سایت تفریحی سرگرمی آموزشی ناگهان


کانال سروش

فوران های رادیویی زودگذر

حیرت دانشمندان از پیام موجودات فضایی!

حیرت دانشمندان از پیام موجودات فضایی!

دانشمندان می گویند که نمی توانند منبع امواج رادیویی قدرتمند و رمزآلودی را که از خارج کهکشان راه شیری...
ادامه مطلب

حاشیه علمی 1394/12/15
  داغ ترین ها  ببین و بخند
صفحه دیگری وجود ندارد