سایت تفریحی سرگرمی آموزشی ناگهان


کانال سروش

محمود احمدی نژاد

کارگردان سالوادور می‌خواهد فیلم محمود احمدی نژاد را بسازد!

کارگردان سالوادور می‌خواهد فیلم محمود احمدی نژاد را بسازد!

کارگردان فیلم من سالوادور نیستم ابراز تمایل کرد تا فیلم زندگی محمود احمدی نژاد را بسازد.ب...
ادامه مطلب

  داغ ترین ها  ببین و بخندصفحه دیگری وجود ندارد