سایت تفریحی سرگرمی آموزشی ناگهان


کانال تلگرام

Fast radio burst

حیرت دانشمندان از پیام موجودات فضایی!

حیرت دانشمندان از پیام موجودات فضایی!

دانشمندان می گویند که نمی توانند منبع امواج رادیویی قدرتمند و رمزآلودی را که از خارج کهکشان راه شیری...
ادامه مطلب

حاشیه علمی 1394/12/15
  داغ ترین ها  ببین و بخندکانال تلگرام
صفحه دیگری وجود ندارد