سایت تفریحی سرگرمی آموزشی ناگهان


کنفوسیوس

جملات زیبا : مفهوم زندگی

جملات زیبا : مفهوم زندگی

مفهوم زندگی خیلی ساده استفقط ما اصرار داریم آن را پیچیده کنیم"کنفوسیوس"...
ادامه مطلب

پیام زندگی 1394/12/10

  داغ ترین ها  ببین و بخندصفحه دیگری وجود ندارد