سایت تفریحی سرگرمی آموزشی ناگهان


کانال سروش

پیش بینی

سنگ، کاغذ، قیچی! شانس یا استراتژی؟

سنگ، کاغذ، قیچی! شانس یا استراتژی؟

سنگ، کاغذ، قیچی، بازی منحصر به فردی است که در آن پیش بینی تصمیم گیری های منطقی فرد در حین بازی، با تصمیم ...
ادامه مطلب

  داغ ترین ها  ببین و بخندصفحه دیگری وجود ندارد