سایت تفریحی سرگرمی آموزشی ناگهان


کانال سروش

آستون مارتین

8 حقیقتی که راجع به "آستون مارتین" نمی دانید!

8 حقیقتی که راجع به "آستون مارتین" نمی دانید!

    1. برای تولید هرماشین به مدل وان-77، به دوهزار و هفتصد ساعت زمان نیاز بود!این زمان خیلی زیادی ست!2. نام این کمپا...
ادامه مطلب

  داغ ترین ها  ببین و بخندصفحه دیگری وجود ندارد