهان


کانال تلگرام

سنگ کاغذ قیچی

سنگ، کاغذ، قیچی! شانس یا استراتژی؟

سنگ، کاغذ، قیچی! شانس یا استراتژی؟

سنگ، کاغذ، قیچی، بازی منحصر به فردی است که در آن پیش بینی تصمیم گیری های منطقی فرد در حین بازی، با تصمیم ...
ادامه مطلب

حاشیه علمی 1394/12/27




  داغ ترین ها











  ببین و بخند











کانال تلگرام
صفحه دیگری وجود ندارد