سایت تفریحی سرگرمی آموزشی ناگهان


کانال تلگرام

پیش بینی

سنگ، کاغذ، قیچی! شانس یا استراتژی؟

سنگ، کاغذ، قیچی! شانس یا استراتژی؟

سنگ، کاغذ، قیچی، بازی منحصر به فردی است که در آن پیش بینی تصمیم گیری های منطقی فرد در حین بازی، با تصمیم ...
ادامه مطلب

حاشیه علمی 1394/12/27
  داغ ترین ها  ببین و بخندکانال تلگرام
صفحه دیگری وجود ندارد