سایت تفریحی سرگرمی آموزشی ناگهان


کانال سروش

عکس های قبل و بعد مدل ابرو افراد معروف | مدل ابرو را دست کم نگیرید.


سایت ناگهان

به نظر می رسد در سراسر جهان وسواس ابرو همه گیر شده است. چون اگر به توصیه های آرایشگران دقت کنیم می فهمیم که ابرو بی اندازه در زیبایی چهره موثر است.

شاید در گذشته کمتر به ابرو و تاثیر آن توجه می شد اما امروزه اکثر خانم ها با تقویت ابرو، زیبایی و اعتماد به نفسشان را بالا می برند.

بسیاری از افراد مشهور گفته اند از اینکه زودتر به ابروهایشان توجه نکرده اند افسوس می خورند. با عکس های زیر می بینیم که افسوس آنها بیهوده نیست! 

عکس های قبل و بعد از تغییر ابرو نشان می دهد که نباید مدل ابرو را دست کم بگیرید! از این به بعد قبل از اینکه به آرایشگاه بروید، با توجه به شکل و فرم صورت خود، مدل ابرو را انتخاب کنید!

 

 

مدل ابرو را دست کم نگیرید!

عکس قبل و بعد ادل مدل ابرو

 عکس قبل و بعد ادل - عکس قبل و بعد مدل ابرو - مدل ابرو - عکس قبل و بعد آرایش - عکس قبل و بعد مدل مو

 

عکس قبل و بعد ادل مدل ابرو

 عکس قبل و بعد ادل - عکس قبل و بعد مدل ابرو - مدل ابرو - عکس قبل و بعد آرایش - عکس قبل و بعد مدل مو

 

 

 

عکس قبل و بعد دمی لواتو مدل ابرو

 عکس قبل و بعد دمی لواتو - عکس قبل و بعد مدل ابرو - مدل ابرو - عکس قبل و بعد آرایش - عکس قبل و بعد مدل مو

عکس قبل و بعد دمی لواتو مدل ابرو

 عکس قبل و بعد دمی لواتو - عکس قبل و بعد مدل ابرو - مدل ابرو - عکس قبل و بعد آرایش - عکس قبل و بعد مدل مو

 

 

 

 

عکس قبل و بعد درو بریمور مدل ابرو

 عکس قبل و بعد درو بریمور - عکس قبل و بعد مدل ابرو - مدل ابرو - عکس قبل و بعد آرایش - عکس قبل و بعد مدل مو

 

عکس قبل و بعد درو بریمور مدل ابرو

 عکس قبل و بعد درو بریمور - عکس قبل و بعد مدل ابرو - مدل ابرو - عکس قبل و بعد آرایش - عکس قبل و بعد مدل مو

 

 

 

 

عکس قبل و بعد کری واشینگتن مدل ابرو

 عکس قبل و بعد کری واشینگتن - عکس قبل و بعد مدل ابرو - مدل ابرو - عکس قبل و بعد آرایش - عکس قبل و بعد مدل مو

 

عکس قبل و بعد کری واشینگتن مدل ابرو

 عکس قبل و بعد کری واشینگتن - عکس قبل و بعد مدل ابرو - مدل ابرو - عکس قبل و بعد آرایش - عکس قبل و بعد مدل مو

 

 

 

 

 

عکس قبل و بعد گوئن استفانی مدل ابرو

 عکس قبل و بعد گوئن استفانی - عکس قبل و بعد مدل ابرو - مدل ابرو - عکس قبل و بعد آرایش - عکس قبل و بعد مدل مو

 

عکس قبل و بعد گوئن استفانی مدل ابرو

 عکس قبل و بعد گوئن استفانی - عکس قبل و بعد مدل ابرو - مدل ابرو - عکس قبل و بعد آرایش - عکس قبل و بعد مدل مو

 

 

 

 

 

عکس قبل و بعد جنیفر لوپز مدل ابرو

 عکس قبل و بعد جنیفر لوپز - عکس قبل و بعد مدل ابرو - مدل ابرو - عکس قبل و بعد آرایش - عکس قبل و بعد مدل مو

 

عکس قبل و بعد جنیفر لوپز مدل ابرو

 عکس قبل و بعد جنیفر لوپز - عکس قبل و بعد مدل ابرو - مدل ابرو - عکس قبل و بعد آرایش - عکس قبل و بعد مدل مو

 

 

 

 

 

عکس قبل و بعد جسیکا آلبا مدل ابرو

 عکس قبل و بعد جسیکا آلبا - عکس قبل و بعد مدل ابرو - مدل ابرو - عکس قبل و بعد آرایش - عکس قبل و بعد مدل مو

 

عکس قبل و بعد جسیکا آلبا مدل ابرو

 عکس قبل و بعد جسیکا آلبا - عکس قبل و بعد مدل ابرو - مدل ابرو - عکس قبل و بعد آرایش - عکس قبل و بعد مدل مو

 

 

 

 

 

عکس قبل و بعد مگان فاکس مدل ابرو

 عکس قبل و بعد مگان فاکس - عکس قبل و بعد مدل ابرو - مدل ابرو - عکس قبل و بعد آرایش - عکس قبل و بعد مدل مو

 

عکس قبل و بعد مگان فاکس مدل ابرو

 عکس قبل و بعد مگان فاکس - عکس قبل و بعد مدل ابرو - مدل ابرو - عکس قبل و بعد آرایش - عکس قبل و بعد مدل مو

سایت ناگهان
مدل ابروقبل و بعد ابروقبل و بعدابرومدل آرایشمدل موافراد مشهورتقویت ابروفرم صورت

این مطلب را با دوستان خود به اشتراک بگذارید

برخی از مطالب مرتبط با موضوع مد و زیبایی :
  داغ ترین ها  ببین و بخند