سایت تفریحی سرگرمی آموزشی ناگهان


کانال سروش

بازار محلی رشت و عکس غذاهای محلی گیلان | شهر غذاهای متنوع و رنگارنگ (بخش دوم)


سایت ناگهان

بازار محلی رشت ، راسته ی میوه فروشان

بازار محلی رشت ، راسته ی میوه فروشان

 

 

کباب ترش ، گردو ، باقلی و اشبل _ غذای محلی گیلان

کباب ترش ، گردو ، باقلی و اشبل _ غذای محلی گیلان

 

 

رشته خشکار

رشته خشکار

 

 

واویشکا - غذای محلی گیلان

واویشکا - غذای محلی گیلان

 

گردو ، باقلی و اشبل _ غذای محلی گیلان

گردو ، باقلی و اشبل _ غذای محلی گیلان

 

 

گردو ، باقلی و اشبل _ غذای محلی گیلان

زیتون پرورده ، گردو ، باقلی و اشبل _ غذای محلی گیلان

 

 

باقلی قاتوق ، ماهی دودی ، ماست چکیده و زیتون پرورده

باقلی قاتوق ، ماهی دودی ، ماست چکیده و زیتون پرورده

 

 

گمجی کباب

گمجی کباب

 

باقلی پخته

باقلی پخته

 

 

باقلی قاتوق با کولی و سیر ترشی و زیتون پرورده

باقلی قاتوق با کولی و سیر ترشی و زیتون پرورده

 

 

آلوچه فشکن

آلوچه فشکن

 

 

ترش تره ، باقلی خورشت ، ماهی شور و ماهی دودی با ماهی کولی و کال کباب و زیتون پرورده

ترش تره ، باقلی خورشت ، ماهی شور و ماهی دودی با ماهی کولی و کال کباب و زیتون پرورده

 

 

بازار محلی رشت ، راسته ی ماهی فروشان

بازار محلی رشت ، راسته ی ماهی فروشان

 

 

بازار محلی رشت و  عکس غذاهای محلی گیلان | شهر غذاهای متنوع و رنگارنگ (بخش دوم)

بازار محلی رشت 

 

بازار محلی رشت و  عکس غذاهای محلی گیلان | شهر غذاهای متنوع و رنگارنگ (بخش دوم)- بازار محلی رشت - راسته ماهی فروشان

بازار محلی رشت - راسته ماهی فروشان

 

بازار محلی رشت و  عکس غذاهای محلی گیلان | شهر غذاهای متنوع و رنگارنگ (بخش دوم)

 

 

سایت ناگهان
غذاگیلانمحلیرشتعکسشمال

این مطلب را با دوستان خود به اشتراک بگذارید

برخی از مطالب مرتبط با موضوع آشپزی :
  داغ ترین ها  ببین و بخند