سایت تفریحی سرگرمی آموزشی ناگهان


کانال سروش

14 فیگوری که باید جلوی دوربین، بلد باشید!


سایت ناگهان

حتما برای شما هم پیش آمده که از عکس های خود ناراضی باشید و با حسرت به عکس های افراد مشهور نگاه کنید! تیم سایت ناگهان امروز برای شما 14 فیگور را تدارک دیده که با تمرین وانجام آن جلوی دوربین، شما بین دوستانتان به خوش عکسی معروف خواهید شد. 

 

عکس دوربین

1. جلوی دوربین معذب نباشید. 

 

 

عکس دوربین

2. دست ها را روی کمر بگذارید و پاهایتان را دور از هم قرار دهید.

 

 

عکس دوربین

3. وانمود کنید در کلاس باله هستید! یک پا را جلوتر قرار داده و یک دست را روی کمربگذارید.

 

 

عکس دوربین

4. پای خود را از از روی پای دیگر عبور دهید و لبه ی بیرونی آن را روی زمین بگذارید.

 

 

عکس دوربین

5. سنگینی بدن خود را به یک سمت منتقل کنید و پای خود را درکنار هم قرار ندهید.

 

 

عکس دوربین

6. به همین سادگی! دست ها داخل جیب و یک پایتان را کمی جلوتر بگذارید.

 

 

عکس دوربین

7. دست روی کمر و پای موافق هم کمی جلوتر قرار دهید.

 

 

عکس دوربین

8. پاهایتان را درکنار هم بگذارید و قفسه ی سینه ی خود را کمی به سمت چپ یا راست بچرخانید.

 

 

عکس دوربین

9. جوری بایستید که منحنی بدن خود را به رخ بکشید.

 

 

عکس دوربین

10. کمی به عقب خم شوید و چرحاندن سر به حالت سه رخ به دوربین نگاه کنید.

 

 

عکس دوربین

11. دیگر دوره ی اینکه دستتان را دور شانه های دوسستان بگذارید گذشته است!  رو به هم قرار بگیرید و باهم بگویید "سیــب"

 

 

عکس دوربین

12. صاف و کشیده اما پای سمت چپتان را از روی پای سمت راست عبور دهید.

 

 

عکس دوربین

13. لگن خود کمی به سمت چپ متمایل کنید و دست موافق را روی آن قرار دهید.

 

 

عکس دوربین

14. آرنج خود را خم کنید و کف دستتان را روی ران قرار دهید.

 

سایت ناگهان
مدلینگعکاسیریحانابیانسهویکتوریابکهام

این مطلب را با دوستان خود به اشتراک بگذارید

برخی از مطالب مرتبط با موضوع مد و زیبایی :
  داغ ترین ها  ببین و بخند