سایت تفریحی سرگرمی آموزشی ناگهان


کانال سروش

جمله

جملات زیبا: تجربه ی عشق

جملات زیبا: تجربه ی عشق

 بهتر است عشق را تجربه کنی، حتی اگر آن را از دست بدهی، تا اینکه هیچ وقت عاشق نشوی ...
ادامه مطلب

  داغ ترین ها  ببین و بخندصفحه دیگری وجود ندارد