سایت تفریحی سرگرمی آموزشی ناگهان


کانال سروش

مجموعه اس ام اس تبریک روز تولد


سایت ناگهان

مجموعه اس ام اس - پیامک تبریک تولد | سایت ناگهان

 

امروز روز توست. روزی که هیچ چیزی واقعی تر از وجودت، وجود ندارد
تولدت مبارک نازنینم
 

 
اس ام اس ویژه تبریک روز تولد –  پیامک جدید تبریک تولد - جملات زیبا روز تولد 95 اس ام اس تبریک تولد  تبریک روز تولد – تولدت مبارک –– متن های زیبا برای روز تولد – متن های زیبا برای تبریک اس تولد – اس ام اس برای تبریک روزتولد – سایت ناگهان – پیام تبریک به مناسبت روز تولد – اس ام اس ویژه روز تولد- اس تولد - تبریک روزتولد –  مسیج تبریک روزتولد – سایت ناگهان-اس ام اس تولد– sms --tavalod – - اس ام اس جدید تبریک تولد 95 اس ام اس جدید تبریک تولد - اس ام اس تولد پسرانه -  اس ام اس تولد دخترانه

 

به سن فکر نکن
اون فقط یه عدده
بشین و خوشحالیت را بشمار
شادیت ابدی 

تولدت مبارک

 

اس ام اس ویژه تبریک روز تولد –  پیامک جدید تبریک تولد - جملات زیبا روز تولد 95 اس ام اس تبریک تولد  تبریک روز تولد – تولدت مبارک –– متن های زیبا برای روز تولد – متن های زیبا برای تبریک اس تولد – اس ام اس برای تبریک روزتولد – سایت ناگهان – پیام تبریک به مناسبت روز تولد – اس ام اس ویژه روز تولد- اس تولد - تبریک روزتولد –  مسیج تبریک روزتولد – سایت ناگهان-اس ام اس تولد– sms --tavalod – - اس ام اس جدید تبریک تولد 95 اس ام اس جدید تبریک تولد - اس ام اس تولد پسرانه -  اس ام اس تولد دخترانه

 


بهترین هدیه ای که روز تولد می توانی به خودت بدهی
شادی و دل خوش است
خودت را دوست داشته باش ای دوست داشتنی
تولدت مبارک

 

اس ام اس ویژه تبریک روز تولد –  پیامک جدید تبریک تولد - جملات زیبا روز تولد 95 اس ام اس تبریک تولد  تبریک روز تولد – تولدت مبارک –– متن های زیبا برای روز تولد – متن های زیبا برای تبریک اس تولد – اس ام اس برای تبریک روزتولد – سایت ناگهان – پیام تبریک به مناسبت روز تولد – اس ام اس ویژه روز تولد- اس تولد - تبریک روزتولد –  مسیج تبریک روزتولد – سایت ناگهان-اس ام اس تولد– sms --tavalod – - اس ام اس جدید تبریک تولد 95 اس ام اس جدید تبریک تولد - اس ام اس تولد پسرانه -  اس ام اس تولد دخترانه

 

تمام ستاره های آسمون هم برات بیارم
کمه
تو خودت قلب آسمونی
تولدت مبارک

 

اس ام اس ویژه تبریک روز تولد –  پیامک جدید تبریک تولد - جملات زیبا روز تولد 95 اس ام اس تبریک تولد  تبریک روز تولد – تولدت مبارک –– متن های زیبا برای روز تولد – متن های زیبا برای تبریک اس تولد – اس ام اس برای تبریک روزتولد – سایت ناگهان – پیام تبریک به مناسبت روز تولد – اس ام اس ویژه روز تولد- اس تولد - تبریک روزتولد –  مسیج تبریک روزتولد – سایت ناگهان-اس ام اس تولد– sms --tavalod – - اس ام اس جدید تبریک تولد 95 اس ام اس جدید تبریک تولد - اس ام اس تولد پسرانه -  اس ام اس تولد دخترانه

 

روز تولدت، یه شانس برای شروع دوباره ست
قدر شانسی که خدا امسال بهت هدیه داده رو بدون
تولدت مبارک

 

اس ام اس ویژه تبریک روز تولد –  پیامک جدید تبریک تولد - جملات زیبا روز تولد 95 اس ام اس تبریک تولد  تبریک روز تولد – تولدت مبارک –– متن های زیبا برای روز تولد – متن های زیبا برای تبریک اس تولد – اس ام اس برای تبریک روزتولد – سایت ناگهان – پیام تبریک به مناسبت روز تولد – اس ام اس ویژه روز تولد- اس تولد - تبریک روزتولد –  مسیج تبریک روزتولد – سایت ناگهان-اس ام اس تولد– sms --tavalod – - اس ام اس جدید تبریک تولد 95 اس ام اس جدید تبریک تولد - اس ام اس تولد پسرانه -  اس ام اس تولد دخترانه

 

میدونی کی میفهمی سنت زیاد شده؟
اون وقتی که قیمت شمعت بیشتر از قیمت کیک تولدت میشه!

تولدت مبارک

 

 

اس ام اس ویژه تبریک روز تولد –  پیامک جدید تبریک تولد - جملات زیبا روز تولد 95 اس ام اس تبریک تولد  تبریک روز تولد – تولدت مبارک –– متن های زیبا برای روز تولد – متن های زیبا برای تبریک اس تولد – اس ام اس برای تبریک روزتولد – سایت ناگهان – پیام تبریک به مناسبت روز تولد – اس ام اس ویژه روز تولد- اس تولد - تبریک روزتولد –  مسیج تبریک روزتولد – سایت ناگهان-اس ام اس تولد– sms --tavalod – - اس ام اس جدید تبریک تولد 95 اس ام اس جدید تبریک تولد - اس ام اس تولد پسرانه -  اس ام اس تولد دخترانه

 

تولد تمام دنیا را فراموش کنم
روز تولد تو را با دنیا عوض نمی کنم
روز تولدت بر ذهن و قلبم حک شده
تولدت مبارک 

 

اس ام اس ویژه تبریک روز تولد –  پیامک جدید تبریک تولد - جملات زیبا روز تولد 95 اس ام اس تبریک تولد  تبریک روز تولد – تولدت مبارک –– متن های زیبا برای روز تولد – متن های زیبا برای تبریک اس تولد – اس ام اس برای تبریک روزتولد – سایت ناگهان – پیام تبریک به مناسبت روز تولد – اس ام اس ویژه روز تولد- اس تولد - تبریک روزتولد –  مسیج تبریک روزتولد – سایت ناگهان-اس ام اس تولد– sms --tavalod – - اس ام اس جدید تبریک تولد 95 اس ام اس جدید تبریک تولد - اس ام اس تولد پسرانه -  اس ام اس تولد دخترانه

 

 

هر روزی که خوشحالی 
همون روز روز تولد توست

تولدت مبارک

 

اس ام اس ویژه تبریک روز تولد –  پیامک جدید تبریک تولد - جملات زیبا روز تولد 95 اس ام اس تبریک تولد  تبریک روز تولد – تولدت مبارک –– متن های زیبا برای روز تولد – متن های زیبا برای تبریک اس تولد – اس ام اس برای تبریک روزتولد – سایت ناگهان – پیام تبریک به مناسبت روز تولد – اس ام اس ویژه روز تولد- اس تولد - تبریک روزتولد –  مسیج تبریک روزتولد – سایت ناگهان-اس ام اس تولد– sms --tavalod – - اس ام اس جدید تبریک تولد 95 اس ام اس جدید تبریک تولد - اس ام اس تولد پسرانه -  اس ام اس تولد دخترانه

 

بهترین روش برای اینکه روز تولد همسرت، هر سال در یادت بماند
این است که فقط یک بار فراموشش کنی

تولدت مبارک

 

اس ام اس ویژه تبریک روز تولد –  پیامک جدید تبریک تولد - جملات زیبا روز تولد 95 اس ام اس تبریک تولد  تبریک روز تولد – تولدت مبارک –– متن های زیبا برای روز تولد – متن های زیبا برای تبریک اس تولد – اس ام اس برای تبریک روزتولد – سایت ناگهان – پیام تبریک به مناسبت روز تولد – اس ام اس ویژه روز تولد- اس تولد - تبریک روزتولد –  مسیج تبریک روزتولد – سایت ناگهان-اس ام اس تولد– sms --tavalod – - اس ام اس جدید تبریک تولد 95 اس ام اس جدید تبریک تولد - اس ام اس تولد پسرانه -  اس ام اس تولد دخترانه

 

 

کیک تولدت شیرینه
اما لبخند تو شیرین تره

تولدت مبارک شیرین ترینم

 

 

اس ام اس ویژه تبریک روز تولد –  پیامک جدید تبریک تولد - جملات زیبا روز تولد 95 اس ام اس تبریک تولد  تبریک روز تولد – تولدت مبارک –– متن های زیبا برای روز تولد – متن های زیبا برای تبریک اس تولد – اس ام اس برای تبریک روزتولد – سایت ناگهان – پیام تبریک به مناسبت روز تولد – اس ام اس ویژه روز تولد- اس تولد - تبریک روزتولد –  مسیج تبریک روزتولد – سایت ناگهان-اس ام اس تولد– sms --tavalod – - اس ام اس جدید تبریک تولد 95 اس ام اس جدید تبریک تولد - اس ام اس تولد پسرانه -  اس ام اس تولد دخترانه

 

 

در روز تولد عزیزت، به اس ام اس کفایت نکن
زنگ بزن... شنیدن صدایت، روزش را می سازد

 

 

 

اس ام اس ویژه تبریک روز تولد –  پیامک جدید تبریک تولد - جملات زیبا روز تولد 95 اس ام اس تبریک تولد  تبریک روز تولد – تولدت مبارک –– متن های زیبا برای روز تولد – متن های زیبا برای تبریک اس تولد – اس ام اس برای تبریک روزتولد – سایت ناگهان – پیام تبریک به مناسبت روز تولد – اس ام اس ویژه روز تولد- اس تولد - تبریک روزتولد –  مسیج تبریک روزتولد – سایت ناگهان-اس ام اس تولد– sms --tavalod – - اس ام اس جدید تبریک تولد 95 اس ام اس جدید تبریک تولد - اس ام اس تولد پسرانه -  اس ام اس تولد دخترانه

 

 

امروز اگر اینجام
مدیون پدر و مادرم هستم
روز تولد من
روز قدردانی از آنهاست

 

 

اس ام اس ویژه تبریک روز تولد –  پیامک جدید تبریک تولد - جملات زیبا روز تولد 95 اس ام اس تبریک تولد  تبریک روز تولد – تولدت مبارک –– متن های زیبا برای روز تولد – متن های زیبا برای تبریک اس تولد – اس ام اس برای تبریک روزتولد – سایت ناگهان – پیام تبریک به مناسبت روز تولد – اس ام اس ویژه روز تولد- اس تولد - تبریک روزتولد –  مسیج تبریک روزتولد – سایت ناگهان-اس ام اس تولد– sms --tavalod – - اس ام اس جدید تبریک تولد 95 اس ام اس جدید تبریک تولد - اس ام اس تولد پسرانه -  اس ام اس تولد دخترانه
 

 

 

هدیه ی روز تولد فقط به قیمت آن نیست
برای خرید آن، وقت بگذار

 


اس ام اس ویژه تبریک روز تولد –  پیامک جدید تبریک تولد - جملات زیبا روز تولد 95 اس ام اس تبریک تولد  تبریک روز تولد – تولدت مبارک –– متن های زیبا برای روز تولد – متن های زیبا برای تبریک اس تولد – اس ام اس برای تبریک روزتولد – سایت ناگهان – پیام تبریک به مناسبت روز تولد – اس ام اس ویژه روز تولد- اس تولد - تبریک روزتولد –  مسیج تبریک روزتولد – سایت ناگهان-اس ام اس تولد– sms --tavalod – - اس ام اس جدید تبریک تولد 95 اس ام اس جدید تبریک تولد - اس ام اس تولد پسرانه -  اس ام اس تولد دخترانه

 

 

با هر تبریک روز تولدی
روز تولد من شاد تر میشود
مرسی که به یادم هستین

 

 


​اس ام اس ویژه تبریک روز تولد –  پیامک جدید تبریک تولد - جملات زیبا روز تولد 95 اس ام اس تبریک تولد  تبریک روز تولد – تولدت مبارک –– متن های زیبا برای روز تولد – متن های زیبا برای تبریک اس تولد – اس ام اس برای تبریک روزتولد – سایت ناگهان – پیام تبریک به مناسبت روز تولد – اس ام اس ویژه روز تولد- اس تولد - تبریک روزتولد –  مسیج تبریک روزتولد – سایت ناگهان-اس ام اس تولد– sms --tavalod – - اس ام اس جدید تبریک تولد 95 اس ام اس جدید تبریک تولد - اس ام اس تولد پسرانه -  اس ام اس تولد دخترانه

 

 

حداقل به تعداد شمع های تولدت
کاری کن به خودت افتخار کنی
تولدت مبارک

 

 


​اس ام اس ویژه تبریک روز تولد –  پیامک جدید تبریک تولد - جملات زیبا روز تولد 95 اس ام اس تبریک تولد  تبریک روز تولد – تولدت مبارک –– متن های زیبا برای روز تولد – متن های زیبا برای تبریک اس تولد – اس ام اس برای تبریک روزتولد – سایت ناگهان – پیام تبریک به مناسبت روز تولد – اس ام اس ویژه روز تولد- اس تولد - تبریک روزتولد –  مسیج تبریک روزتولد – سایت ناگهان-اس ام اس تولد– sms --tavalod – - اس ام اس جدید تبریک تولد 95 اس ام اس جدید تبریک تولد - اس ام اس تولد پسرانه -  اس ام اس تولد دخترانه

 

روز تولدت را جشن بگیر
نگذار هیچ چیزی از خوشی این روز کم کند

تولدت مبارک

 

 


​اس ام اس ویژه تبریک روز تولد –  پیامک جدید تبریک تولد - جملات زیبا روز تولد 95 اس ام اس تبریک تولد  تبریک روز تولد – تولدت مبارک –– متن های زیبا برای روز تولد – متن های زیبا برای تبریک اس تولد – اس ام اس برای تبریک روزتولد – سایت ناگهان – پیام تبریک به مناسبت روز تولد – اس ام اس ویژه روز تولد- اس تولد - تبریک روزتولد –  مسیج تبریک روزتولد – سایت ناگهان-اس ام اس تولد– sms --tavalod – - اس ام اس جدید تبریک تولد 95 اس ام اس جدید تبریک تولد - اس ام اس تولد پسرانه -  اس ام اس تولد دخترانه

 

روزهای زندگی خیلی کوتاهند
از هر لحظه لذت ببر
تولدت مبارک

 

 


​اس ام اس ویژه تبریک روز تولد –  پیامک جدید تبریک تولد - جملات زیبا روز تولد 95 اس ام اس تبریک تولد  تبریک روز تولد – تولدت مبارک –– متن های زیبا برای روز تولد – متن های زیبا برای تبریک اس تولد – اس ام اس برای تبریک روزتولد – سایت ناگهان – پیام تبریک به مناسبت روز تولد – اس ام اس ویژه روز تولد- اس تولد - تبریک روزتولد –  مسیج تبریک روزتولد – سایت ناگهان-اس ام اس تولد– sms --tavalod – - اس ام اس جدید تبریک تولد 95 اس ام اس جدید تبریک تولد - اس ام اس تولد پسرانه -  اس ام اس تولد دخترانه

 

میلاد تو
میلاد مهربانیست روز میلادت مبارک مهربانترینم
اس ام اس های تولد قشنگ
یه سال بزرگ شدی
ولی بازم ادم نشدی
اس ام اس های تولد قشنگ
روز میلاد تو روز صدور شناسنامه عشق است
عشق من تولدت مبارک
اس ام اس های تولد قشنگ

 


​اس ام اس ویژه تبریک روز تولد –  پیامک جدید تبریک تولد - جملات زیبا روز تولد 95 اس ام اس تبریک تولد  تبریک روز تولد – تولدت مبارک –– متن های زیبا برای روز تولد – متن های زیبا برای تبریک اس تولد – اس ام اس برای تبریک روزتولد – سایت ناگهان – پیام تبریک به مناسبت روز تولد – اس ام اس ویژه روز تولد- اس تولد - تبریک روزتولد –  مسیج تبریک روزتولد – سایت ناگهان-اس ام اس تولد– sms --tavalod – - اس ام اس جدید تبریک تولد 95 اس ام اس جدید تبریک تولد - اس ام اس تولد پسرانه -  اس ام اس تولد دخترانه

 

سلام خوبی چطوری چخبر؟
همش احساس میکنم امروز ۱خبری هس
ولی هرچی فک میکنم یادم نمیاد تو یادته؟
خوب پس بیخیال چیه واقعا فک کردی یادم رفته
نه رفیق تولدت مبارک

اس ام اس های تولد قشنگ

 


صدای بهم خوردن بال معصوم فرشته ها می اید
انگار امدنت نزدیک است لمس بودنت مبارک
اس ام اس های تولد قشنگ
هر روز برایت رویایی باشد
در دست نه دوردست
عشقی باشد
در دل نه در سر
و دلیلی باشد برای زندگی
نه روز مره گی

 

اس ام اس های تولد قشنگ


​اس ام اس ویژه تبریک روز تولد –  پیامک جدید تبریک تولد - جملات زیبا روز تولد 95 اس ام اس تبریک تولد  تبریک روز تولد – تولدت مبارک –– متن های زیبا برای روز تولد – متن های زیبا برای تبریک اس تولد – اس ام اس برای تبریک روزتولد – سایت ناگهان – پیام تبریک به مناسبت روز تولد – اس ام اس ویژه روز تولد- اس تولد - تبریک روزتولد –  مسیج تبریک روزتولد – سایت ناگهان-اس ام اس تولد– sms --tavalod – - اس ام اس جدید تبریک تولد 95 اس ام اس جدید تبریک تولد - اس ام اس تولد پسرانه -  اس ام اس تولد دخترانه

 

تبریک دست خالی مرا
با سخاوت بی حدت بپذیر
تولدت مبارک
اس ام اس های تولد قشنگ

 


​اس ام اس ویژه تبریک روز تولد –  پیامک جدید تبریک تولد - جملات زیبا روز تولد 95 اس ام اس تبریک تولد  تبریک روز تولد – تولدت مبارک –– متن های زیبا برای روز تولد – متن های زیبا برای تبریک اس تولد – اس ام اس برای تبریک روزتولد – سایت ناگهان – پیام تبریک به مناسبت روز تولد – اس ام اس ویژه روز تولد- اس تولد - تبریک روزتولد –  مسیج تبریک روزتولد – سایت ناگهان-اس ام اس تولد– sms --tavalod – - اس ام اس جدید تبریک تولد 95 اس ام اس جدید تبریک تولد - اس ام اس تولد پسرانه -  اس ام اس تولد دخترانه

 

 

و تو در هیاهو چه شادمانه خاموش کردی
آخرین شمع را
و من در سکوت چه عاشقانه گفتم
تولدت مبارک
اس ام اس های تولد قشنگ
خدای اطلسی ها با توباشد
پناه بی کسی ها باتوباشد
تمام لحظه های خوب یک عمر بجز دلواپسی ها
با توباشد
تولدت مبارک
اس ام اس های تولد قشنگ

 


به لای گل سرخ در میان کوچه سبز خیال شادیت
حس قشنگیست که من میطلبم
تاریخ تولد بهانه ایست تا فراموش نکنی آمدنت را

و تو در هیاهو چه شادمانه خاموش کردی
آخرین شمع را و من عاشقانه گفتم؛
تولدت مبارک

 

اس ام اس های تولد

 


به لای گل سرخ در میان کوچه سبز خیال شادیت
حس قشنگیست که من میطلبم
تاریخ تولد بهانه ایست تا فراموش نکنی آمدنت را
اس ام اس های تولد
ستاره بختت بالا
سپیده صبحت تابناک
سایه عمرت بلند
سرزمین دلت آباد
تولدت مبارک عزیزم
اس ام اس های تولد
خوش به حال اونایی که تولدشون تو ایام عیده
آخه میشه بهشون گفت تفلده عید شما مبارک
اس ام اس های تولد

 


​اس ام اس ویژه تبریک روز تولد –  پیامک جدید تبریک تولد - جملات زیبا روز تولد 95 اس ام اس تبریک تولد  تبریک روز تولد – تولدت مبارک –– متن های زیبا برای روز تولد – متن های زیبا برای تبریک اس تولد – اس ام اس برای تبریک روزتولد – سایت ناگهان – پیام تبریک به مناسبت روز تولد – اس ام اس ویژه روز تولد- اس تولد - تبریک روزتولد –  مسیج تبریک روزتولد – سایت ناگهان-اس ام اس تولد– sms --tavalod – - اس ام اس جدید تبریک تولد 95 اس ام اس جدید تبریک تولد - اس ام اس تولد پسرانه -  اس ام اس تولد دخترانه

 

امروز میلاد توست
ومن نگرانم تبریکی به تو بگویم که لایق تو نباشد و فقط
از تمام جمله های زیبای دنیا برایت مینویسم:
مهربانم دوستت دارم

میلادت مبارک

 


​اس ام اس ویژه تبریک روز تولد –  پیامک جدید تبریک تولد - جملات زیبا روز تولد 95 اس ام اس تبریک تولد  تبریک روز تولد – تولدت مبارک –– متن های زیبا برای روز تولد – متن های زیبا برای تبریک اس تولد – اس ام اس برای تبریک روزتولد – سایت ناگهان – پیام تبریک به مناسبت روز تولد – اس ام اس ویژه روز تولد- اس تولد - تبریک روزتولد –  مسیج تبریک روزتولد – سایت ناگهان-اس ام اس تولد– sms --tavalod – - اس ام اس جدید تبریک تولد 95 اس ام اس جدید تبریک تولد - اس ام اس تولد پسرانه -  اس ام اس تولد دخترانه

 

ساعت رو نگاه کن!
00:00
اولین نفری هستم که اینجام و میخوام بهت بگم
تولدت مباااارک دوست داشتنی من

 

 


​اس ام اس ویژه تبریک روز تولد –  پیامک جدید تبریک تولد - جملات زیبا روز تولد 95 اس ام اس تبریک تولد  تبریک روز تولد – تولدت مبارک –– متن های زیبا برای روز تولد – متن های زیبا برای تبریک اس تولد – اس ام اس برای تبریک روزتولد – سایت ناگهان – پیام تبریک به مناسبت روز تولد – اس ام اس ویژه روز تولد- اس تولد - تبریک روزتولد –  مسیج تبریک روزتولد – سایت ناگهان-اس ام اس تولد– sms --tavalod – - اس ام اس جدید تبریک تولد 95 اس ام اس جدید تبریک تولد - اس ام اس تولد پسرانه -  اس ام اس تولد دخترانه

 

اس ام اس های تولد
لذتی که تو فوت کردن شمع تولد دیگران هست؛
تو فوت کردن شمع تولد خود مون نیست
مخصوصا طرف ازآن سرتق ها باشه
مزه اش دو چندان میشه؟

 

 


​اس ام اس ویژه تبریک روز تولد –  پیامک جدید تبریک تولد - جملات زیبا روز تولد 95 اس ام اس تبریک تولد  تبریک روز تولد – تولدت مبارک –– متن های زیبا برای روز تولد – متن های زیبا برای تبریک اس تولد – اس ام اس برای تبریک روزتولد – سایت ناگهان – پیام تبریک به مناسبت روز تولد – اس ام اس ویژه روز تولد- اس تولد - تبریک روزتولد –  مسیج تبریک روزتولد – سایت ناگهان-اس ام اس تولد– sms --tavalod – - اس ام اس جدید تبریک تولد 95 اس ام اس جدید تبریک تولد - اس ام اس تولد پسرانه -  اس ام اس تولد دخترانه

 

 

اس ام اس های تولد
تمام دقایق مانده از عمرم
به همراه زیبا ترین بوسه های عاشقانه
هدیه ای برای روز تولد تو
اس ام اس های تولد

 


روز تولد انسانها در هیچ تقویمی یافت نمیشود
چرا که فقط
در قلب کسانی است که به آنها عشق میورزیم
اس ام اس های تولد


تو این روز تو با خنده شکفتی
با یه گریه ساده به دنیا بله گفتی
تولدت عزیزم پر از باد کنک و شمع
پراز اینه شمع دون
اس ام اس های تولد
و تو در هیاهو چه شادمانه خاموش کردی
آخرین شمع را
و من در سکوت چه عاشقانه گفتم
تولدت مبارک

مجموعه اس ام اس های تولد

 

 

 


​اس ام اس ویژه تبریک روز تولد –  پیامک جدید تبریک تولد - جملات زیبا روز تولد 95 اس ام اس تبریک تولد  تبریک روز تولد – تولدت مبارک –– متن های زیبا برای روز تولد – متن های زیبا برای تبریک اس تولد – اس ام اس برای تبریک روزتولد – سایت ناگهان – پیام تبریک به مناسبت روز تولد – اس ام اس ویژه روز تولد- اس تولد - تبریک روزتولد –  مسیج تبریک روزتولد – سایت ناگهان-اس ام اس تولد– sms --tavalod – - اس ام اس جدید تبریک تولد 95 اس ام اس جدید تبریک تولد - اس ام اس تولد پسرانه -  اس ام اس تولد دخترانه

 

 


دوست دارم تا ابد تاهمیشه تا گریه تا بهانه دوست دارم
تاخاطره تا نوازش تا بوسه دوست دارم
تاعشق که برتر وبدتراز ان نمیشناسم
دوست دارم
همه وجودم عشقم تولدت مبارک
اس ام اس های تولد احساسی
امشب شب تولد من است
ولی چیزی برای ترکاندن ندارم
جز بغض عزیز
اس ام اس های تولد احساسی

 


​اس ام اس ویژه تبریک روز تولد –  پیامک جدید تبریک تولد - جملات زیبا روز تولد 95 اس ام اس تبریک تولد  تبریک روز تولد – تولدت مبارک –– متن های زیبا برای روز تولد – متن های زیبا برای تبریک اس تولد – اس ام اس برای تبریک روزتولد – سایت ناگهان – پیام تبریک به مناسبت روز تولد – اس ام اس ویژه روز تولد- اس تولد - تبریک روزتولد –  مسیج تبریک روزتولد – سایت ناگهان-اس ام اس تولد– sms --tavalod – - اس ام اس جدید تبریک تولد 95 اس ام اس جدید تبریک تولد - اس ام اس تولد پسرانه -  اس ام اس تولد دخترانه

 

دوستت دارم قد یه بشکه بنزین
خاطرخواتم قد یه پمپ بنزین
روز تولد تو بهترینم،
هدیه بهت میدم یه کارت بنزین
اگر تبعیدت کردن باهاتم،
اگر شکنجت کردن باهاتم
اگر اعدامت کردن باهاتم
ولی اگر بنزین خواستن،
من با اونام گفته باشم
تولدت مبارک مشتی
اس ام اس های تولد احساسی

 

یه خونه که قد یه دنیا برامون
پر از خاطراته پر از ماجرامون
یه خونه که ما توش تولد که نیستی

دوباره بگیریم چه حیف شد که نیستی


اس ام اس های تولد احساسی

 


​اس ام اس ویژه تبریک روز تولد –  پیامک جدید تبریک تولد - جملات زیبا روز تولد 95 اس ام اس تبریک تولد  تبریک روز تولد – تولدت مبارک –– متن های زیبا برای روز تولد – متن های زیبا برای تبریک اس تولد – اس ام اس برای تبریک روزتولد – سایت ناگهان – پیام تبریک به مناسبت روز تولد – اس ام اس ویژه روز تولد- اس تولد - تبریک روزتولد –  مسیج تبریک روزتولد – سایت ناگهان-اس ام اس تولد– sms --tavalod – - اس ام اس جدید تبریک تولد 95 اس ام اس جدید تبریک تولد - اس ام اس تولد پسرانه -  اس ام اس تولد دخترانه

 

زن باس به عشقش روز تولدش بگه
مرسى که به دونیا اومدى عزیزکم
تولدت مبارک عشقم
اس ام اس های تولد احساسی
ب سلامتی کسیکه شکست و به عشقش نرسید
ولی هنوزم تاریخ تولد عشقش رمز گوشیشه
اس ام اس های تولد احساسی
ورق می خورد تقویم می رسدبه روزی
که امدنش هیچ کس رو خوشحال نمی کنه
حتی خودم رو
تولدمو جشن می گیرم با یک کیک تنهایی
و چند شمع اشک و یک کادو پیچیده به اندوه
تولد غمگینم مبارک باشه
اس ام اس های تولد احساسی
امروز تولد بابامه٬تنها هدیه ای که تونستم براش بفرستم
فاتحه بود

 


اس ام اس های تولد احساسی

 

 


​اس ام اس ویژه تبریک روز تولد –  پیامک جدید تبریک تولد - جملات زیبا روز تولد 95 اس ام اس تبریک تولد  تبریک روز تولد – تولدت مبارک –– متن های زیبا برای روز تولد – متن های زیبا برای تبریک اس تولد – اس ام اس برای تبریک روزتولد – سایت ناگهان – پیام تبریک به مناسبت روز تولد – اس ام اس ویژه روز تولد- اس تولد - تبریک روزتولد –  مسیج تبریک روزتولد – سایت ناگهان-اس ام اس تولد– sms --tavalod – - اس ام اس جدید تبریک تولد 95 اس ام اس جدید تبریک تولد - اس ام اس تولد پسرانه -  اس ام اس تولد دخترانه

 

 

چشم ما
از روز تولد خیس بود
تولدت عزیزم پر از ستاره بارون
پر از بادکنک و شوق، پر از آینه شمعدون
الهی که همیشه واسه تبریک
امروز بیان یه عالم عاشق، بیاد هزار تا مهمون
تولدت مبارک
اس ام اس های تولد قشنگ
تصویر اشک ها و لبخند هایت فراموش شدنی نیست،
بلکه صفحه هایی از دفتر خاطراتم را در بر گرفته
که مرا در عمق لحظاتش غرق میکند
امشب در تب تلخم که برای فردایم چه بنویسم؛ همین یک
جمله را مینویسم:
تولدت مبارک
اس ام اس های تولد قشنگ


نون و پنیر رامک
جیگر تولدت مبارک
اس ام اس های تولد قشنگ
اگر میدانستم که زندگی زیباست
هرگز به هنگام تولد گریه نمیکردم
اس ام اس های تولد قشنگ
غریبانه ترین لحظات چشمهایم را؛؛
به تو میبخشم تا به یکرنگی من شک نکنی
حقیقت محض است؛؛
خالص و بی ریا؛
عاشقانه دوستت دارم
تولدت مبارک عزیزم
اس ام اس های تولد قشنگ

 


روی تخت بیمارستان وقتی صدای بوق دستگاه هارو شنیدم
وبی اختیار چشمانم بسته شد،ترسیدم
ترسیدم ندانی دوستت دارم وبروم
در تولد دوباره وبا اولین نفسم می گویم:دوستت دارم
اس ام اس های تولد قشنگ
بهترین سلام را در خوشگل ترین کادوی آرزو پیچیده
و با برچسب سلامت به آدرس زیباترین گل بهاری تقدیم وجود
نازنینت میکنم
اس ام اس های تولد قشنگ

 


ب سلامتی کسیکه شکست و به عشقش نرسید
ولی هنوزم تاریخ تولد عشقش رمز گوشیشه
اس ام اس های تولد قشنگ

 


​اس ام اس ویژه تبریک روز تولد –  پیامک جدید تبریک تولد - جملات زیبا روز تولد 95 اس ام اس تبریک تولد  تبریک روز تولد – تولدت مبارک –– متن های زیبا برای روز تولد – متن های زیبا برای تبریک اس تولد – اس ام اس برای تبریک روزتولد – سایت ناگهان – پیام تبریک به مناسبت روز تولد – اس ام اس ویژه روز تولد- اس تولد - تبریک روزتولد –  مسیج تبریک روزتولد – سایت ناگهان-اس ام اس تولد– sms --tavalod – - اس ام اس جدید تبریک تولد 95 اس ام اس جدید تبریک تولد - اس ام اس تولد پسرانه -  اس ام اس تولد دخترانه

 

زیباترین گلها را برای زیبایی زندگیت
وکوتاهی عمرشان را
برای غم هایت آرزومندم
تولدت مبارک

 


اس ام اس های تولد قشنگ
یه خونه که قد یه دنیا برامون
پر از خاطراته پر از ماجرامون
یه خونه که ما توش تولد که نیستی
دوباره بگیریم چه حیف شد که نیستی
اس ام اس های تولد قشنگ
بازم شده تولد، تولد یه اسکل
دست بزنید براش چون، تازه شده یه شاسکول
(جمعی از دوستان خل و چل)
تولدت مبارک دیونه

 

 امروز روز توست و فراموش نکن
دلیل آمدنت را

تولدت مبارک عزیزم

 

 


اس ام اس های عاشقونه تولد
تمام وجودم را در قلبم
قلبم را در چشمانم
چشمانم را در زبانم خلاصه میکنم
تا بگویم ای گل بهاری تولدت مبارک
اس ام اس های عاشقونه تولد
تقدیم به کسی که شکفتن هیچ گلی زیباتر از لبخند او نیست
جشن میلادت بهترین بهانه برای فکر کردن به تو
و به یاد آوردن خوبی‌های توست
تولدت مبارک دوست خوبم
اس ام اس های عاشقونه تولد
تو هیچ چیز کم نداری
برای همه چیزه من بودن
همه چیزه من
تولدت مبارک
اس ام اس های عاشقونه تولد

 

 


زیبا ترین تولد ها،
آن هائیست که در رویا برای کسی میگیریم
که عاشقانه دوستش داریم
بهترین دلیل واسه زندگیم تولدت مبارک
اس ام اس های عاشقونه تولد
هر روز برایت رویایی باشد در دست نه در دوردست
عشقی باشد در دل نه در سر
و دلیلی باشد برای زندگی نه روزمره گی
تولدت مبارک
اس ام اس های عاشقونه تولد
لبخند زدی وآسمان آبی شد
شبهای قشنگ من مهتابی شد
پروانه پس از تولد زیبایت
تا آخر عمر غرق بی تابی شد
تولدت مبارک
اس ام اس های عاشقونه تولد

 

 


روز میلاد توست و من همچنان در آرزوی لحظه ای هستم
که دستانت را بگیرم در چشمانت خیره شوم
تو را در آغوشم بفشارم
و با عشق بگویم تولدت مبارک
اس ام اس های عاشقونه تولد
صدایم کن که می میرم ز بی عشقی
نگاهم کن که می سوزم ز بی مهری
تولدت مبارک عزیزم
اس ام اس های عاشقونه تولد
عزیزم تولدت مبارک
ایشالا تا صد سال زنده باشی
تولدت مبارک عزیز دلم
مجموعه اس ام اس های عاشقونه تولد

 

 

دورت بگردم چیست؟
دایره ای فرضی است که تا اطلاع ثانوی از فرد مورد نظر حمایت میکند
خرس گنده چیست ؟؟؟
واژه ای که پدران و مادران ایرانی برای ندادن
عیدی و کادو تولد به فرزندان خویش نسبت میدهند
تولدت مبارک
اس ام اس های تولد قشنگ

 


قلبم به عشق تو می تپد
افکار عاشقانه ام را جمع که میکنم
دسته گلی می شود شبیه تو برای تو
تقدیم به تو که تمام باور منی
تولدت مبارک باد
اس ام اس های تولد قشنگ

 


​اس ام اس ویژه تبریک روز تولد –  پیامک جدید تبریک تولد - جملات زیبا روز تولد 95 اس ام اس تبریک تولد  تبریک روز تولد – تولدت مبارک –– متن های زیبا برای روز تولد – متن های زیبا برای تبریک اس تولد – اس ام اس برای تبریک روزتولد – سایت ناگهان – پیام تبریک به مناسبت روز تولد – اس ام اس ویژه روز تولد- اس تولد - تبریک روزتولد –  مسیج تبریک روزتولد – سایت ناگهان-اس ام اس تولد– sms --tavalod – - اس ام اس جدید تبریک تولد 95 اس ام اس جدید تبریک تولد - اس ام اس تولد پسرانه -  اس ام اس تولد دخترانه

 

 

آیا میدانستید که روز تولد شما
حداقل با ۹ میلیون نفر دیگر یکی است؟
تولدت مبارک
اس ام اس های تولد قشنگ
سبزترین خاطرات ازآن کسانیست که
درذهنمان عاشقانه دوستشان داریم
تولدت مبارک
اس ام اس های تولد قشنگ
همیشه برادری از یک مادر بودن نیست
گاهی از رفاقت
برادرانی متولد میشوند که
هیچ مادری قادر به تولد آنها نیست
تولدت مبارک
اس ام اس های تولد قشنگ
وقتی که پاتو گذاشتی روی این زمین خاکی
تموم گل های عالم شدن از دست تو شاکی
خدا هم هواتو داشته، تو رو با گلا سرشته
با تو دنیای پر از درد، واسه من مثل بهشته
روز میلادت مبارک عزیزترینم


اس ام اس های تولد قشنگ

 


​اس ام اس ویژه تبریک روز تولد –  پیامک جدید تبریک تولد - جملات زیبا روز تولد 95 اس ام اس تبریک تولد  تبریک روز تولد – تولدت مبارک –– متن های زیبا برای روز تولد – متن های زیبا برای تبریک اس تولد – اس ام اس برای تبریک روزتولد – سایت ناگهان – پیام تبریک به مناسبت روز تولد – اس ام اس ویژه روز تولد- اس تولد - تبریک روزتولد –  مسیج تبریک روزتولد – سایت ناگهان-اس ام اس تولد– sms --tavalod – - اس ام اس جدید تبریک تولد 95 اس ام اس جدید تبریک تولد - اس ام اس تولد پسرانه -  اس ام اس تولد دخترانه

 
 
 

ﺗﻮﻟﺪ ﺗﻮ ﺗﻮﻟﺪ ﻣﻦ ﺍﺳﺖ،
ﻣﻦ ﺗﻤﺎﻡ ﻃﻮﻝ ﺳﺎﻝ ﺑﯿﺪﺍﺭ ﻣﺎﻧﺪﻩ ﺍﻡ
ﮐﻪ ﻣﺒﺎﺩﺍ ﺭﻭﺯ ﺗﻮﻟﺪ ﺗﻮ ﺗﻤﺎﻡ ﺷﻮﺩ،
ﻭ ﻣﻦ ﺩﺭ ﺧﻮﺍﺏ ﺑﻤﺎﻧﻢ
ﻭ ﻧﺘﻮﺍﻧﻢ ﺑﻪ ﺗﻮ ﺑﮕﻮﯾﻢ، ﺗﻮﻟﺪﻣﺎﻥ ﻣﺒﺎﺭﮎ
رفیق روزهای قشنگم تولدت مبارک
تولدت مبارک
اس ام اس های تولد قشنگ
عزیزم تولدت مبارک
ایشالا تا آخر عمر زنده باشی
تولدت مبارک عزیزه دلم
اس ام اس های تولد قشنگ
نهال عمر تو ای دوست همیشه رعنا باد
بهار حسن تو بی آفت از خزان ها باد
همواره شمع وجود تو روشنایی بخش
همیشه روشنیت گرم و محفل آرا باد
تولدت مبارک
اس ام اس های تولد قشنگ
باور کن ماه هاست زیباترین
جملات را برای امروز کنارمی گذارم،
امشب اما همه جملات فرار کرده اند،
همینطور بی وزن و بی هوا آمدم بگویم
تولدت مبارک

 

 


مجموعه اس ام اس های تولد قشنگ
ای تماشایی ترین مخلوق در روی زمین !
آسمانی میشوم وقتی نگاهت می کنم!
تولدت مبارک
اس ام اس های زیبا تولد
تقدیم به کسی که با تولدش ، تولدی دوباره به من داد
سالروز تولدت مبارک . . .
اس ام اس های زیبا تولد
عزیزم ، تماشای هشتمین شفق از اولین ماه زمستان ،
تماشای حضور لطیف توست
در دل معطر هستی . . . تولدت مبارک . . .
اس ام اس های زیبا تولد

 

 


عزیزم ، تماشای هشتمین شفق از اولین ماه زمستان ،
تماشای حضور لطیف توست
در دل معطر هستی . . . تولدت مبارک . . .
اس ام اس های زیبا تولد
و ما با تمام عشق خود به همراه قاصدکهای احساس ،
پیام تولدت را به آسمان خوشبختی میفرستیم تا بتو بگویند عزیزترین ،
(تاریخ تولد…..،) روز تولدت بر تو مبارک.
اس ام اس های زیبا تولد

 

 


​اس ام اس ویژه تبریک روز تولد –  پیامک جدید تبریک تولد - جملات زیبا روز تولد 95 اس ام اس تبریک تولد  تبریک روز تولد – تولدت مبارک –– متن های زیبا برای روز تولد – متن های زیبا برای تبریک اس تولد – اس ام اس برای تبریک روزتولد – سایت ناگهان – پیام تبریک به مناسبت روز تولد – اس ام اس ویژه روز تولد- اس تولد - تبریک روزتولد –  مسیج تبریک روزتولد – سایت ناگهان-اس ام اس تولد– sms --tavalod – - اس ام اس جدید تبریک تولد 95 اس ام اس جدید تبریک تولد - اس ام اس تولد پسرانه -  اس ام اس تولد دخترانه

 

 

باهفتا آسمون پر از گل یاس و میخک
باصد تا دریا پر از عشق و اشتیاق و پولک
یه قلب عاشق بایه احساس بی قرار و کوچک
فقط میخوادبهت بگه تولدت مبارک
اس ام اس های زیبا تولد
جشن کوچکی در دلم برپاست ، چون امروز روز تولد توست
کاش روزی هم تولد حضور تو در قلبم را چشن بگیرم
جشنی با شکوه و بزرگ
تولدت مبارک . . .

 

اس ام اس های زیبا تولد


​اس ام اس ویژه تبریک روز تولد –  پیامک جدید تبریک تولد - جملات زیبا روز تولد 95 اس ام اس تبریک تولد  تبریک روز تولد – تولدت مبارک –– متن های زیبا برای روز تولد – متن های زیبا برای تبریک اس تولد – اس ام اس برای تبریک روزتولد – سایت ناگهان – پیام تبریک به مناسبت روز تولد – اس ام اس ویژه روز تولد- اس تولد - تبریک روزتولد –  مسیج تبریک روزتولد – سایت ناگهان-اس ام اس تولد– sms --tavalod – - اس ام اس جدید تبریک تولد 95 اس ام اس جدید تبریک تولد - اس ام اس تولد پسرانه -  اس ام اس تولد دخترانه

 

قشنگ ترین صدای زندگی تپش قلب توست
با شکوه ترین روز دنیا تولد توست پس برای
من بمان و بدان که عاشقانه دوستت دارم
اس ام اس های زیبا تولد
لحظه تولدتو ،
شروع پرواز است برای پرستوها
و خاطره ماندنی برای تمام آسمانها.
تولدت مبارک عزیزم
اس ام اس های زیبا تولد
امروز سالگرد زیباترین هدیه خداوند به زمینی ها ست
و سالروز جدایی تو از فرشته ها
از خداوند به خاطر حضور دوباره تو سپاسگذارم . . .
مجموعه اس ام اس های زیبا تولد
دوست عزیز: تقارن بهار طبیعت را با شکفتن موجودیتت
رو بهت شادباش میگم
امیدوارم روزگارت سبز باشه….
اس ام اس های زیبا درباره تولد

 


فوووووووت …..
فووووووووت ….
فوووووووت …..
فووووووووت …
فوووووووت ….
بیا شعما رو فوت کن !!!
تولدت مبارک !!!
اس ام اس های زیبا درباره تولد

 

 


​اس ام اس ویژه تبریک روز تولد –  پیامک جدید تبریک تولد - جملات زیبا روز تولد 95 اس ام اس تبریک تولد  تبریک روز تولد – تولدت مبارک –– متن های زیبا برای روز تولد – متن های زیبا برای تبریک اس تولد – اس ام اس برای تبریک روزتولد – سایت ناگهان – پیام تبریک به مناسبت روز تولد – اس ام اس ویژه روز تولد- اس تولد - تبریک روزتولد –  مسیج تبریک روزتولد – سایت ناگهان-اس ام اس تولد– sms --tavalod – - اس ام اس جدید تبریک تولد 95 اس ام اس جدید تبریک تولد - اس ام اس تولد پسرانه -  اس ام اس تولد دخترانه

 

 

عزیزم به اندازه تمام کسانی که نمیشناسم دوستت دارم
و سبدی از گلهای یاس و پونه با یه آسمون ستاره تقدیم تو
به خاطر تولد زیبایت.
اس ام اس های زیبا درباره تولد


بهترین آهنگ زندگی من تپش قلب توست و قشنگ ترین روزم روز شکفتنت.
عزیزم تولدت مبارک


اس ام اس های زیبا درباره تولد
باصد تا دریا پر از عشق واشتیاق و پولک
یه قلب عاشق بایه احساس بی قرار و کوچک
فقط میخواد بهت بگه تولدت مبارک
اس ام اس های زیبا درباره تولد

 


جای هیچکس را هیچکس دیگر نمیتواند پر کند !
مهربانم : تولدت مبارک
اس ام اس های زیبا درباره تولد
تو وجودت واسه من یه معجزست * مثل تو هیچ کجا پیدا نمیشه *
روز میلاد قشنگت میمونه * توی تقویم دلم تا همیشه *
تولدت مبارک


اس ام اس های زیبا درباره تولد
تو شب تولدت قلبم رو هدیه میکنم
واسه آرامش تو به دوریت عادت میکنم
اس ام اس های زیبا درباره تولد

 


در سپیده دم عشق کسی متولد شد
که صدایش آرام تر از نسیم
نگاهش زیباتر از خورشید
دلش پاک تر از آسمان
و قلبش زلال تر از آب
و آن تو بودی بهانه قشنگم
برای زندگی تولدت مبارک . . .
اس ام اس های زیبا درباره تولد

 


​اس ام اس ویژه تبریک روز تولد –  پیامک جدید تبریک تولد - جملات زیبا روز تولد 95 اس ام اس تبریک تولد  تبریک روز تولد – تولدت مبارک –– متن های زیبا برای روز تولد – متن های زیبا برای تبریک اس تولد – اس ام اس برای تبریک روزتولد – سایت ناگهان – پیام تبریک به مناسبت روز تولد – اس ام اس ویژه روز تولد- اس تولد - تبریک روزتولد –  مسیج تبریک روزتولد – سایت ناگهان-اس ام اس تولد– sms --tavalod – - اس ام اس جدید تبریک تولد 95 اس ام اس جدید تبریک تولد - اس ام اس تولد پسرانه -  اس ام اس تولد دخترانه

 

 

چه خوب شد که به دنیا آمدی و چه خوبتر که دنیای من شدی
عزیزم تولدت مبارک . . .
مجموعه اس ام اس های زیبا درباره تولد

 


​اس ام اس ویژه تبریک روز تولد –  پیامک جدید تبریک تولد - جملات زیبا روز تولد 95 اس ام اس تبریک تولد  تبریک روز تولد – تولدت مبارک –– متن های زیبا برای روز تولد – متن های زیبا برای تبریک اس تولد – اس ام اس برای تبریک روزتولد – سایت ناگهان – پیام تبریک به مناسبت روز تولد – اس ام اس ویژه روز تولد- اس تولد - تبریک روزتولد –  مسیج تبریک روزتولد – سایت ناگهان-اس ام اس تولد– sms --tavalod – - اس ام اس جدید تبریک تولد 95 اس ام اس جدید تبریک تولد - اس ام اس تولد پسرانه -  اس ام اس تولد دخترانه

 

 

امیدوارم 100 سال بعد در چنین روزی کنارت کلی نوه نتیجه باشه و شمعای کیک
 صد سالگیت رو فوت کنی
و هیچی از کیکم به خودت نرسه
اس ام اس های تبریک تولد
تاریخ تولد بهانه ایست
تافراموش نکنی آمدنت را.
تولدت مبارک
اس ام اس های تبریک تولد
تبریک دست خالی مرا با سخاوت بی حدت بپذیر…
تولدت مبارک…
اس ام اس های تبریک تولد
باور کن ماههاست زیباترین جملات را برای امروز کنارمی گذارم،
امشب اما همه جملات فرار کرده اند، همینطور بی وزن و بی هوا آمدم بگویم
.
.
.
.
تولدت مبارک.
اس ام اس های تبریک تولد
وجود زیبایت وارد به دنیا میشود
هدیه سالروزش این آوا میشود
عاشقی چون من بی پروا میشود
در شعر تولد غرق رویا میشود
اینگونه سالی دگر از عمر تو آغاز میشود
تولدت مبارک
اس ام اس های تبریک تولد

 


برای روز تولد تو ۱۰ شاخه گل میخرم ۹ شاخه گل طبیعی
یک شاخه گل مصنوعی و روی شاخه گل مصنوعی مینویسم
تا پر پر شدن این گل دوستت دارم
تولدت مبارک


اس ام اس های تبریک تولد

 


​اس ام اس ویژه تبریک روز تولد –  پیامک جدید تبریک تولد - جملات زیبا روز تولد 95 اس ام اس تبریک تولد  تبریک روز تولد – تولدت مبارک –– متن های زیبا برای روز تولد – متن های زیبا برای تبریک اس تولد – اس ام اس برای تبریک روزتولد – سایت ناگهان – پیام تبریک به مناسبت روز تولد – اس ام اس ویژه روز تولد- اس تولد - تبریک روزتولد –  مسیج تبریک روزتولد – سایت ناگهان-اس ام اس تولد– sms --tavalod – - اس ام اس جدید تبریک تولد 95 اس ام اس جدید تبریک تولد - اس ام اس تولد پسرانه -  اس ام اس تولد دخترانه

 

 

نگاهت را قاب می گیرم
. در پس آن لبخند. که به من.
شور و نشاط زندگی می بخشد.
امروز روز توست… تولدت مبارک
اس ام اس های تبریک تولد
باز کن پنجره ها را که نسیم روز میلاد اقاقی ها را جشن میگیرد
و بهار روی هر شاخه کنار هر برگ شمع روشن کرده است
تولدت مبارک

 


اس ام اس های تبریک تولد
زمین اون گل رو به دست سرنوشت داد
و سر نوشت اون گل رو تو قلب من کاشت
تا باغچه خالی قلبم جایگاه یک گل باشد گل یاسمنم
تولدت مبارک.
اس ام اس های تبریک تولد
داره بارون میاد خوب که نگاه کردم.
.
.
.
هوا که ابری نبود…
اون فرشته ها هستن که دارن گریه میکنن……
آخه یکی ازشون کم شده
مهربون ترین تولدت مبارک
مجموعه اس ام اس های تبریک تولد

زیباترین گل ها را برای زیبایی زندگیت
و کوتاهی عمرشان را برای غم هایت آرزو مندم . . .
تولدت مبارک

اس ام اس و پیامک های تولد
میلاد تو شیرین ترین بهانه ایست
که می توان با آن به رنجهای زندگی هم دل بست
و در میان این روزهای شتابزده عاشقانه تر زیست.
میلاد تو معراج دستهای من است
وقتی که عاشقانه تولدت را شکر می گویم
اس ام اس و پیامک های تولد

 


​اس ام اس ویژه تبریک روز تولد –  پیامک جدید تبریک تولد - جملات زیبا روز تولد 95 اس ام اس تبریک تولد  تبریک روز تولد – تولدت مبارک –– متن های زیبا برای روز تولد – متن های زیبا برای تبریک اس تولد – اس ام اس برای تبریک روزتولد – سایت ناگهان – پیام تبریک به مناسبت روز تولد – اس ام اس ویژه روز تولد- اس تولد - تبریک روزتولد –  مسیج تبریک روزتولد – سایت ناگهان-اس ام اس تولد– sms --tavalod – - اس ام اس جدید تبریک تولد 95 اس ام اس جدید تبریک تولد - اس ام اس تولد پسرانه -  اس ام اس تولد دخترانه​

 

 

یک تکه بلور از جنس حضور / یک یاس سپید از رنگ امید
با هرچی وفاست از سوی خدا / همه تقدیم تو باد
عزیزم امروز قشنگ ترین روز زندگیمه

تولدت مبارک


اس ام اس و پیامک های تولد
روز تولد انسانها در هیچ تقویمی یافت نمیشود ،
چرا که فقط
در قلب کسانی است که به آنها عشق میورزیم . . .
عزیزم تولدت مبارک . . .

 


اس ام اس و پیامک های تولد
در تمام عمرم یک بار عاشق شدم
و وابسته به کسی که برای داشتنش
حاضرم از تمام زیبایی های دنیا بگذرم ،
نبض حیاطم بعد از عشق به خدا برای تو می تپه
تولدت مبارک
اس ام اس و پیامک های تولد


حقارت واژه ها را وقتی دیدم که نتونستن مهربونیت رو توصیف کنند
به اندازه تمام خوبی های دنیا دوستت دارم .
تولدت مبارک عزیزم . . .
اس ام اس و پیامک های تولد
صدای بهم خوردن بال معصوم فرشته ها می آید
انگار آمدن تو نزدیکست. لمس ِبودنت مبارک
اس ام اس و پیامک های تولد

 


قشنگ ترین تصویر عمرم عکس نازنینی از نخستین دیدن توست
خوش آهنگ عمرم ٫ یادگار دلنشین اولین خندیدن توست …
تولدت مبارک . . .
دوستت دارم
اس ام اس و پیامک های تولد
میلاد یکی کودک شکفتن گلی را ماند…
چیزی شگفت به زندگی آغاز می کند
با شادی و اندکی درد……
اس ام اس و پیامک های تولد
صبح گاهان که غنچه تو پدیدار شد
چشم فلک از ذوق اشک شوق ریخت
و تو را در آغوش گرفت
تولدت مبارک
مجموعه اس ام اس و پیامک های تولد

 

لحظه تولد تو ، شروع پرواز است برای پرستوها


و خاطره ماندنی برای تمام آسمانها.
تولدت مبارک عزیزم
اس ام اس های احساسی تولد
رسیده روز تولد تو که باز برات هدیه بگیرم
واسه من اینم یه جور بهونه ست بگم که چقدر برات میمیرم
روز آغاز زیستن مبارک
اس ام اس های احساسی تولد

 


​اس ام اس ویژه تبریک روز تولد –  پیامک جدید تبریک تولد - جملات زیبا روز تولد 95 اس ام اس تبریک تولد  تبریک روز تولد – تولدت مبارک –– متن های زیبا برای روز تولد – متن های زیبا برای تبریک اس تولد – اس ام اس برای تبریک روزتولد – سایت ناگهان – پیام تبریک به مناسبت روز تولد – اس ام اس ویژه روز تولد- اس تولد - تبریک روزتولد –  مسیج تبریک روزتولد – سایت ناگهان-اس ام اس تولد– sms --tavalod – - اس ام اس جدید تبریک تولد 95 اس ام اس جدید تبریک تولد - اس ام اس تولد پسرانه -  اس ام اس تولد دخترانه

 

عزیزم در پناه مهربانی ات جوانه زدم
و با نسیم صداقتت به بار نشستم
و معنا و مفهوم زندگی را در با تو بودن یافتم ،
بهترین بهانه زندگیم ،
یک دنیا عشق و محبت خالصانه
مرا به مناسبت روز تولدت پذیرا باش . . .

 

اس ام اس های احساسی 

 


​اس ام اس ویژه تبریک روز تولد –  پیامک جدید تبریک تولد - جملات زیبا روز تولد 95 اس ام اس تبریک تولد  تبریک روز تولد – تولدت مبارک –– متن های زیبا برای روز تولد – متن های زیبا برای تبریک اس تولد – اس ام اس برای تبریک روزتولد – سایت ناگهان – پیام تبریک به مناسبت روز تولد – اس ام اس ویژه روز تولد- اس تولد - تبریک روزتولد –  مسیج تبریک روزتولد – سایت ناگهان-اس ام اس تولد– sms --tavalod – - اس ام اس جدید تبریک تولد 95 اس ام اس جدید تبریک تولد - اس ام اس تولد پسرانه -  اس ام اس تولد دخترانه

 

 

امروز سالگرد زیباترین هدیه خداوند به زمینی ها ست
و سالروز جدایی تو از فرشته ها
از خداوند به خاطر حضور دوباره تو سپاسگذارم . . .
اس ام اس های احساسی تولد
تقدیم به کسی که با تولدش ،
تولدی دوباره به من داد
سالروز تولدت مبارک . . .


اس ام اس های احساسی تولد

 


​اس ام اس ویژه تبریک روز تولد –  پیامک جدید تبریک تولد - جملات زیبا روز تولد 95 اس ام اس تبریک تولد  تبریک روز تولد – تولدت مبارک –– متن های زیبا برای روز تولد – متن های زیبا برای تبریک اس تولد – اس ام اس برای تبریک روزتولد – سایت ناگهان – پیام تبریک به مناسبت روز تولد – اس ام اس ویژه روز تولد- اس تولد - تبریک روزتولد –  مسیج تبریک روزتولد – سایت ناگهان-اس ام اس تولد– sms --tavalod – - اس ام اس جدید تبریک تولد 95 اس ام اس جدید تبریک تولد - اس ام اس تولد پسرانه -  اس ام اس تولد دخترانه

 

جشن کوچکی در دلم برپاست ، چون امروز روز تولد توست
کاش روزی هم تولد حضور تو در قلبم را جشن بگیرم
جشنی با شکوه و بزرگ
تولدت مبارک . . .
اس ام اس های احساسی تولد
تقدیم به تنها بهانه زندگیم
تولدت را با افتخار به داشتنت
پیشاپیش تبریک میگویم
اس ام اس های احساسی تولد

 

ای روشنی گسترده ، ای زیبایی محض ، ای آسمان بی کران مهربانی
کلامی می آفرینم تا با تو سخن بگویم
سالروز زمینی شدنت مبارک . . .
اس ام اس های احساسی تولد
عزیزم امروز ،
روز تولدت رو اول به تو
و خودم تبریک میگم
و جشن میگیرم
و دوم به فرشته ها تسلیت میگم !
چون امروز سالروز جدایی رو با اشک سر میکنن
و در آخر به تقدیرم آفرین میگویم
که من رو با تو پیوند زد . . .
اس ام اس های احساسی تولد


این هم برای کسی که هیچ وقت نتونستی کنارش باشی
امید سالهای از دست رفته ام ، امید روزهای بی کسی ام
تولدت هر سال بی تو آغازی است
برای عاشق تر ماندنم ، بی تو اما در دلم
با تو بودن را جشن میگیرم و ساده میگویم :
حس بودن دوباره ات مبارک . . .
مجموعه اس ام اس های احساسی تولد
تقدیم به تنها بهانه زندگیم
تولدت را با افتخار به داشتنت
پیشاپیش تبریک میگویم
اس ام اس های زیبای تبریک تولد


لبخند زدی و آسمان آبی شد
شب های قشنگ بهمن مهتابی شد
پروانه پس از تولد زیبایت
تا آخر عمر غرق بی تابی شد . . .
تولدت مبارک عزیزم . . .
اس ام اس های زیبای تبریک تولد


عزیزم آهنگ صدایت با به دنیا آمدنت زیبا ترین ترانه زندگیم
نفس هایت تنها بهانه نفس کشیدنم
و وجودت تنها دلیل زنده بودنم است
پس با من بمان تا زنده بمانم …
تولدت مبارک . . .
اس ام اس های زیبای تبریک تولد


با هفتا آسمون پر از گل یاس و میخک
باصد تا دریا پر از عشق و اشتیاق و پولک
یه قلب عاشق بایه احساس بی قرار و کوچک
فقط میخوادبهت بگه تولدت مبارک
اس ام اس های زیبای تبریک تولد
زیبا ترین تولد ها ،
آن هائیست که در رویا برای کسی میگیریم
که عاشقانه دوستش داریم
بهترین دلیل واسه زندگیم تولدت مبارک
اس ام اس های زیبای تبریک تولد


​اس ام اس ویژه تبریک روز تولد –  پیامک جدید تبریک تولد - جملات زیبا روز تولد 95 اس ام اس تبریک تولد  تبریک روز تولد – تولدت مبارک –– متن های زیبا برای روز تولد – متن های زیبا برای تبریک اس تولد – اس ام اس برای تبریک روزتولد – سایت ناگهان – پیام تبریک به مناسبت روز تولد – اس ام اس ویژه روز تولد- اس تولد - تبریک روزتولد –  مسیج تبریک روزتولد – سایت ناگهان-اس ام اس تولد– sms --tavalod – - اس ام اس جدید تبریک تولد 95 اس ام اس جدید تبریک تولد - اس ام اس تولد پسرانه -  اس ام اس تولد دخترانه

 

tavalod – - اس ام اس جدید تبریک تولد 95 – سایت ناگهان - اس ام اس جدید تبریک تولد

 

تولدت مبارک،خوش اومدی ستاره
اگرچه از راه دور هیچ فایده ای نداره
شمعهاروروشن کن وبه جام دوتا رو فوت کن
نمیشه پیشت باشم فقط برام سکوت کن
تواین روز طلایی نگو کمی غم داری
بدون که دیوونه ای به نام من داری
تولدت مبارک
اس ام اس های زیبای تبریک تولد
 

 

عزیزم روز تولدت را با آسمانی
پر از ستاره های چشمک زن
با دشتی پر از شقایق ها
و با آرزوی موفقیت برای تو
به تو تبریک میگویم . . .
گل من تولدت مبارک
اس ام اس های زیبای تبریک تولد
تو پرستوی امیدی مگر از من تو جه دیدی
غربت من و که دیدی از کنارم پر کشیدی !؟
با تمام بی وفائیت میگم تولدت مبارک

دوستت دارم …


اس ام اس های زیبای تبریک تولد


ای تماشایی ترین مخلوق در روی زمین !
آسمانی میشوم وقتی نگاهت می کنم!
تولدت مبارک

اس ام اس های زیبای تبریک تولد

 


​اس ام اس ویژه تبریک روز تولد –  پیامک جدید تبریک تولد - جملات زیبا روز تولد 95 اس ام اس تبریک تولد  تبریک روز تولد – تولدت مبارک –– متن های زیبا برای روز تولد – متن های زیبا برای تبریک اس تولد – اس ام اس برای تبریک روزتولد – سایت ناگهان – پیام تبریک به مناسبت روز تولد – اس ام اس ویژه روز تولد- اس تولد - تبریک روزتولد –  مسیج تبریک روزتولد – سایت ناگهان-اس ام اس تولد– sms --tavalod – - اس ام اس جدید تبریک تولد 95 اس ام اس جدید تبریک تولد - اس ام اس تولد پسرانه -  اس ام اس تولد دخترانه

 

 

سالروز رفاقت مبارک
سالروز صداقت مبارک
سالروز متانت مبارک
سالروز درایت مبارک
و سالروز آغاز این همه خوبی ها مبارک
تولدت مبارک ، عزیز تر از جانم . . . .
مجموعه اس ام اس های زیبای تبریک تولد

 

یه تاریخای خاصی تو زندگی ما ادما وجود داره
که هر چقدرم دنیا با کاراش مشغولمون کرده باشه محاله فراموششون کنیم ….
مثل امروز …. تولدت مبارک عشقم
اس ام اس تبریک تولد
شـــادبـاش بـراي آرامـش بـخـش تـريـن فـرشتــه آسـمـانـي كـه از عـرش بـه فــرش گـــامـ نـهـاد . . .
تــولــدتـــ مبـــاركـــ
اس ام اس تبریک تولد

 


​اس ام اس ویژه تبریک روز تولد –  پیامک جدید تبریک تولد - جملات زیبا روز تولد 95 اس ام اس تبریک تولد  تبریک روز تولد – تولدت مبارک –– متن های زیبا برای روز تولد – متن های زیبا برای تبریک اس تولد – اس ام اس برای تبریک روزتولد – سایت ناگهان – پیام تبریک به مناسبت روز تولد – اس ام اس ویژه روز تولد- اس تولد - تبریک روزتولد –  مسیج تبریک روزتولد – سایت ناگهان-اس ام اس تولد– sms --tavalod – - اس ام اس جدید تبریک تولد 95 اس ام اس جدید تبریک تولد - اس ام اس تولد پسرانه -  اس ام اس تولد دخترانه

 

 

تمام وجودم را در قلبم
قلبم را در چشمانم
چشمانم را در زبانم خلاصه می کنم
تا بگویم روز تولدت مبارک باد
اس ام اس تبریک تولد
رسیده روز تولد تو که باز برات هدیه بگیرم
واسه من اینم یه جور بهونه ست بگم که چقدر برات میمیرم
روز آغاز زیستن مبارک
اس ام اس تبریک تولد
تولد فرشته ی آسمانی با قلبی چون ابر نرم و مهربان ،
تولد یگانه هستی ، که خوبی ها چون چشمه ای ازو جاریست مبارک
اس ام اس تبریک تولد


ای نازنین جواب معمای من تویی
تنها چراغ روشن شبهای من تویی
وقتی دلم گرفت از انبوه ابرها
احساس آفتابی دنیای من تویی
تـــولدت مبارک عشقم
اس ام اس تبریک تولد
مي توان هر چيزي را تولد ناميد
مثله تولد يك ستاره و شروع نور افشاني
مثله تولد يك شكوفه و دادن زيبايي به درخت
مثله تولد يك پروانه و پرواز بر گلها
مثله تولد يك صدا ، صدايي كه دوباره خدارا بخواند
مثله تولد يك اميد در دل دنيايي از نااميدي
مثله تولد يك انسان، فوق انسان
كه براي خانوده اش مثله يك ستاره
يك شكوفه يك پروانه يك صداي خدايي و مثله يك اميد باشد.
تولدت مبارك
اس ام اس تبریک تولد

 

 

 

وقتی که پاتو گذاشتی روی این زمین خاکی
تموم گل های عالم شدن از دست تو شاکی
خدا هم هواتو داشته ، تو رو با گلا سرشته
با تو دنیای پر از درد ، واسه من مثل بهشته
اس ام اس تبریک تولد
آرزو میکردم که در جشن میلادت تک ستاره آسمان چشمانت باشم
تا در آغوشت طولانی ترین شبم را تقدیمت کنم
و در کلبه انتظارت بوسه هایم را میهمانت

تنها بهونه زندگیم سالروز طلوع زندگیت مبارک

 


​اس ام اس ویژه تبریک روز تولد –  پیامک جدید تبریک تولد - جملات زیبا روز تولد 95 اس ام اس تبریک تولد  تبریک روز تولد – تولدت مبارک –– متن های زیبا برای روز تولد – متن های زیبا برای تبریک اس تولد – اس ام اس برای تبریک روزتولد – سایت ناگهان – پیام تبریک به مناسبت روز تولد – اس ام اس ویژه روز تولد- اس تولد - تبریک روزتولد –  مسیج تبریک روزتولد – سایت ناگهان-اس ام اس تولد– sms --tavalod – - اس ام اس جدید تبریک تولد 95 اس ام اس جدید تبریک تولد - اس ام اس تولد پسرانه -  اس ام اس تولد دخترانه

 
 

 
اس ام اس تبریک تولد
تولدم مبارک نیست
دلم گرفته بی انصاف
کسی بجز تو امشبو
یادش نرفته بی انصاف
تولدم مبارک نیست
چون تو نیستی پیش من
اینو بدون که تا ابد به یادتم
همیشه من…

 

اس ام اس تبریک تولد

 


ورق می خورد تقویم می رسد به روزی
که آمدنش هیچ کس رو خوشحال نمی کنه
حتی خودم رو
تولدمو جشن می گیرم با یک کیک تنهایی
و چند شمع اشک و یک کادو پیچیده به اندوه
تولد غمگینم مبارک باشه

 

اس ام اس تبریک تولد

 


​اس ام اس ویژه تبریک روز تولد –  پیامک جدید تبریک تولد - جملات زیبا روز تولد 95 اس ام اس تبریک تولد  تبریک روز تولد – تولدت مبارک –– متن های زیبا برای روز تولد – متن های زیبا برای تبریک اس تولد – اس ام اس برای تبریک روزتولد – سایت ناگهان – پیام تبریک به مناسبت روز تولد – اس ام اس ویژه روز تولد- اس تولد - تبریک روزتولد –  مسیج تبریک روزتولد – سایت ناگهان-اس ام اس تولد– sms --tavalod – - اس ام اس جدید تبریک تولد 95 اس ام اس جدید تبریک تولد - اس ام اس تولد پسرانه -  اس ام اس تولد دخترانه

 

 

یه کیک خیلی خوش طعم
با چندتا شمع روشن
یکی به نیت تو
یکی از طرف من
الهی که هزارسال همین جشنو بگیریم
به خاطر وجودت به افتخار بودن …
اس ام اس تبریک تولد
لابه لای گل سرخ
در میان کوچه سبز خیال شادیت حس قشنگیست که من میطلبم
تاریخ تولد بهانه ایست تا فراموش نکنی آمدنت را …
اس ام اس تبریک تولد
امروز بهترین روز زندگیمه ..
روزی که خدا یه فرشته ی مهربونشو بهم هدیه داد …
کاش زمان وایسه و امروز تموم نشه هیچوقت…
بهترین لحظه هام کنار تو بودن
از خدا میخوام سال های دیگه این روزو کنار هم جشن بگیریم
روزت مبارک فرشته ی زندگیم

 

اس ام اس تبریک تولد

 


در ستاره بارانِ میلادت میان احساس من تا حضور تو حُبابی است از جنس هیچ
از دستان من تا لمس نگاه تو آسمانی است به بلندای عشق
جشن میلادت را به پرواز می روم
در این خانگی ترین آسمانِ بی انتها
آسمانی که نه برای من ، نه برای تو ، که تنها برای ” ما ” آبی ست

الهی همیشه مثل چراغ راهنمایی باشی
لپت همیشه قرمز ، روی دشمنات زرد ، دلت همیشه سبز
تولدت مبارک
تبریک تولد خنده دار

 


بازم شده تولد
تولده یه اسکل
دست بزنید براش چون
تازه شده یه شاسکول
از طرف دیوونه ها (دوستان)
تبریک تولد خنده دار
دوستت دارم قد یه بشکه بنزین
خاطرخواتم قد یه پمپ بنزین
روز تولد تو بهترینم ، هدیه بهت میدم یه کارت بنزین!
تبریک
 تولد خنده دار

 


​اس ام اس ویژه تبریک روز تولد –  پیامک جدید تبریک تولد - جملات زیبا روز تولد 95 اس ام اس تبریک تولد  تبریک روز تولد – تولدت مبارک –– متن های زیبا برای روز تولد – متن های زیبا برای تبریک اس تولد – اس ام اس برای تبریک روزتولد – سایت ناگهان – پیام تبریک به مناسبت روز تولد – اس ام اس ویژه روز تولد- اس تولد - تبریک روزتولد –  مسیج تبریک روزتولد – سایت ناگهان-اس ام اس تولد– sms --tavalod – - اس ام اس جدید تبریک تولد 95 اس ام اس جدید تبریک تولد - اس ام اس تولد پسرانه -  اس ام اس تولد دخترانه

 

 

فوووووووت ….. فووووووووت ….
فوووووووت ….. فووووووووت …
فوووووووت ….
بیا شعما رو فوت کن !
تولدت مبارک !
تبریک تولد خنده دار
یه گل دارم فلفلیه!
مثل بهاره اما قلقلیه!
دوسش دارم فراوان
گل من کنارم بمون
تولد تولد تولدت مبارک گل نازم
تبریک تولد خنده دار
بند بند دلت بنده . . . . به بند بند دلت بنده
دلبند بنده ” تولدت مبارک  “
تبریک تولد خنده دار

 


​اس ام اس ویژه تبریک روز تولد –  پیامک جدید تبریک تولد - جملات زیبا روز تولد 95 اس ام اس تبریک تولد  تبریک روز تولد – تولدت مبارک –– متن های زیبا برای روز تولد – متن های زیبا برای تبریک اس تولد – اس ام اس برای تبریک روزتولد – سایت ناگهان – پیام تبریک به مناسبت روز تولد – اس ام اس ویژه روز تولد- اس تولد - تبریک روزتولد –  مسیج تبریک روزتولد – سایت ناگهان-اس ام اس تولد– sms --tavalod – - اس ام اس جدید تبریک تولد 95 اس ام اس جدید تبریک تولد - اس ام اس تولد پسرانه -  اس ام اس تولد دخترانه

 

 

گاو و الاغ و اردک
کبریت و گاز و فندک
جوجه و مرغ و لک لک
تولدت مبارک
تبریک تولد خنده دار

 

 

 


​اس ام اس ویژه تبریک روز تولد –  پیامک جدید تبریک تولد - جملات زیبا روز تولد 95 اس ام اس تبریک تولد  تبریک روز تولد – تولدت مبارک –– متن های زیبا برای روز تولد – متن های زیبا برای تبریک اس تولد – اس ام اس برای تبریک روزتولد – سایت ناگهان – پیام تبریک به مناسبت روز تولد – اس ام اس ویژه روز تولد- اس تولد - تبریک روزتولد –  مسیج تبریک روزتولد – سایت ناگهان-اس ام اس تولد– sms --tavalod – - اس ام اس جدید تبریک تولد 95 اس ام اس جدید تبریک تولد - اس ام اس تولد پسرانه -  اس ام اس تولد دخترانه

 

 

 

اه امشب اصلا حالم خوب نیست
چه شبه نحسیه امشب
انگار همه ی دردا تو وجودمه

ستاد کوفت کردن تولد دوستان

 

 


​اس ام اس ویژه تبریک روز تولد –  پیامک جدید تبریک تولد - جملات زیبا روز تولد 95 اس ام اس تبریک تولد  تبریک روز تولد – تولدت مبارک –– متن های زیبا برای روز تولد – متن های زیبا برای تبریک اس تولد – اس ام اس برای تبریک روزتولد – سایت ناگهان – پیام تبریک به مناسبت روز تولد – اس ام اس ویژه روز تولد- اس تولد - تبریک روزتولد –  مسیج تبریک روزتولد – سایت ناگهان-اس ام اس تولد– sms --tavalod – - اس ام اس جدید تبریک تولد 95 اس ام اس جدید تبریک تولد - اس ام اس تولد پسرانه -  اس ام اس تولد دخترانه

 

 

تبریک تولد خنده دار
سلاااام عزیزم چطوری؟ خوبی؟
چه خبرا؟ همه خوبن؟
چه کارا میکنی؟ درس میخونی یا نه؟
خب فدات شم. خداحافظ


فکر کردی یادم رفته؟
نه عزیــــــزم
تولـــــــدت مبارکـــــ
تبریک تولد خنده دار
اميدوارم صد سال بعد در چنين روزي کنارت کلي نوه نتيجه باشه
و شمعاي کيک تولدت رو فوت کني و هيچي از کيکم به خودت نرسه
تبریک تولد خنده دار
 

 

 

میدونم منتظری تبریک بهت بگن!
میدونم یه اس که میاد فکر میکنی تبریکه!
میدونم فک کردی ما یادمون نبوده
ولی من یادم بود
تولدت مبارک عزیزم!
تبریک تولد خنده دار
دارم فکر میکنم امروز چه روزیه؟
تو یادته؟
حس میکنم یه خبرایی هست!
بیخیال چیزی یادم نمیاد
.
.
.
ستاد حالگیری روز تولد دوستان
تبریک تولد خنده دار
یک سال بزرگتر شدی ، هنوز آدم نشدی تو ؟!!
تا کی میخوای فرشته بمونی هاااا !
سالروز زمینی شدنت مبارک
تبریک تولد خنده دار

 

 

تولدتـــــ مبارکـــ
ایشالا یه سال دیگه پر از سلامتی داشته باشی
زیر کامیون نری…سرطان نگیری
فلج نشی…سکته نزنی
درد بی درمان هم نگیری
کلا همه جوره بهت هیچ مرضی نرسه
بازم تولدت مبارک !!
تبریک تولد

 

اس ام اس تولد
sms tavalod


دیشب برای روز تولدت یک سبد ستاره چیده ام
تکه ای از ماه را و یک شاخه نیلوفر
تو متولد می شوی و من عاشق تر می شوم
تولدت مبارک !اس ام اس تولد
sms tavalod

 


اگر تو نبـــودی مــن بی دلـــیل ترین اتفـــاق زمیـــن بــودم
تو هـــستی و مـــن محکـــمترین بهـــانه ی خلقت شـــدم
تولدت هَپی مَپیاس ام اس تولد
sms tavalod

 

و چه زیباست رسیدن دوباره به روز زیبای آفرینش
و چه اندازه عجیب است روز ابتدای بودن
و چه اندازه شیرین است امروز ، روز میلادت ، روزی که تو آغاز شدی
میلادت مبارک

 اس ام اس تولد
sms tavalod

 

پدری برای تولد دخترش فکر کرد بهترین کادو دنیا را بگیرد
یک مرسدس بنز
یک ویلا کنار دریا
یک ماه سفر دور دنیا
به دخترش گفت کدام را میخواهی ؟
اشک درون چشمان دخترک جمع شد
و دستان پدر را گرفت و با صدایی لرزان گفت:
شوهـــــــــــــر میخوام
تولدت مبارک همسر عزیزماس ام اس تولد

sms tavalod

 

 


​اس ام اس ویژه تبریک روز تولد –  پیامک جدید تبریک تولد - جملات زیبا روز تولد 95 اس ام اس تبریک تولد  تبریک روز تولد – تولدت مبارک –– متن های زیبا برای روز تولد – متن های زیبا برای تبریک اس تولد – اس ام اس برای تبریک روزتولد – سایت ناگهان – پیام تبریک به مناسبت روز تولد – اس ام اس ویژه روز تولد- اس تولد - تبریک روزتولد –  مسیج تبریک روزتولد – سایت ناگهان-اس ام اس تولد– sms --tavalod – - اس ام اس جدید تبریک تولد 95 اس ام اس جدید تبریک تولد - اس ام اس تولد پسرانه -  اس ام اس تولد دخترانه

 

 

تولد تو تولد منه
تولد تو تولد تمام خوبی هاست
تولدت مبارک دوست عزیزم رویای مناس ام اس تولد
sms tavalod


ﺧﻮﺍﻫﺮ ﻧﻘﻄﻪ ﺍﺵ ﺑﯿﻔﺘﻪ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻣﯿﺸﻪ ﺟﻮﺍﻫﺮ
ﭘﺲ ﺧﯿﻠﯽ ﻫﻢ ﻓﺮﻗﯽ ﺑﺎ ﻫﻢ ﻧﺪﺍﺭﻥ
تولدت مبارک آبجی عزیزاس ام اس تولد
sms tavalod

 


شناسنامه رو بی خیال
محل تولد من ، آغوش گرم توست
تولدت مبارک عشقماس ام اس تولد
sms tavalod

 


بدون که قلبم فقط و فقط برای تو می تپه و بی تو هیچم
عاشقانه ترین حس رو با تو دارمو خوشحالم که دارمت
خوشحالم که به دنیا اومدی و دنیای من شدی
تولدت مبارک دوست خوبم

 اس ام اس تولد
sms tavalod

 

 

روز تولد تو روز نگاه باران
بر شوره زار تشنه بر این دل بیابان
روز تولد تو گویی پر از خیال است
یاس و کبوتر و باد در حیرت تو خواب است
تولدت مبارک دوست عزیزاس ام اس تولد
sms tavalod

 


روز تولد انسان ها در هیچ تقویمی یافت نمی شود
چرا که فقط در قلب کسانی که
به آنها عشق می ورزند حک شده است
تولدت مبارک عزیزم

 اس ام اس تولد
sms tavalod


شب هست باز دلم بهانه میگیرد
غم غریب دلم را نشانه میگیرد
هوای دیدن تو ای تولد خورشید
تمام هستی من را شبانه میگرد
تولدت مبارک نازنینماس ام اس تولد
sms tavalod

 


زندگی سه تا پیچ داره
تولد ، رفاقت و مرگ
تو پیچ دوم دیدمت تا پیچ سوم باهاتم
تولدت مبارک دوست خوباس ام اس تولد
sms tavalod

 


گل های بهشت سایبانت
یک دسته ستاره ارمغانت
یک باغ پر از گل های نرگس
تقدیم به قلب مهربانت
تولدت مبارکاس ام اس تولد
sms tavalod

 


تولد انسان همانند روشن شدن کبریت است
و مرگش همچون خاموش شدن آن
بنگر که دراین فاصله چه کردی؟
سوزاندی یا گرما بخشیدی؟
تولدت مبارک

 اس ام اس تولد
sms tavalod

 


رفیق یارو ازش پرسید:
به نظرت واسه تولد نامزدم چی بخرم که غافلگیر بشه؟
گفت: شماره پاش رو بپرس
بعد براش روسری بخر غافلگیر میشه
تولدت مبارکاس ام اس تولد
sms tavalod


( نام ماه ) را دوست دارم
اما نه بخاطر هوایش و نه بخاطر رنگ هایش
فقط بخاطر تو ، تویی که متولد ( نام ماه )
تولدت مبارک

 اس ام اس تولد
sms tavalod

 


صدای یک پرواز
فرود یک فرشته
آغاز یک معراج
و شروع یک زندگی …
تولدت مبارک عشق مناس ام اس تولد
sms tavalod

 


پلک جهان می پرید
دلش گواهی میداد
اتفاقی می افتد و …
فرشته ای از آسمان فرود آمد
تولدت مبارکاس ام اس تولد
sms tavalod


یه ( نام ماه ) ماهی …
بیشتر از آنکه از بقیه خاطره داشته باشه
خودش خاطره ی شیرین بقیه اس
تولد همه ( نام ماه ) مبارک
متن ها و استاتوس های زیبا برای تولد

 

اس ام اس تولد
sms tavalod

 


شکفته شدن گل زیبای وجودت در پرمهرترین ماه سال
که مهرش را به شکوفا شدنت مدیون است
مبارک باداس ام اس تولد
sms tavalod

 


چه رسم مسخره ایست
که من روز به روز زندگی تو را حفظم
و تو حتی تولدم را بیاد نمی آوری …
بدون تو ، همراه دیگران ، تولدم مبارک!اس ام اس تولد
sms tavalod


اي زيباترين ترانه هستي
بدان كه شب ميلادت برايم ارمغان خوبي ها و زيبايي هاست
پس اي سركرده خوبي ها ميلادت مباركاس ام اس تولد
sms tavalod


تو این روز طلایی تو اومدی به دنیا
وجود پاکت اومد تو جمع خلوت ما
تو تقویما نوشتیم تو این ماه و تو این روز
از آسمون فرستاد خدا یه ماه زیبااس ام اس تولد
sms tavalod


عزیزم به خاطر همه آرامشی که از تو دارم خدا را شکر میگویم
به پاس تمام خوبیهایت بهترینها را برایت آرزو میکنم
تولدت مبارکاس ام اس تولد
sms tavalod


روز تولدت اولین روز از سفر ۳۶۵ روزه توست به دور خورشید
از سفرت لذت ببر
تولدت مبارک

 اس ام اس تولد
sms tavalod

 


ای زیباترین ترانه هستی
بدان که شب میلادت برایم ارمغان خوبیها و زیباییهاست
پس ای سرکرده خوبی ها میلادت مبارکاس ام اس تولد
sms tavalod


​اس ام اس ویژه تبریک روز تولد –  پیامک جدید تبریک تولد - جملات زیبا روز تولد 95 اس ام اس تبریک تولد  تبریک روز تولد – تولدت مبارک –– متن های زیبا برای روز تولد – متن های زیبا برای تبریک اس تولد – اس ام اس برای تبریک روزتولد – سایت ناگهان – پیام تبریک به مناسبت روز تولد – اس ام اس ویژه روز تولد- اس تولد - تبریک روزتولد –  مسیج تبریک روزتولد – سایت ناگهان-اس ام اس تولد– sms --tavalod – - اس ام اس جدید تبریک تولد 95 اس ام اس جدید تبریک تولد - اس ام اس تولد پسرانه -  اس ام اس تولد دخترانه

 

دستانم تشنه دستان تو، شانه هایم تکیه گاه خستگیهایت
به پاکی چشمانت قسم تا ابد با تو میمانم
بی آنکه دغدغه فردا را داشته باشم
چون میدانم فردا بیش از امروز دوستت خواهم داشت
عزیزم سالروز تولدت مبارک

 


وجود تو تنها هدیه گرانبهایی بود که خداوند من را لایق آن دانست
و هدیه من به تو نازنین قلب عاشقی است که فقط برای تو میتپد
عاشقانه و صادقانه دوستت دارم و سالروز تولدت را تبریک میگویم
تولدت مبارک

 


تمام لحظه های عمرم بدرقه نفس کشیدن توست
به دنبال کوچکترین فرصت بودم تا بزرگترین تبریک را نثار قلب مهربانت کنم
ورق خوردن برگ سبز دیگری از زندگی ات را تبریک میگویم
تولدت آذین زندگی ام باد

 

 


الهی جاده زندگیت هموار
آسمان چشمانت صاف و دریای دلت همیشه آرام و زلال باشد
و هیچ وقت از دنیا خسته نباشی
تولدت مبارک

 

 


در تمام عمرم یک بار عاشق شدم
و وابسته به کسی که برای داشتنش حاضرم از تمام زیبایی های دنیا بگذرم
نبض حیاتم بعد از عشق به خدا برای تو می تپد
سالروز تولدت مبارک

 

 


عزیزم
از وقتی خانه عشقت پناهگاه خستگی ام شد
اندیشیدم که الهه عشق بهترین را نصیب من کرده است.
سالروز تولدت را که قشنگترین روز زندگی ام است تبریک میگویم.
 

 


عشق را اولین بار در نگاهت تجربه کرم زندگی را در کنار تو آموختم
دلم را به تو بهترین امینم سپردم
روز تولدت را در تاریخنگار قلبم حک کردم
تولدت مبارک

 


​اس ام اس ویژه تبریک روز تولد –  پیامک جدید تبریک تولد - جملات زیبا روز تولد 95 اس ام اس تبریک تولد  تبریک روز تولد – تولدت مبارک –– متن های زیبا برای روز تولد – متن های زیبا برای تبریک اس تولد – اس ام اس برای تبریک روزتولد – سایت ناگهان – پیام تبریک به مناسبت روز تولد – اس ام اس ویژه روز تولد- اس تولد - تبریک روزتولد –  مسیج تبریک روزتولد – سایت ناگهان-اس ام اس تولد– sms --tavalod – - اس ام اس جدید تبریک تولد 95 اس ام اس جدید تبریک تولد - اس ام اس تولد پسرانه -  اس ام اس تولد دخترانه

 
 

عزیزتر از جانم
تو قلبی به بزرگی دریا و روحی به وسعت آسمانها داری
امیدوارم همیشه شاداب، خندان و سالم باشی
تولدت مبارک

 


زیبایی عشق، پاکی صداقت، اوج مهربانی و نهایت آرامش
همه در کنار تو برایم معنی پیدا کرده است
سالروز تولدت را تبریک می گویم

 


عزیزم یکسال دیگر از بدنیا آمدن تو گذشت
و امیدوارم بهترین سال عمرت را پیش رو داشته باشی
تولدت مبارک

 


امروز روز توست
روز ميلادت
دنیا تبسم کرده است امروز با یادت

 


​اس ام اس ویژه تبریک روز تولد –  پیامک جدید تبریک تولد - جملات زیبا روز تولد 95 اس ام اس تبریک تولد  تبریک روز تولد – تولدت مبارک –– متن های زیبا برای روز تولد – متن های زیبا برای تبریک اس تولد – اس ام اس برای تبریک روزتولد – سایت ناگهان – پیام تبریک به مناسبت روز تولد – اس ام اس ویژه روز تولد- اس تولد - تبریک روزتولد –  مسیج تبریک روزتولد – سایت ناگهان-اس ام اس تولد– sms --tavalod – - اس ام اس جدید تبریک تولد 95 اس ام اس جدید تبریک تولد - اس ام اس تولد پسرانه -  اس ام اس تولد دخترانه

 

امروز بی شک اسمان ابی ترین ابیست
چرخ و فلک همچون دلم درگیر بی تابیست
تولدت مبارک

 


نازکم روز میلادت مبارک صد سال جاوید باشی
پیوند من و تو نزدیک است
میدانم قاصدکم تا آن روز سپید باشی
اس ام اس تولد و تبریک زاد روز عشق و نامزد

 


​اس ام اس ویژه تبریک روز تولد –  پیامک جدید تبریک تولد - جملات زیبا روز تولد 95 اس ام اس تبریک تولد  تبریک روز تولد – تولدت مبارک –– متن های زیبا برای روز تولد – متن های زیبا برای تبریک اس تولد – اس ام اس برای تبریک روزتولد – سایت ناگهان – پیام تبریک به مناسبت روز تولد – اس ام اس ویژه روز تولد- اس تولد - تبریک روزتولد –  مسیج تبریک روزتولد – سایت ناگهان-اس ام اس تولد– sms --tavalod – - اس ام اس جدید تبریک تولد 95 اس ام اس جدید تبریک تولد - اس ام اس تولد پسرانه -  اس ام اس تولد دخترانه

 

مهربانم !
یک جهان قاصدک ناز به راهت باشد
بوی گل ، نذر قشنگی نگاهت باشد
و خداوند شب و روز و تمام لحظات
با همه قدرت خود پشت و پناهت باشد
تولدت مبارک !

 


تمام وجودم را در قلبم ، قلبم را در چشمانم
چشمانم را در زبانم خلاصه می کنم
تا بگویم روز تولدت مبارک باد

 


صدای دلنشین زندگی طنین انداز روح و تنت باشد
تولدت مبارک عزیزم

 


امید سال های از دست رفته ام ، امید روزهای بی کسی ام
تولدت هر سال بی تو آغازی است برای عاشق تر ماندنم
بی تو اما در دلم با تو بودن را جشن میگیرم
و ساده میگویم حس بودن دوباره ات مبارک !

 


ميلادت ای عزیز تر از جـان خجسته باد!
در مقـدمت غــزل به ترنم، نشسته باد!
عزیزتر از جانم تولد تو ـبارک  بروی تو
دروازه های غم به چنین روز بسته باد!

 اس ام اس تولد
sms tavalod

 


خواهم ز حق برای تو توفیـــــق زندگی
شیـــــرازه ی شکست برویت گسسته باد
عمرت هـــــزار سال چو آدم دراز باد
آییـنه ی فــرا رسِ مرگ ات شکسته باداس ام اس تولد
sms tavalod


سلامتی رفیقایی که از پله نامردی رد نمیشن
ولی تو دریای مردونگی غرق میشن
تولد جاودانه ترین اختر تابناک آسمان رفاقت را تبریک می گویماس ام اس تولد
sms tavalod

 

عزیز دلم تولدت را تبریک می گویم
و دعاگویم مزرعه ی زندگی ات همواره پر از محصول موفقیت و بردباری باشد

 اس ام اس تولد
sms tavalod

 


جشن ميلادت را به پرواز می روم
دراین خانگی ترین آسمانِ بی انتها
آسمانی که نه برای من
نه برای تو
که تنها برای “ما” آبیستاس ام اس تولد
sms tavalod


امروز روز تولد توست
و من هروز بیش از پیش به این راز پی میبرم
كه تو خلق شده ای برای من تا زيباترين لحظه ها را برايم بسازي


تولدت مبارکاس ام اس تولد
sms tavalod


هزاران بار خدا را شکر که چنین روزی را آفرید
تا باغ جهان نظاره گر شکفتن گلی چون تو باشد
سالروز شکفتنت مبارک

 اس ام اس تولد
sms tavalod

 


تولدت آغاز زیبایی ها ست
هزاران گل یاس سپید تقدیمت میکنماس ام اس تولد
sms tavalod


نمی دانم که دانستی دلیل گریه هایم را
نمی دانم که حس کردی سکوتم را
ولی دانم که می دانی من عاشق بودم و هستم
وجود ساده ات بوده که من اینگونه دل بستم
عزیزم همیشه عشق من هستی و خواهی بود
تولدت مبارکاس ام اس تولد


​اس ام اس ویژه تبریک روز تولد –  پیامک جدید تبریک تولد - جملات زیبا روز تولد 95 اس ام اس تبریک تولد  تبریک روز تولد – تولدت مبارک –– متن های زیبا برای روز تولد – متن های زیبا برای تبریک اس تولد – اس ام اس برای تبریک روزتولد – سایت ناگهان – پیام تبریک به مناسبت روز تولد – اس ام اس ویژه روز تولد- اس تولد - تبریک روزتولد –  مسیج تبریک روزتولد – سایت ناگهان-اس ام اس تولد– sms --tavalod – - اس ام اس جدید تبریک تولد 95 اس ام اس جدید تبریک تولد - اس ام اس تولد پسرانه -  اس ام اس تولد دخترانه​

sms tavalod


می‌خواستم زیباترین کلام را برایت بنویسم
اما پنداشتم ساده نوشتن همچون ساده زیستن زیباست
تولدت مبارک
دوستت دارماس ام اس تولد
sms tavalod


خوشبختی من در بودن باتو است و روز تولد تو تقدیر خوشبختی من است
تو آمدی و عمیق ترین نگاه را از میان چشمان دریایی ات به وصال قلبم نشاندی
زیباترین گل های دنیا تقدیم به تو ، بهترین عشق دنیا
تولدت مبارک
اس ام اس های زیبا ، جذاب و احساسی تبریک تولد

 

اس ام اس تولد
sms tavalod


زیباترین چشم انداز تندیس ، نگاه توست
و قشنگ ترین لحظه ، لحظه روییدن توست
سالروز تولدت را با تقدیم یک سبد گل سرخ تبریک می گویم

 اس ام اس تولد
sms tavalod

 


روز تولد تو روز نگاه باران
بر شوره زار تشنه بر این دل بیابان
روز تولد تو گویی پر از خیال است
یاس و کبوتر و باد در حیرت تو خواب است

 اس ام اس تولد
sms tavalod

 


در شب های خوشبختی تو سهم من تنهایی است
در دل من اما فقط آرزوی توست
تولدت مبارک

 اس ام اس تولد
sms tavalod

 


میلادت ای دوست مبارک باشد
پیوسته دلت شاد سعادت باشد
هر سبزۀ سبز رنگ بهارت باشد
راهـت سپید راه عــدالـت باشد
چـــشـــم شــادی نگارت باشد
ایــــــزد پـشـت و پـناهت باشد
میلادت ای دوست مبارک باشد
دلـشاد ازین اهل جماعت باشداس ام اس تولد
sms tavalod

 


تو یک تولدی شدی به قلب زخمی ام ببین
که با تو من ظهور شدم احیا شدم مثل نگین
عزیز مبارکت باشه امروز روز تولدت
این قلب خسته منه بردار برو ما خودت

 اس ام اس تولد
sms tavalod

 


امروز هوا دوباره حس قشنگی داره
نم نم عشق و مستی از آسمون میباره
تولدت مبارک ای گل گلدون من
هزار سال زنده باشی بسته به تو جون من

 اس ام اس تولد
sms tavalod

 


دیشب برای روز تولدت
یک سبد ستاره چیده ام
تکه ای ازماه را و یک شاخه نیلوفر
تو متولد می شوی و من برایت لبخند می زنم
تولدت مبارک

 اس ام اس تولد
sms tavalod

 


میلاد توست و من بیستمین بار
کبوتر عشقم را درآسمان خیال تو پرواز می دهم
سال هاست کبوترم جلد مهربانیت شده است

اس ام اس تولد
sms tavalod

آرزو می کردم که درجشن میلادت تک ستاره آسمان چشمانت باشم
تا در آغوشت طولانی ترین شبم را تقدیمت کنم
و درکلبه انتظارت بوسه هایم را میهمانت
تولدت مبارک

اس ام اس تولد
sms tavalod

لحظه های هستی من از تو پر شده ست
در تمام روز در تمام شب در تمام هفته در تمام ماه
در فضای خانه .. کوچه .. راه
در هوا .. زمین .. درخت .. سبزه .. آب
در خطوط در هم کتاب
در دیار نیلگون خواب
خوب خوب نازنین من
تولدت مبارک

اس ام اس تولد
sms tavalod

شب را در می نوردم و ز تاریکی گریزی ندارم
می دانم روشنایی در راه است و فانوس عالم گونت
روشنی مهتاب به تن دارد
ميلادت مبارک

اس ام اس تولد
sms tavalod

در ستاره بارانِ ميلادت
میان احساس من تا حضور تو
حُبابی است از جنس هیچ
از دستان من تا لمس نگاه تو
آسمانی است به بلندای عشق
تولدت مبارک

اس ام اس تولد
sms tavalod


​اس ام اس ویژه تبریک روز تولد –  پیامک جدید تبریک تولد - جملات زیبا روز تولد 95 اس ام اس تبریک تولد  تبریک روز تولد – تولدت مبارک –– متن های زیبا برای روز تولد – متن های زیبا برای تبریک اس تولد – اس ام اس برای تبریک روزتولد – سایت ناگهان – پیام تبریک به مناسبت روز تولد – اس ام اس ویژه روز تولد- اس تولد - تبریک روزتولد –  مسیج تبریک روزتولد – سایت ناگهان-اس ام اس تولد– sms --tavalod – - اس ام اس جدید تبریک تولد 95 اس ام اس جدید تبریک تولد - اس ام اس تولد پسرانه -  اس ام اس تولد دخترانه

 


امروز روز توست روز ميلادت
دنیا تبسم کرده است امروز با یادت

اس ام اس تولد
sms tavalod

امروز بی شک آسمان آبی ترین آبیست
چرخ و فلک همچون دلم درگیر بی تابیست
تولدت مبارک

اس ام اس تولد
sms tavalod

روز ميلادت شاید بهانه ای است
تا از پس این فاصله های خاکی
از پس دریا دریا آب دستان ِ دلت
آن بی نهایت ترین نهایت ِعشق را
عاشقانه در دست بگیرم و گرمای همیشه ماندنت
در اکنون ترین لحظه امروز و همین امروز
از خورشید حضورت تابیدن بگیرد!
تولدت مبارک
اس ام اس های عاشقانه و شاد تولدت مبارک

اس ام اس تولد
sms tavalod

تک تک ستاره های عمرت بلند و والا
باقی عمرت ۱۰۰۰ به بالا
تولدت مبارک رفیق

اس ام اس تولد
sms tavalod

به زبانی که توان گفت تو را می گویم
به زمانی که توان رفت تو را می جویم
جمله ها قاصر و عاجز ز بیانند ولی
بنده تبریک تولد به زمان خوشیت می گویم

اس ام اس تولد
sms tavalod

روز میلاد تو باران آمد
روز میلاد تو بود که هوا بوی شبنم وشقایق می داد
میلاد پاکت مبارک

اس ام اس تولد
sms tavalod

امشب چه ناز دانه گلی در چمن رسید
گویی بساط عیش مداوم به من رسید
نور ستاره ای در شب تولدت
انگار که فرشته ای از ازل رسید
فرشته ی من تولدت مبارک

اس ام اس تولد
sms tavalod

می دانم امروز بارها و بارها تولدت را تبریک گفته اند
شاید واژه های تبریک آنها را زیباتر بوده اند
اما با عشقی را که من به همراه تبریکم روانه قلب مهربانت میکنم
قابل قیاس نیست روز میلاد تو روز شکفتن غنچه های مهربانیست
با تمام وجود دوستت دارم
تولدت مبارک

اس ام اس تولد
sms tavalod

تولد تو تولد یک زیبایی ، تولد یک بهار تولد آرامش
تولد یک فرشته ، تولد زلالی دریا ، تولد عشق
تمام واژه ها برای توصیف خوبیهای تو حقیرند
و هنوز جمله ای که بشود تو را با آن وصف کرد متولد نشده
تولدت مبارک عزیزم

اس ام اس تولد
sms tavalod

نازکم روز میلادت مبارک صد سال جاوید باشی
پیوند من و تو نزدیک است
می دانم
قاصدکم تا آن روز سپید باشی

اس ام اس تولد
sms tavalod

ای ظرافت تپش قلب چکاوک
تو را بر رفیع ترین قله ی احساسمان قرار داده
و با تمام وجود فریاد بر می آوریم که روشن ترین فرداها تقدیم تو باد
تولدت مبارک

اس ام اس تولد
sms tavalod

گل غنچه کرد و غنچه شکفت
و خداوند در بهترین روز تاریخ زیباترین هدیه اش را به ما داد
میلادت مبارک

اس ام اس تولد
sms tavalod

باشی نباشی پیشه من تو بهترین همنفسـی
هرجای دنیا که میری به آرزوهات بـرسی
روز تولد توئه میـلاده هرچی خاطره
روزی که غیره ممکنه هیچ جوری از یادم بره

اس ام اس تولد
sms tavalod

کدامین هدیه را به قلب مهربانت تقدیم کنیم
که خود گنجینه ی زیبایی های عالمی؟
ای شیرینی لطیف ترین سرود طبیعت
چگونه خدا را برای چنین بخشش رنگینی شکر گوییم؟
تولدت مبارک

اس ام اس تولد
sms tavalod

گاه یک سنجاقک به تو دل می بندد
و تو هر روز سحر می نشینی لب حوض
تا بیاید از راه ، از خم پیچک نیلوفرها
روی موهای سرت بنشیند
یا که از قطره آب کف دستت بخورد
گاه یک سنجاقک
همه معنی یک زندگی است
تولدت مبارک سنجاقک زیبای من

اس ام اس تولد
sms tavalod

وقتی نگاه تو به دنیا افتاد یک حس عجیب در دل ما افتاد
در گوش بهار آسمان چیزی گفت
نام تو سر زبان گل ها افتاد
تولدت مبارک

اس ام اس تولد


​اس ام اس ویژه تبریک روز تولد –  پیامک جدید تبریک تولد - جملات زیبا روز تولد 95 اس ام اس تبریک تولد  تبریک روز تولد – تولدت مبارک –– متن های زیبا برای روز تولد – متن های زیبا برای تبریک اس تولد – اس ام اس برای تبریک روزتولد – سایت ناگهان – پیام تبریک به مناسبت روز تولد – اس ام اس ویژه روز تولد- اس تولد - تبریک روزتولد –  مسیج تبریک روزتولد – سایت ناگهان-اس ام اس تولد– sms --tavalod – - اس ام اس جدید تبریک تولد 95 اس ام اس جدید تبریک تولد - اس ام اس تولد پسرانه -  اس ام اس تولد دخترانه

 

sms tavalod

لبخند زدی و آسمان آبی شد
شب های قشنگ مهر مهتابی شد
پروانه پس از تولد زیبایت
تا آخر عمر غرق بی تابی شد
عزیزم تولدت مبارک

اس ام اس تولد
sms tavalod

روز تولد تو میلاد عشق پاک است
برای شکر این روز پیشانیم به خاک است

اس ام اس تولد
sms tavalod

گفتی اسیر عشقمی نگاه من مال خودت
قلبمو هدیه می کنم واسه شب تولدت
متن ها و جملات زیبای تولدت مبارک رمانتیک و دوستانه

اس ام اس تولد
sms tavalod

امروز که تولد توست
برای تو ، برای چشم های تو ، هدیه ام ناقابل است
خاطراتی از فرداهامان ، برای بودنت همراه ترانه های خیس
و باران خورده چشم هایم و من در هر تولد تو باز زنده می شوم !

اس ام اس تولد
sms tavalod

تولدت مبارک
یعنی دوستت دارم از ته قلب
و با تمام وجود

اس ام اس تولد
sms tavalod

تمام لحظه های عمرم بدرقه نفس کشیدن توست
ورق خوردن برگ سبز دیگری از زندگی ات را تبریک می گویم عشقم

اس ام اس تولد
sms tavalod


​اس ام اس ویژه تبریک روز تولد –  پیامک جدید تبریک تولد - جملات زیبا روز تولد 95 اس ام اس تبریک تولد  تبریک روز تولد – تولدت مبارک –– متن های زیبا برای روز تولد – متن های زیبا برای تبریک اس تولد – اس ام اس برای تبریک روزتولد – سایت ناگهان – پیام تبریک به مناسبت روز تولد – اس ام اس ویژه روز تولد- اس تولد - تبریک روزتولد –  مسیج تبریک روزتولد – سایت ناگهان-اس ام اس تولد– sms --tavalod – - اس ام اس جدید تبریک تولد 95 اس ام اس جدید تبریک تولد - اس ام اس تولد پسرانه -  اس ام اس تولد دخترانه

 

در آن روز که فرشتگان از عشق سرشار بودند و پایکوبی می کردند
دانستم تو ای نازنین پای بر زمین خاکی عالم
نهاده ای پس برای خوش آمدی گویی
هدیه ای تقدیمت می کنم و آن قلب کوچک و بی ریای من است
تولدت مبارک

اس ام اس تولد
sms tavalod

و امروز دوباره متولد می شوی
و شمع ها ، که سهم توست از زندگی
و ستاره هائی که به میهمانی آمده اند
و شکوفه هائی که دوباره خواهند شکفت
و عطری که نصیب پروانه هاست
و تو سهم من از تمام زندگی
تولدت مبارک

اس ام اس تولد
sms tavalod

امروز که تولد توست
برای تو َبرای چشم های تو هدیه ام ناقابل است
خاطراتی از فرداهامان برای بودنت
همراه ترانه های خیس و باران خورده چشمهایم
و من در هر تولد تو باز زنده می شوم
تولدم مبارک

اس ام اس تولد
sms tavalod

نهال عمر تو ای دوست همیشه رعنا باد
بهار حــُسن تو بی آفت از خزان ها باد
هماره شمع وجود تو روشنایی بخش
همیشه روشنیت گرم و محفل آرا باد
تولدت مبارک

اس ام اس تولد
sms tavalod

دل را از پیله ی قهرش بیرون خواهم کشید
واژه ها را از خواب فراموشی بیدار خواهم کرد
دسته گلی از یاس و باران برایت خواهم چید
نقش لبخن درا بر چهره ی زیبایت خواهم پاشید
تا جرأت نوشتن این سطر لرزان را پیدا کنم
تولدت مبارک

اس ام اس تولد
sms tavalod

روزی که تو اومدی روی زمین
یه فرشته کم شد از آسمونا
مثل گل شکفتی بین آدما
گل سر سبد بودی بین اونا
تولدت مبارک عزیزم

اس ام اس تولد
sms tavalod

تولد تو تولد من است
من تمام طول سال بیدار مانده ام
که مبادا روز تولد تو تمام شود و من در خواب بمانم
و نتوانم به تو بگویم تولدمان مبارک

اس ام اس تولد
sms tavalod

روز میلاد توست و من همچنان در آرزوی لحظه ای هستم
که دستانت را بگیرم در چشمانت خیره شوم
تو را در آغوشم بفشارم و با عشق بگویم
تولدت مبارک

اس ام اس تولد
sms tavalod

وجود زیبایت وارد به دنیا می شود
هدیه سال روزش این آوا می شود
عاشقی چون من بی پروا می شود
در شعر تولد غرق رویا می شود
اینگونه سالی دگر ازعمر تو آغاز می شود
تولدت مبارک

اس ام اس تولد
sms tavalod

می گویند آغاز نو شدن آغاز تازه شدن بهار است
اما برای من روز میلاد تو سر آغاز فصلی دگر از زندگیست
تولدت مبارک

اس ام اس تولد
sms tavalod

باز کن پنجره ها را که نسیم
روز میلاد اقاقی ها را جشن می گیرد
و بهار روی هر شاخه کنار هر برگ شمع روشن کرده است
لمس بودنت مبارک

اس ام اس تولد
sms tavalod

با من باشی دوست دارم
تنها باشی دوست دارم
امروز روز میلادته
هرجا باشی دوست دارم
تولدت مبارک

اس ام اس تولد
sms tavalod

روز میلاد تو
روز صدور شناسنامه عشق است
عشق من تولدت مبارک

اس ام اس تولد
sms tavalod


​اس ام اس ویژه تبریک روز تولد –  پیامک جدید تبریک تولد - جملات زیبا روز تولد 95 اس ام اس تبریک تولد  تبریک روز تولد – تولدت مبارک –– متن های زیبا برای روز تولد – متن های زیبا برای تبریک اس تولد – اس ام اس برای تبریک روزتولد – سایت ناگهان – پیام تبریک به مناسبت روز تولد – اس ام اس ویژه روز تولد- اس تولد - تبریک روزتولد –  مسیج تبریک روزتولد – سایت ناگهان-اس ام اس تولد– sms --tavalod – - اس ام اس جدید تبریک تولد 95 اس ام اس جدید تبریک تولد - اس ام اس تولد پسرانه -  اس ام اس تولد دخترانه

 

اگر باران بودم انقدر می باریدم تا غبار غم را از دلت پاک کنم
اگر اشک بودم مثل باران بهاری به پایت می گریستم
اگر گل بودم شاخه ای از وجودم را تقدیم وجود عزیزت میکردم
اگر عشق بودم آهنگ دوست داشتن را برایت می نواختم
ولی افسوس که نه بارانم نه اشک نه گل
و نه عشق اما هر چه هستم دوستت دارم
تولدت مبارک

اس ام اس تولد
sms tavalod

خدای اطلسی ها با تو باشد
پناه بی کسی ها با تو باشد
تمام لحظه های خوب یک عمر
به جز دلواپسی ها با تو باشد
تولدت مبارک
پیامک ها و جملات بسیار ناب و عاشقانه تولد

اس ام اس تولد
sms tavalod

جشن میلادت را به پرواز می روم
در این خانگی ترین آسمانِ بی انتها
آسمانی که نه برای من نه برای تو
که تنها برای ما آبیست …

اس ام اس تولد
sms tavalod

امروز روز توست
و من تمام دلتنگی هایم را به جای تو در آغوش می کشم
چقدر جایت میان بازوانم خالیست
تولدت مبارک عشقم

اس ام اس تولد
sms tavalod

امشب چه شبی روشن و زیبا و مصفاست
احسنت ، به این جشن دل انگیز که برپاست
گویا که گلی پای نهاده ست به گیتی
کز فرّ و شرف ، آبروی جمله ی گل هاست
تولدت مبارک نفس

اس ام اس تولد
sms tavalod

تولدت مبارک با صد هزار تا بوسه
عشق منی عزیزم نذار دلم بپوسه

اس ام اس تولد
sms tavalod

امروز سالروز تولد توست
و من برایت هدیه ای نخریده ام که
آنچه خریدنی است بی شک ٬ لایق تو نیست
من روز تولدت خود متولد می شوم
تولدمان مبارک

اس ام اس تولد
sms tavalod

دیشب برای روز تولدت یک سبد ستاره چیده ام
تکه ای ازماه را و یک شاخه نیلوفر
تو متولد می شوی و من عاشق تر می شوم
تولدت مبارک

اس ام اس تولد
sms tavalod

امروز هوا دوباره حس قشنگی داره
نم نم عشق و مستی از آسمون می باره
تولدت مبارک

اس ام اس تولد
sms tavalod

روز تولد تو رها از این تن می شم
این هدیه تولد
پیشکش چشمای تو
ناز گل زیبای من

اس ام اس تولد
sms tavalod

مثلِ گلِ یاسی برخوشه یِ دلِ من
عطرتو پیچیده درکوچه یِ منزلِ من
روز میلادت مبارک ناز گل خوشگل من

اس ام اس تولد
sms tavalod


​اس ام اس ویژه تبریک روز تولد –  پیامک جدید تبریک تولد - جملات زیبا روز تولد 95 اس ام اس تبریک تولد  تبریک روز تولد – تولدت مبارک –– متن های زیبا برای روز تولد – متن های زیبا برای تبریک اس تولد – اس ام اس برای تبریک روزتولد – سایت ناگهان – پیام تبریک به مناسبت روز تولد – اس ام اس ویژه روز تولد- اس تولد - تبریک روزتولد –  مسیج تبریک روزتولد – سایت ناگهان-اس ام اس تولد– sms --tavalod – - اس ام اس جدید تبریک تولد 95 اس ام اس جدید تبریک تولد - اس ام اس تولد پسرانه -  اس ام اس تولد دخترانه

 

سالروز آمدن فرشته ای به زمین با آسمانی ترین آرزوها
دوست دارم نفسم تولدت مبارک

اس ام اس تولد
sms tavalod

شکفتن گل زیبایم در دشتی از یاس های مهربانی
با آرزوی روشن ترین فرداها برای عشقم
تولدت مبارک نفس

اس ام اس تولد
sms tavalod

زندگی‌ ات سرشار از خوشبختی و هوای تازه
روز زمینی شدنت مبارک گلم

اس ام اس تولد
sms tavalod

امشب چه ناز دانه گلی در چمن رسید
گویی بساط عیش مداوم به من رسید
نور ستاره ای در شب تولدش
انگار که فرشته ای از ازل رسید
تولدت مبارک

اس ام اس تولد
sms tavalod

امروز سالروزه تولد نازنین ترین و اهورایی ترین ارمغان زندگیمه
تولدت مبارک عاشقانه دوستت دارم

اس ام اس تولد
sms tavalod

روزی که خداوند بهترین و زیباترین هدیه اش را برای من فرستاد
تولدت مبارک عزیزم
اس ام اس های خفن و عاشقانه تولد همسر

اس ام اس تولد
sms tavalod

از یک نگاه تو رنگم پریده است
قربان آن شوم که تو را آفریده است
عزیزم تولدت مبارک

اس ام اس تولد
sms tavalod

زمین در انتظار تولد یک برگ ، من در حال شمارش معکوس
صفر همیشه پایان نیست گاهی آغاز پرواز است
تولدت مبارک

اس ام اس تولد
sms tavalod

این هدیه ی آسمانی چشمانت
دلبسته به شمعدانی چشمانت
ای عشق تولدت مبارک ، قلبم
تقدیم به مهربانی چشمانت …

اس ام اس تولد
sms tavalod

پلک جهان می پرید
دلش گواهی می داد اتفاقی می افتد
آری اتفاقی می افتد و فرشته ای از آسمان فرود آمد
تولدت مبارک

اس ام اس تولد
sms tavalod

سبز ترین خاطرات از آن کسانیست که
در ذهنمان عاشقانه دوستشان داریم
تولدت مبارک

اس ام اس تولد
sms tavalod

امروز خورشید شادمانه‏ ترین طلوعش را خواهد کرد
و دنیا رنگ دیگری خواهد گرفت
قلب ها به مناسبت آمدنت خوشامد خواهند گفت
فرشته آسمانی سالروز  زمینی شدنت مبارک

اس ام اس تولد
sms tavalod

و تو آن شبنم عشقی که با آمدنت
به روزگار تیره و تارم رنگ مهر و وفا بخشیدی

اس ام اس تولد
sms tavalod

تک تک ستاره های عمرت بلند و والا
باقی عمرت ۱۰۰ به بالا
امروز روز تولدته عزیزم
عزیزمی دوستت دارم به مولا

اس ام اس تولد
sms tavalod

تمام آدما فدات
خوش به حال مامان و بابات
تو امروز اومدی و ما شدیم کیش و مات
تولدت مبارک نازنین
حالا برو بخواب که دیر نشه لالات

اس ام اس تولد
sms tavalod

تارهای گیتارم را به لرزش در می آورم
تا بارها و بارها به تو بگویم دوستت دارم
بارها این تارها به صدا درمی آیند و می گویم : تولدت مبارک بهترینم

اس ام اس تولد
sms tavalod


​اس ام اس ویژه تبریک روز تولد –  پیامک جدید تبریک تولد - جملات زیبا روز تولد 95 اس ام اس تبریک تولد  تبریک روز تولد – تولدت مبارک –– متن های زیبا برای روز تولد – متن های زیبا برای تبریک اس تولد – اس ام اس برای تبریک روزتولد – سایت ناگهان – پیام تبریک به مناسبت روز تولد – اس ام اس ویژه روز تولد- اس تولد - تبریک روزتولد –  مسیج تبریک روزتولد – سایت ناگهان-اس ام اس تولد– sms --tavalod – - اس ام اس جدید تبریک تولد 95 اس ام اس جدید تبریک تولد - اس ام اس تولد پسرانه -  اس ام اس تولد دخترانه

 

امروز به هوای تو چه خوشحالم
می خواهم بپرم چه سود که بی بالم
تو را می خواهم نبینمت بد حالم
می گویم تولدت مبارک نگویم خدا کند لالم

اس ام اس تولد
sms tavalod

نام قشنگت بر لبانم جاریست
تمام چیزهای دنیا بی تو فانیست
تولدت مبارک عزیزم
روی تو امروز چه نورانیست

اس ام اس تولد
sms tavalod

عاشقانه در انتظار تو هستیم
کم طاقت دیدار تو هستیم
با آمدنت جمال ما روشن شد
حالا که آمدی گرفتار تو هستیم !
تولدت مبارک عزیزم !

اس ام اس تولد
sms tavalod

امشب دامن تو پر از هدیه های کوچک و بزرگ می شود
اما من هیچ ندارم که به تو هدیه دهم جز دلی که به من پس دادی
تولدت مبارک

اس ام اس تولد
sms tavalod

امشب شب تولد توست
تو یک سال بزرگتر شدی
و عشق من یک سال در دلت کوچکتر
من اما هیچ وقت شب تولدت با تو نبودم
من هیچ وقت در دلت نبودم
تولدت مبارک

اس ام اس تولد
sms tavalod

از روزی که صدایت در وجودم طنین انداز شد
شتاب تپیدن قلبم رو به فزونی یافت
امروز ثانیه ها نام تو را فریاد می زنند
و من در اوج عشق خود را در پستوی زمان تنها حس نمی‌کنم
تولدت مبارک عشقم

اس ام اس تولد
sms tavalod

امروز روز تولد توست و من هر روز بیش از پیش به این راز پی می برم
که تو خلق شده ای برای من تا زیباترین لحظه ها را برایم بسازی
تولدت مبارک

اس ام اس تولد
sms tavalod

تمام دقایق مانده از عمرم به همراه زیبا ترین بوسه های عاشقانه
هدیه ای برای روز تولد تو
لمس بودنت مبارک

اس ام اس تولد
sms tavalod

در شب زیبای میلادت تمام وجودم را که قلبیست کوچک
در قالب قابی از نگاه تقدیم چشمان زیبایت می کنم
و با بوسه ای عاشقانه تولدت را تبریک می گویم
آغاز بودنت مبارک

اس ام اس تولد
sms tavalod


​اس ام اس ویژه تبریک روز تولد –  پیامک جدید تبریک تولد - جملات زیبا روز تولد 95 اس ام اس تبریک تولد  تبریک روز تولد – تولدت مبارک –– متن های زیبا برای روز تولد – متن های زیبا برای تبریک اس تولد – اس ام اس برای تبریک روزتولد – سایت ناگهان – پیام تبریک به مناسبت روز تولد – اس ام اس ویژه روز تولد- اس تولد - تبریک روزتولد –  مسیج تبریک روزتولد – سایت ناگهان-اس ام اس تولد– sms --tavalod – - اس ام اس جدید تبریک تولد 95 اس ام اس جدید تبریک تولد - اس ام اس تولد پسرانه -  اس ام اس تولد دخترانه

 

ای زیبا ترین ترانه ی هستی
بدان که شب میلادت برایم ارمغان خوبی ها و زیبایی هاست
پس ای سر کرده ی خوبی ها میلادت مبارک

اس ام اس تولد
sms tavalod

سوسوی ستارگان آسمان در التهاب آمدن توست
آمدی و آسمان و زمین را برایم بهشت کردی
تنها ستاره ی آسمان دلم تولدت مبارک

اس ام اس تولد
sms tavalod

سالیان درازی است که در گلخانه دلم گل محبتی را
که خودت کاشته‌ای آبیاری می‌کنم
تولد مهربان ترین گل دنیا مبارک

اس ام اس تولد
sms tavalod

دفترچه ی خاطرات قلبم را که خالی از عشق و یکرنگی بود
سرشار از عشق و محبت کردی نازنیم زیباترینم
حضور گرم و همیشگی ات را هزاران هزار بار سپاس می گویم
تولدت مبارک

اس ام اس تولد
sms tavalod

هر انسان لبخندی از خداست و تو زیبا ترین لبخند خدایی
بهانه زندگیم تولدت مبارک

اس ام اس تولد
sms tavalod

امشب تولد توست
و باز من کنارت نیستم
امشب تو شادمانی و باز در دلت نیستم
تولدت مبارک

اس ام اس تولد
sms tavalod

می آیی با خواهش این و آن
در پوشش آرزوهای دیگران می روی
با هزار آرزوی گران برای خود نه برای دیگران
تولدت مبارک

اس ام اس تولد
sms tavalod

این چندمین تولد توست؟ و چندمین انبساط مجدد کائنات؟
این جندمین بارخلقت است؟ و چندمین انفجار سکوت؟
چندمین لبخند آفرینش؟ خورشید را چندمین بار است که می بینی؟
و پروانه ساعت ها چندمین بار است که می چرخد؟
و ثانیه چندمین بار است که به احترام تو برمی خیزد؟
چندمین بار است که مجدداً نفس می کشی؟
چندمین دم ؟ چندمین آن ؟
آه که تو چقدر خوشبختی و جهان چه پرغوغاست
که بی نهایت مین تولد تو را جشن می گیرد
اس ام اس های تبریک گفتن تولد جدید و قشنگ

اس ام اس تولد
sms tavalod

شکفتن نوگل زیبایتان در دشتی از
یاس های مهربانی با نجوی سیمین آبشاران تهنیت باد
با آرزوی روشن ترین فرداها برای وجود نازنیش

اس ام اس تولد
sms tavalod

قدم نو رسیده مبارک
انشاء الله که در سایه ی خداوند حق تعالی
و به فرخندگی این روز مبارک همواره سلامتی
و شادابی برای شما و خانواده ی گرامی در پیش باشد

اس ام اس تولد
sms tavalod

تولد نازنین ترین و اهورایی ترین ارمغان زندگیتان را تبریک میگویم
و بهترین آرزوها رو برای شما و نوزداتان دارم
قدم نو رسیده مبارک

اس ام اس تولد
sms tavalod

حمله می کنی به همه چیز مثل یه غارتگر
هر چی بخواهی ،‌ همه حلقه به گوشند و فرمانبر
مامان و بابای بیچاره تو را می کنند تحمل
آخه خیلی نازی و گل و تپل و مپل
قدم نو رسیده مبارک

اس ام اس تولد
sms tavalod

امشب چه ناز دانه گلی در چمن رسید
گویی بساط عیش مداوم به من رسید
نور ستاره ای در شب تولدش
انگار که فرشته ای از ازل رسید
تولد فرشته کوچکتان مبارک

اس ام اس تولد
sms tavalod

تولد نازنین ترین و اهورایی ترین ارمغان زندگیتان را تبریک می گویم
بهترین آرزوها رو برای شما و نوزادتان دارم

اس ام اس تولد
sms tavalod

غنچه کرد و غنچه شکفت و خداوند بهترین و زیباترین هدیه اش را به شما داد
با آرزوی فرداهایی روشن
تبریک صمیمانه مرا پذیرا باشید

اس ام اس تولد
sms tavalod

خدای بخشنده را شکرگزار و نوزاد بخشیده بر تو مبارک
امید که بزرگ شود و از نیکوکاریش بهره مند گردی
امام علی (ع)

اس ام اس تولد
sms tavalod

صمیمانه ترین شادباش مرا برای شکفتن نو گل زیبای زندگیتان از من پذیرا باشید
آرزو داریم که این فرزندان عزیز زیر سایه‌ی پدر و مادرشان
زند‌گی خوش و پُرباری داشته باشند

اس ام اس تولد
sms tavalod

قدم نو رسیده مبارک
انشا الله که در سایه ی خداوند حق تعالی و به فرخندگی این روز مبارک
همواره سلامتی و شادابی برای شما و خانواده ی گرامی در پیش باشد

اس ام اس تولد
sms tavalod

تولد زیباترین هدیه خدا که مانند سروشی روح بخش
به زندگی تان نور امید دمید را تبریک می گویم
قدم های کوچکش برایتان پر از خیر و برکت باشد

اس ام اس تولد
sms tavalod

به یمن آمدن فرشته کوچکتان به زمین با آسمانی ترین آرزوها
برای پر خیر و برکت بودن قدم های کوچکش
و روح بخشیدن به زندگیتان تبریک مرا پذیرا باشید

اس ام اس تولد
sms tavalod

جیغ و داد و ونگ
به دنیا اومدی ،‌ بچه قشنگ
راستی ،‌ می خواستی به دنیا بیایی؟
اینجا را دوست داری گلابی؟
زندگی را شروع کردی با داد و قال
مامان و بابا از اومدنت هستند خیلی خوشحال
تولد کوچولوی قشنگنتون مبارک

اس ام اس تولد
sms tavalod

امیدواریم با قدم‌های فرشته ی کوچولو تازه به زمین آمده
زندگی‌تان سرشار از سلامتی ، برکت ، شادی گردد
قدم نو رسیده مبارک

اس ام اس تولد
sms tavalod

عزیز دلم تولدت را تبریک می گویم
و دعاگویم مزرعه ی زندگی ات همواره پر از محصول موفقیت و بردباری باشد

اس ام اس تولد
sms tavalod

امروز روز توست
روز میلادت دنیا تبسم کرده است امروز با یادت
امروز بی شک آسمان آبی ترین آبیست
چرخ و فلک همچون دلم درگیر بی تابیست
تولدت مبارک

اس ام اس تولد
sms tavalod

میلادت ای عزیز تر از جـان خجسته باد
در مقـدمت غــزل به ترنم نشسته باد
تولد تو مــــبارک! بروی تو دروازه های غم به چنین روز بسته باد!

اس ام اس تولد
sms tavalod

میلاد تو شیرین ترین بهانه ایست
که می توان با آن به رنج های زندگی هم دل بست
و در میان این روزهای شتابزده عاشقانه تر زیست
میلادتو معراج دست های من است وقتی که
عاشقانه تولدت را شکر می گویم

اس ام اس تولد
sms tavalod

امروز تولد توست و بهترین زمانی که
خدا می خواست مرا با هدیه ای شاد کند
آری درست است این هدیه قبل قبل از وجود خودم
از آسمان آمده ولی مهم این است که از آن دل من بوده
اس ام اس تبریک تولد نوزاد و کودک قدم نو رسیده

اس ام اس تولد همسر اس تولد جدید Birthday SMS
آرزو می کردم که درجشن میلادت تک ستاره آسمان چشمانت باشم
تا در آغوشت طولانی ترین شبم را تقدیمت کنم و درکلبه انتظارت بوسه هایم را میهمانت !
تولدت مبارک
اس تولد همسر اس تولد جدید Birthday SMS
گل من تولد تو تولد من است
من تمام طول سال بیدار مانده ام
که مبادا روز تولد تو تمام شود
و من در خواب بمانم و نتوانم به تو بگویم تولدمان مبارک
اس امس تولد همسر اس تولد جدید Birthday SMS
امروز تولد توست و بهترین زمانی که خدا می خواست مرا با هدیه ای شاد کند
آری درست است این هدیه قبل از وجود خودم از آسمان آمده ولی مهم این است که از آن دل من بوده
تولدت مبارک
اس مس تولد همسر اس تولد جدید Birthday SMS
از همان روزی که پای تو به این دنیا رسید
غصه هایم یک به یک از قلب و جانم پر کشید
روز میلاد تو دنیا یک صدا خندیده بود
اسمان در مقدمت باران گل باریده بود
تولدت مبارک
اسمس تولد همسر اس تولد جدید Birthday SMS
الفبا برای سخن گفتن نیست
برای نوشتن نام توست اعداد
پیش از تولد تو به صف ایستاده اند
تا راز زاد روز تو را بدانند
تولدت مبارک
sms تولد همسر اس تولد جدید Birthday SMS
زبان ما قاصر است از شکر نعمت تولد و حس بودن شما
در روز تولدت سر بر زمین سائیده و از درگاه حضرت حق نهایت سپاس خود را بجا آورده
و برایت  سال های سال عمر با عزت و برکت خواستاریم
باشد که بقاء عمرت با عزت و سربلندی و توام با خدمت باشد
پیامک تولد همسر اس تولد جدید Birthday SMS
امشب چه شبی روشن و زیبا و مصفاست
احسنت، به این جشن دل انگیز که برپاست
گویا که گلی پای نهاده ست به گیتی
کز فر و شرف آبروی جمله ی گل هاست
تولدت مبارک
پیام تولد همسر اس تولد جدید Birthday SMS
تو یک تولدی شدی به قلب زخمی ام ببین
که با تو من ظهور شدم احیا شدم مثل نگین
عزیز مبارکت باشه امروز روز تولدت
این قلب خسته منه بردار برو ما خودت
مسیج تولد همسر اس تولد جدید Birthday SMS
جشن میلادت را به پرواز می روم
دراین خانگی ترین آسمانِ بی انتها
آسمانی که نه برای من نه برای تو که تنها برای ما آبیست
پیام کوتاه تولد همسر اس تولد جدید Birthday SMS
امروز روز توست و من
تمام دلتنگی هایم را به جای تو در آغوش می کشم
چقدر جایت میان بازوانم خالیست
تولدت مبارک
اس ام اس تولد قشنگ برای همسر اس تولد جدید Birthday SMS
صدای یک پرواز
فرود یک فرشته
آغاز یک معراج
و شروع یک زندگی
تولدت مبارک
اس ام اس تولد جدید همسر اس تولد جدید Birthday SMS
این هدیه ی آسمانی چشمانت
دلبسته به شمعدانی چشمانت
ای عشق تولدت مبارک ، قلبم
تقدیم به مهربانی چشمانت
متن رسمی تولد همسر اس تولد جدید Birthday SMS
وجود زیبایت وارد به دنیا می شود
هدیه سالروزش این آوا می شود
عاشقی چون من بی پروا می شود
در شعر تولد غرق رویا می شود
اینگونه سالی دگر ازعمر تو آغاز می شود
تولدت مبارک
متن ادبی تولد همسر اس تولد جدید Birthday SMS
سالروز زمینی شدنت مبارک
راستی از ونوس و مریخ چه خبر ماه من ؟
اشعار تولد همسر اس تولد جدید Birthday SMS
روزی که به دنیا آمدی هرگز نمی دانستی زمانی خواهد رسید
که آرامش بخش روح و روان کسی هستی که با بودن تو دنیا برایش زیباتر است
بهانه ی زندگیم تولدت مبارک
شعر تولد همسر اس تولد جدید Birthday SMS
تو هیچی کم نداری
برای همه چیز من بودن
تولدت مبارک
سرود تولد همسر اس تولد جدید Birthday SMS
زاد روزت شیرین پرعشق و نورآفرین باد
قهقهه هایی آسمانی و آرامش زلال زندگی را برایت آرزو دارم
اس ام اس تولد همسر اس تولد جدید Birthday SMS
زمین در انتظار تولد یک برگ ، من در حال شمارش معکوس
صفر همیشه پایان نیست گاهی آغاز پرواز است
تولدت مبارک
اس ام اس تولد همسر اس تولد جدید Birthday SMS
از یک نگاه تو رنگم پریده است
قربان آن شوم که تو را آفریده است
عزیزم تولدت مبارک
اس ام اس تولد همسر اس تولد جدید Birthday SMS
تقدیم به کسی که شکفتن هیچ گلی زیباتر از لبخند او نیست
جشن میلادت بهترین بهانه برای فکر کردن به تو و به یاد آوردن خوبی هایت است
سالروز تولدت مبارک
اس ام اس تولد همسر اس تولد جدید Birthday SMS
امشب که شب تولدته بهترین ها رو آرزو کن
من هم از خدا همون بهترین ها رو برات آرزو مندم
تبریک دست خالی مرا باسخاوت بی حدت بپذیر
تولدت مبارک
اس ام اس تولد همسر اس تولد جدید Birthday SMS
هدیه ای از آسمان برای روز تولدت رسید
و دیدم هیچ چیز گلم را جز عشق لایق نیست
تولدت مبارک
اس ام اس تولد همسر اس تولد جدید Birthday SMS
تولدت مبارک
ای گل گلدون من
هزار سال زنده باشی
بسته به تو جون من
این هدیه تولد
پیشکش چشمای تو
نازگل زیبای من
چشام زیر پای تو
اس ام اس تولد همسر اس تولد جدید Birthday SMS
سالروز تولد قشنگت را با رقص سفید برف ها همچون سفیدی دلت
بر اسمان قلبمان جشن می گیریم
و صمیمانه فصل شکفتنت را تبریک می گوییم
اس ام اس تولد همسر اس تولد جدید Birthday SMS


​اس ام اس ویژه تبریک روز تولد –  پیامک جدید تبریک تولد - جملات زیبا روز تولد 95 اس ام اس تبریک تولد  تبریک روز تولد – تولدت مبارک –– متن های زیبا برای روز تولد – متن های زیبا برای تبریک اس تولد – اس ام اس برای تبریک روزتولد – سایت ناگهان – پیام تبریک به مناسبت روز تولد – اس ام اس ویژه روز تولد- اس تولد - تبریک روزتولد –  مسیج تبریک روزتولد – سایت ناگهان-اس ام اس تولد– sms --tavalod – - اس ام اس جدید تبریک تولد 95 اس ام اس جدید تبریک تولد - اس ام اس تولد پسرانه -  اس ام اس تولد دخترانه

 

میلاد تو شیرین ترین بهانه ایست که می توان با آن به رنج های زندگی هم دل بست
و در میان این روزهای شتابزده عاشقانه تر زیست
میلاد تو معراج دست های من است وقتی که عاشقانه تولدت را شکر می گویم
اس ام اس تولد همسر اس تولد جدید Birthday SMS
میلادت ای عزیز تر از جـان خجسته باد
در مقـدمت غــزل به ترنم، نشسته باد
تولد تو مــــبارک  بروی تو
دروازه های غم به چنین روز بسته باد
اس ام اس تولد همسر اس تولد جدید Birthday SMS
امروز روز توست روز میلادت
دنیا تبسم کرده است امروز با یادت
امروز بی شک آسمان آبی ترین آبیست
چرخ و فلک همچون دلم درگیر بی تابیست
تولدت مبارک
اس ام اس تولد همسر اس تولد جدید Birthday SMS
عزیز دلم تولدت را تبریک می گویم و دعا گویم
مزرعه ی زندگی ات همواره پر از محصول موفقیت و بردباری باشد
اس ام اس تولد همسر اس تولد جدید Birthday SMS


​اس ام اس ویژه تبریک روز تولد –  پیامک جدید تبریک تولد - جملات زیبا روز تولد 95 اس ام اس تبریک تولد  تبریک روز تولد – تولدت مبارک –– متن های زیبا برای روز تولد – متن های زیبا برای تبریک اس تولد – اس ام اس برای تبریک روزتولد – سایت ناگهان – پیام تبریک به مناسبت روز تولد – اس ام اس ویژه روز تولد- اس تولد - تبریک روزتولد –  مسیج تبریک روزتولد – سایت ناگهان-اس ام اس تولد– sms --tavalod – - اس ام اس جدید تبریک تولد 95 اس ام اس جدید تبریک تولد - اس ام اس تولد پسرانه -  اس ام اس تولد دخترانه

 

اس ام اس تولدت مبارک Birthday SMS
اس ام اس تولدت مبارک Birthday SMS
عزیزم به خاطر همه آرامشی که از تو دارم خدا را شکر می گویم
به پاس تمام خوبی هایت بهترین ها را برایت آرزو می کنم
تولدت مبارک
اس ام اس تولدت مبارک Birthday SMS
روز تولدت اولین روز از سفر ۳۶۵ روزه توست به دور خورشید
از سفرت لذت ببر تولدت مبارک
اس ام اس تولدت مبارک Birthday SMS
ای زیباترین ترانه هستی
بدان که شب میلادت برایم ارمغان خوبی ها و زیبایی هاست
پس ای سرکرده خوبی ها میلادت مبارک
اس ام اس تولدت مبارک Birthday SMS
هزاران بار خدا را شکر که چنین روزی را آفرید
تا باغ جهان نظاره گر شکفتن گلی چون تو باشد
سالروز شکفتنت مبارک
اس ام اس تولدت مبارک Birthday SMS
تولدت آغاز زیبایی هاست
هزاران گل یاس سپید تقدیمت می کنم
اس ام اس تولدت مبارک Birthday SMS
نمی دانم که دانستی دلیل گریه هایم را
نمی دانم که حس کردی سکوتم را
ولی دانم که می دانی من عاشق بودم و هستم
وجود ساده ات بوده که من اینگونه دل بستم
عزیزم همیشه عشق من هستی و خواهی بود
تولدت مبارک
اس ام اس تولدت مبارک Birthday SMS
می‌خواستم زیباترین کلام را برایت بنویسم
اما پنداشتم ساده نوشتن همچون ساده زیستن زیباست
تولدت مبارک دوستت دارم
اس ام اس تولدت مبارک Birthday SMS
خوشبختی من در بودن باتو است و روز تولد تو تقدیر خوشبختی من است
تو آمدی و عمیق ترین نگاه را از میان چشمان دریایی ات به وصال قلبم نشاندی
زیباترین گل های دنیا تقدیم به تو ، بهترین عشق دنیا
اس ام اس تولدت مبارک Birthday SMS
دستانم تشنه دستان تو، شانه هایم تکیه گاه خستگی هایت
به پاکی چشمانت قسم تا ابد با تو می مانم
بی آنکه دغدغه فردا را داشته باشم
چون می دانم فردا بیش از امروز دوستت خواهم داشت
عزیزم سالروز تولدت مبارک
اس ام اس تولدت مبارک Birthday SMS
وجود تو تنها هدیه گران بهایی بود که خداوند من را لایق آن دانست
و هدیه من به تو نازنین قلب عاشقی است که فقط برای تو می تپد
عاشقانه و صادقانه دوستت دارم و سالروز تولدت را تبریک می گویم
اس ام اس تولدت مبارک Birthday SMS
تمام لحظه های عمرم بدرقه نفس کشیدن توست
به دنبال کوچکترین فرصت بودم تا بزرگترین تبریک را نثار قلب مهربانت کنم
ورق خوردن برگ سبز دیگری از زندگی ات را تبریک می گویم
زندگی من تولدت آذین زندگی ام باد
اس ام اس تولدت مبارک Birthday SMS
الهی جاده زندگیت هموار
آسمان چشمانت صاف و دریای دلت همیشه آرام و زلال باشد
و هیچ وقت از دنیا خسته نباشی
تولدت مبارک
اس ام اس تولدت مبارک Birthday SMS
در تمام عمرم یک بار عاشق شدم
و وابسته به کسی که برای داشتنش حاضرم از تمام زیبایی های دنیا بگذرم
نبض حیاتم بعد از عشق به خدا برای تو می تپد
سالروز تولدت مبارک
اس ام اس تولدت مبارک Birthday SMS
عزیزم از وقتی خانه عشقت پناهگاه خستگی ام شد
اندیشیدم که الهه عشق بهترین را نصیب من کرده است
سالروز تولدت را که قشنگترین روز زندگی ام است تبریک می گویم
اس ام اس تولدت مبارک Birthday SMS
عشق را اولین بار در نگاهت تجربه کرم زندگی را در کنار تو آموختم
دلم را به تو بهترین امینم سپردم
روز تولدت را در تاریخنگار قلبم حک کردم
اس ام اس تولدت مبارک Birthday SMS
عزیزتر از جانم
تو قلبی به بزرگی دریا و روحی به وسعت آسمان ها داری
امیدوارم همیشه شاداب ، خندان و سالم باشی
تولدت مبارک
اس ام اس تولدت مبارک Birthday SMS
زیبایی عشق، پاکی صداقت، اوج مهربانی و نهایت آرامش
همه در کنار تو برایم معنی پیدا کرده است
سالروز تولدت را تبریک می گویم
اس ام اس تولدت مبارک Birthday SMS
عزیزم یکسال دیگر از بدنیا آمدن تو گذشت
و  امیدوارم بهترین سال عمرت را پیش رو داشته باشی
تولدت مبارک
اس ام اس تولدت مبارک Birthday SMS

اس ام اس تولد عاشقانه Love Birthday SMS
اس ام اس تولد عاشقانه Love Birthday SMS
امروز با شکوه ترین روز هست روزی که آفریدگار تو را به جهان هدیه داد
و من می ترسم به تو تبریکی بگویم که شایسته تو نباشد
به زمین خوش آمدی فرشته ی مهر و زیبایی
اس ام اس تولد عاشقانه Love Birthday SMS
دوباره روز تولدت رسید
روزی که غصه سراغم نمیاد
روزی که دستای تنهایی من
بیشتر از همیشه دستاتو می خواد
تولدت مبارک
اس ام اس تولد عاشقانه Love Birthday SMS
در باغ جهان، دلم گلی می جوید
امروز گل سپیده ات می روید
امروز دلم دل ای دل ای میخواند
چون میلاد تو را خـدا مبارک گویـد
اس ام اس تولد عاشقانه Love Birthday SMS
میلاد تو طلوع نور
در قلبی مه گرفته بود  نفسی گرم در فضای سرد و غریب
گلی شکفته در بهار
تولد یک شعر دلنشین شعری در واژه های نگاهت و در قافیه های کلامت
اس ام اس تولد عاشقانه Love Birthday SMS
تو وجودت واسه من یه معجزه ست
مثل تو هیچ کجا پیدا نمی شه
روز میلاد قشنگت می مونه
توی تقویم دلم تا همیشه
اس ام اس تولد عاشقانه Love Birthday SMS
روزی که تو اومدی روی زمین
یه فرشته کم شد از آسمونا
مثل گل شکفتی بین آدما
گل سر سبد بودی بین اونا
تولدت مبارک عزیزم
اس ام اس تولد عاشقانه Love Birthday SMS


​اس ام اس ویژه تبریک روز تولد –  پیامک جدید تبریک تولد - جملات زیبا روز تولد 95 اس ام اس تبریک تولد  تبریک روز تولد – تولدت مبارک –– متن های زیبا برای روز تولد – متن های زیبا برای تبریک اس تولد – اس ام اس برای تبریک روزتولد – سایت ناگهان – پیام تبریک به مناسبت روز تولد – اس ام اس ویژه روز تولد- اس تولد - تبریک روزتولد –  مسیج تبریک روزتولد – سایت ناگهان-اس ام اس تولد– sms --tavalod – - اس ام اس جدید تبریک تولد 95 اس ام اس جدید تبریک تولد - اس ام اس تولد پسرانه -  اس ام اس تولد دخترانه

 

تولد تو تولد من است ، من تمام طول سال بیدار مانده ام
که مبادا روز تولد تو تمام شود ، و من در خواب بمانم
و نتوانم به تو بگویم ، تولدمان مبارک !
اس ام اس تولد عاشقانه Love Birthday SMS
روز میلاد توست و من همچنان در آرزوی لحظه ای هستم
که دستانت را بگیرم در چشمانت خیره شوم
تو را در آغوشم بفشارم و با عشق بگویم
تولدت مبارک
اس ام اس تولد عاشقانه Love Birthday SMS


​اس ام اس ویژه تبریک روز تولد –  پیامک جدید تبریک تولد - جملات زیبا روز تولد 95 اس ام اس تبریک تولد  تبریک روز تولد – تولدت مبارک –– متن های زیبا برای روز تولد – متن های زیبا برای تبریک اس تولد – اس ام اس برای تبریک روزتولد – سایت ناگهان – پیام تبریک به مناسبت روز تولد – اس ام اس ویژه روز تولد- اس تولد - تبریک روزتولد –  مسیج تبریک روزتولد – سایت ناگهان-اس ام اس تولد– sms --tavalod – - اس ام اس جدید تبریک تولد 95 اس ام اس جدید تبریک تولد - اس ام اس تولد پسرانه -  اس ام اس تولد دخترانه

 

وجود زیبایت وارد به دنیا میشود
هدیه سالروزش این آوا میشود
عاشقی چون من بی پروا میشود
در شعر تولد غرق رویا میشود
اینگونه سالی دگر ازعمر تو آغاز می شود
تولدت مبارک
اس ام اس تولد عاشقانه Love Birthday SMS
می گویند  آغاز نو شدن آغاز تازه شدن بهار است
اما برای من روز میلاد تو سر آغاز فصلی دگر از زندگیست
تولدت مبارک
اس ام اس تولد عاشقانه Love Birthday SMS
باز کن پنجره ها را که نسیم ، روز میلاد اقاقی ها را جشن می گیرد
و بهار ، روی هر شاخه کنار هر برگ شمع روشن کرده است
لمس بودنت مبارک
اس ام اس تولد عاشقانه Love Birthday SMS
روز میلاد تو ، روز صدور شناسنامه عشق است
عشق من تولدت مبارک
اس ام اس تولد عاشقانه Love Birthday SMS
اگر باران بودم انقدر می باریدم تا غبار غم را از دلت پاک کنم
اگر اشک بودم مثل باران بهاری به پایت می گریستم
اگر گل بودم شاخه ای از وجودم را تقدیم وجود عزیزت می کردم
اگر عشق بودم آهنگ دوست داشتن را برایت می نواختم
ولی افسوس که نه بارانم نه اشک نه گل و نه عشق اما هر چه هستم دوستت دارم
تولدت مبارک
اس ام اس تولد عاشقانه Love Birthday SMS


​اس ام اس ویژه تبریک روز تولد –  پیامک جدید تبریک تولد - جملات زیبا روز تولد 95 اس ام اس تبریک تولد  تبریک روز تولد – تولدت مبارک –– متن های زیبا برای روز تولد – متن های زیبا برای تبریک اس تولد – اس ام اس برای تبریک روزتولد – سایت ناگهان – پیام تبریک به مناسبت روز تولد – اس ام اس ویژه روز تولد- اس تولد - تبریک روزتولد –  مسیج تبریک روزتولد – سایت ناگهان-اس ام اس تولد– sms --tavalod – - اس ام اس جدید تبریک تولد 95 اس ام اس جدید تبریک تولد - اس ام اس تولد پسرانه -  اس ام اس تولد دخترانه

 

خدای اطلسی ها با تو باشد
پناه بی کسی ها با تو باشد
تمام لحظه های خوب یک عمر
به جز دلواپسی ها با تو باشد
اس ام اس تولد عاشقانه Love Birthday SMS
روز میلاد تو باران آمد روز میلاد تو بود که هوا بوی شبنم وشقایق می داد
اس ام اس تولد عاشقانه Love Birthday SMS
امشب چه ناز دانه گلی در چمن رسید
گویی بساط عیش مداوم به من رسید
نور ستاره ای در شب تولدت
انگار که فرشته ای از ازل رسید
فرشته ی من تولدت مبارک
اس ام اس تولد عاشقانه Love Birthday SMS
میدانم امروز بارها و بارها تولدت را تبریک گفته اند
شاید واژه های تبریک آنها را زیباتر بوده اند
اما  با عشقی را که من به همراه تبریکم روانه قلب مهربانت میکنم
قابل قیاس نیست روز میلاد تو روز شکفتن غنچه های مهربانیست ، با تمام وجود دوستت دارم
اس ام اس تولد عاشقانه Love Birthday SMS
تولد تو تولد یک زیبایی ، تولد یک بهار تولد آرامش
تولد یک فرشته ، تولد زلالی دریا ، تولد عشق
تمام واژه ها برای توصیف خوبیهای تو حقیرند
و هنوز جمله ای که بشود تورا با آن وصف کرد متولد نشده
تولدت مبارک عزیزم
اس ام اس تولد عاشقانه Love Birthday SMS
نازکم روز میلادت مبارک صد سال جاوید باشی
پیوند من و تو نزدیک است
میدانم قاصدکم تا آن روز سپید باشی
اس ام اس تولد عاشقانه Love Birthday SMS
ای ظرافت تپش قلب چکاوک ، تو را بر رفیع ترین قله ی احساسمان قرار داده
و با تمام وجود فریاد بر می آوریم که روشن ترین فرداها تقدیم تو باد . . .
تولدت مبارک
اس ام اس تولد عاشقانه Love Birthday SMS
گل غنچه کرد و غنچه شکفت
و خداوند در بهترین روز تاریخ زیباترین هدیه اش را به ما داد
میلادت مبارک
اس ام اس تولد عاشقانه Love Birthday SMS
باشی نباشی پیشه من تو بهترین همنفسـی
هرجای دنیا که میری به ارزوهات بـرسی
روز تولد توئه میـلاده هرچی خاطره
روزی که غیره ممکنه هیچ جوری از یادم بره
اس ام اس تولد عاشقانه Love Birthday SMS
کدامین هدیه را به قلب مهربانت تقدیم کنیم که خود گنجینه ی زیبایی های عالمی؟
ای شیرینی لطیف ترین سرود طبیعت، چگونه خدا را برای چنین بخشش رنگینی شکر گوییم؟
تولدت مبارک
اس ام اس تولد عاشقانه Love Birthday SMS
گاه یک سنجاقک به تو دل می بندد
و تو هر روز سحر می نشینی لب حوض
تا بیاید از راه ، از خم پیچک نیلوفرها
روی موهای سرت بنشیند
یا که از قطره آب کف دستت بخورد
گاه یک سنجاقک
همه معنی یک زندگی است
تولدت مبارک … سنجاقک زیبای من
اس ام اس تولد عاشقانه Love Birthday SMS
ای تنها دلیل رد کردن هر دلیل و ای تنها بهانه ی آوردن هر بهانه
دیوانه ی مهربانی تؤام
ای بهترین چه خوب شد که به دنیا آمدی و چه خوبتر شد که دنیای من شدی
پس برای من بمان و بدان که تو تنها بهانه برای بودنی
تولدت مبارک
اس ام اس تولد عاشقانه Love Birthday SMS
در شب های خوشبختی تو سهم من تنهایی است در دل من اما فقط آرزوی توست
تولدت مبارک
اس ام اس تولد عاشقانه Love Birthday SMS
همیشه به قداست چشمهای تو ایمان دارم چه کسی چشمهای تو را رنگ کرده است
چه وقت دیگر گیتی تواند چون تویی خلق کند؟فرشته ای فقط در قالب یک انسان
فقط ساده می توانم بگویم تولدت مبارک
اس ام اس تولد عاشقانه Love Birthday SMS
تمام دارایی من قلبی است
که در سینه دارم و برای تو می تپد ، آن را به تو تقدیم میکنم
تولدت مبارک
اس ام اس تولد عاشقانه Love Birthday SMS
دلم میخواد بدونی تو این همه ستاره
هیچ کی اندازه ی من نگاتو دوست نداره
تولدت پر از نور خوش اومدی ستاره
اگرچه از راه دور هیچ فایده ای نداره


​اس ام اس ویژه تبریک روز تولد –  پیامک جدید تبریک تولد - جملات زیبا روز تولد 95 اس ام اس تبریک تولد  تبریک روز تولد – تولدت مبارک –– متن های زیبا برای روز تولد – متن های زیبا برای تبریک اس تولد – اس ام اس برای تبریک روزتولد – سایت ناگهان – پیام تبریک به مناسبت روز تولد – اس ام اس ویژه روز تولد- اس تولد - تبریک روزتولد –  مسیج تبریک روزتولد – سایت ناگهان-اس ام اس تولد– sms --tavalod – - اس ام اس جدید تبریک تولد 95 اس ام اس جدید تبریک تولد - اس ام اس تولد پسرانه -  اس ام اس تولد دخترانه

 

اس ام اس تولد عاشقانه Love Birthday SMS
امشب دامن تو پر از هدیه های کوچک و بزرگ می شود
اما من هیچ ندارم که به تو هدیه دهم
جز دلی که به من پس دادی
تولدت مبارک
اس ام اس تولد عاشقانه Love Birthday SMS
امشب شب تولد توست
تو یک سال بزرگتر شدی
و عشق من یک سال در دلت کوچکتر
من اما هیچ وقت شب تولدت با تو نبودم
من هیچ وقت در دلت نبودم
تولدت مبارک
اس ام اس تولد عاشقانه Love Birthday SMS
از روزی که صدایت در وجودم طنین انداز شد،شتاب تپیدن قلبم رو به فزونی یافت
امروز ثانیه ها نام تو را فریاد می زنند و من در اوج عشق
خود را در پستوی زمان تنها حس نمی‌کنم
تولدت مبارک
اس ام اس تولد عاشقانه Love Birthday SMS
امروز روز تولد توست و من هر روز بیش از پیش به این راز پی میبرم
که تو خلق شده ای برای من تا زیباترین لحظه ها را برایم بسازی
تولدت مبارک


​اس ام اس ویژه تبریک روز تولد –  پیامک جدید تبریک تولد - جملات زیبا روز تولد 95 اس ام اس تبریک تولد  تبریک روز تولد – تولدت مبارک –– متن های زیبا برای روز تولد – متن های زیبا برای تبریک اس تولد – اس ام اس برای تبریک روزتولد – سایت ناگهان – پیام تبریک به مناسبت روز تولد – اس ام اس ویژه روز تولد- اس تولد - تبریک روزتولد –  مسیج تبریک روزتولد – سایت ناگهان-اس ام اس تولد– sms --tavalod – - اس ام اس جدید تبریک تولد 95 اس ام اس جدید تبریک تولد - اس ام اس تولد پسرانه -  اس ام اس تولد دخترانه

 

اس ام اس تولد عاشقانه Love Birthday SMS
تمام دقایق مانده از عمرم به همراه زیبا ترین بوسه های عاشقانه
هدیه ای برای روز تولد تو
اس ام اس تولد عاشقانه Love Birthday SMS
در شب زیبای میلادت تمام وجودم را که قلبی ست کوچک
در قالب قابی از نگاه تقدیم چشمان زیبایت میکنم
و با بوسه ای عاشقانه تولدت را تبریک می گویم
آغاز بودنت مبارک
اس ام اس تولد عاشقانه Love Birthday SMS


ای زیبا ترین ترانه ی هستی ، بدان که شب میلادت
برایم ارمغان خوبی ها و زیبایی هاست
پس ای سر کرده ی خوبی ها میلادت مبارک
اس ام اس تولد عاشقانه Love Birthday SMS

 


​اس ام اس ویژه تبریک روز تولد –  پیامک جدید تبریک تولد - جملات زیبا روز تولد 95 اس ام اس تبریک تولد  تبریک روز تولد – تولدت مبارک –– متن های زیبا برای روز تولد – متن های زیبا برای تبریک اس تولد – اس ام اس برای تبریک روزتولد – سایت ناگهان – پیام تبریک به مناسبت روز تولد – اس ام اس ویژه روز تولد- اس تولد - تبریک روزتولد –  مسیج تبریک روزتولد – سایت ناگهان-اس ام اس تولد– sms --tavalod – - اس ام اس جدید تبریک تولد 95 اس ام اس جدید تبریک تولد - اس ام اس تولد پسرانه -  اس ام اس تولد دخترانه

 

سوسوی ستارگان آسمان در التهاب آمدن توست
آمدی و آسمان و زمین را برایم بهشت کردی
تنها ستاره ی آسمان دلم تولدت مبارک
اس ام اس تولد عاشقانه Love Birthday SMS
سالیان درازی است که
در گلخانه دلم گل محبتی را که خودت کاشته‌ای آبیاری می‌کنم
تولد مهربان ترین گل دنیا مبارک
اس ام اس تولد عاشقانه Love Birthday SMS


پلک جهان می پرید دلش گواهی میداد
اتفاقی می افتد اتفاقی می افتد
و فرشته ای از آسمان فرود آمد
تولدت مبارک
اس ام اس تولد عاشقانه Love Birthday SMS


سبز ترین خاطرات ازآن کسانیست که
در ذهنمان عاشقانه دوستشان داریم
تولدت مبارک
اس ام اس تولد عاشقانه Love Birthday SMS


​اس ام اس ویژه تبریک روز تولد –  پیامک جدید تبریک تولد - جملات زیبا روز تولد 95 اس ام اس تبریک تولد  تبریک روز تولد – تولدت مبارک –– متن های زیبا برای روز تولد – متن های زیبا برای تبریک اس تولد – اس ام اس برای تبریک روزتولد – سایت ناگهان – پیام تبریک به مناسبت روز تولد – اس ام اس ویژه روز تولد- اس تولد - تبریک روزتولد –  مسیج تبریک روزتولد – سایت ناگهان-اس ام اس تولد– sms --tavalod – - اس ام اس جدید تبریک تولد 95 اس ام اس جدید تبریک تولد - اس ام اس تولد پسرانه -  اس ام اس تولد دخترانه

 

امروز خورشید شادمانه‏ ترین طلوعش را خواهد کرد و دنیا رنگ دیگری خواهد گرفت
قلبها به مناسبت آمدنت خوشامد خواهند گفت
فرشته آسمانی سالروز  زمینی شدنت مبارک
اس ام اس تولد عاشقانه Love Birthday SMS
و تو آن شبنم عشقی که با آمدنت
به روزگار تیره و تارم رنگ مهر و وفا بخشیدی
اس ام اس تولد عاشقانه Love Birthday SMS
دفترچه ی خاطرات قلبم را که خالی از عشق و یکرنگی بود
سرشار از عشق و محبت کردی  ، نازنیم ، زیباترینم
حضور گرم و همیشگی ات را هزاران هزار بار سپاس می گویم
تولدت مبارک
اس ام اس تولد عاشقانه Love Birthday SMS


​اس ام اس ویژه تبریک روز تولد –  پیامک جدید تبریک تولد - جملات زیبا روز تولد 95 اس ام اس تبریک تولد  تبریک روز تولد – تولدت مبارک –– متن های زیبا برای روز تولد – متن های زیبا برای تبریک اس تولد – اس ام اس برای تبریک روزتولد – سایت ناگهان – پیام تبریک به مناسبت روز تولد – اس ام اس ویژه روز تولد- اس تولد - تبریک روزتولد –  مسیج تبریک روزتولد – سایت ناگهان-اس ام اس تولد– sms --tavalod – - اس ام اس جدید تبریک تولد 95 اس ام اس جدید تبریک تولد - اس ام اس تولد پسرانه -  اس ام اس تولد دخترانه

 

هر انسان لبخندی از خداست و تو زیبا ترین لبخند خدایی
بهانه زندگیم تولدت مبارک
اس ام اس تولد عاشقانه Love Birthday SMS
امشب تولد توست
و باز من کنارت نیستم
امشب تو شادمانی و باز در دلت نیستم
تولدت مبارک
اس ام اس تولد عاشقانه Love Birthday SMS


می آیی با خواهش این و آن
در پوشش آرزوهای دیگران
می روی با هزار آرزوی گران
برای خود نه برای دیگران


​اس ام اس ویژه تبریک روز تولد –  پیامک جدید تبریک تولد - جملات زیبا روز تولد 95 اس ام اس تبریک تولد  تبریک روز تولد – تولدت مبارک –– متن های زیبا برای روز تولد – متن های زیبا برای تبریک اس تولد – اس ام اس برای تبریک روزتولد – سایت ناگهان – پیام تبریک به مناسبت روز تولد – اس ام اس ویژه روز تولد- اس تولد - تبریک روزتولد –  مسیج تبریک روزتولد – سایت ناگهان-اس ام اس تولد– sms --tavalod – - اس ام اس جدید تبریک تولد 95 اس ام اس جدید تبریک تولد - اس ام اس تولد پسرانه -  اس ام اس تولد دخترانه

 

اس ام اس تولد عاشقانه Love Birthday SMS

اس ام اس تولد جدید New Birthday SMS
عزیزم
نگاهت زیباتر از خورشید
دلت پاک تر از آسمان
و صدایت آرام تر از نسیم بهار
تولد آسمانیت مبارک
پیامک تولد جدید New Birthday SMS
میلاد تو شیرین ترین بهانه ایست که می توان با آن به رنج های زندگی هم دل بست
و در میان این روزهای شتابزده عاشقانه تر زیست
میلاد تو معراج دست های من است وقتی که عاشقانه تولدت را شکر می گویم
مسیج تولد جدید New Birthday SMS


​اس ام اس ویژه تبریک روز تولد –  پیامک جدید تبریک تولد - جملات زیبا روز تولد 95 اس ام اس تبریک تولد  تبریک روز تولد – تولدت مبارک –– متن های زیبا برای روز تولد – متن های زیبا برای تبریک اس تولد – اس ام اس برای تبریک روزتولد – سایت ناگهان – پیام تبریک به مناسبت روز تولد – اس ام اس ویژه روز تولد- اس تولد - تبریک روزتولد –  مسیج تبریک روزتولد – سایت ناگهان-اس ام اس تولد– sms --tavalod – - اس ام اس جدید تبریک تولد 95 اس ام اس جدید تبریک تولد - اس ام اس تولد پسرانه -  اس ام اس تولد دخترانه

 

صدای بهم خوردن بال معصوم فرشته ها می آید انگار آمدن تو نزدیکست
لمس بودنت مبارک
اس عاشقانه تولد جدید New Birthday SMS
میلاد یک کودک شکفتن گلی را ماند
چیزی شگفت به زندگی آغاز می کند با شادی و اندکی درد
میلادت مبارک
اس ام اس تولد همسر جدید New Birthday SMS
میلاد تو رو به تک تک گل های دنیا تبریک می گم
ولی می دونم همشون حسودیشون میشه
آخه تو تنها گل باغچه قلب منی
اس ام اس تولد شوهر جدید New Birthday SMS
تولدت مبارک گل پونه
گل عزیز من یکی یه دونه
همه ترانه هام پیشکش چشمات
دلم می خواد فقط از تو بخونه
عزیزترینم تولدت مبارک
اس ام اس تولد زن جدید New Birthday SMS


​اس ام اس ویژه تبریک روز تولد –  پیامک جدید تبریک تولد - جملات زیبا روز تولد 95 اس ام اس تبریک تولد  تبریک روز تولد – تولدت مبارک –– متن های زیبا برای روز تولد – متن های زیبا برای تبریک اس تولد – اس ام اس برای تبریک روزتولد – سایت ناگهان – پیام تبریک به مناسبت روز تولد – اس ام اس ویژه روز تولد- اس تولد - تبریک روزتولد –  مسیج تبریک روزتولد – سایت ناگهان-اس ام اس تولد– sms --tavalod – - اس ام اس جدید تبریک تولد 95 اس ام اس جدید تبریک تولد - اس ام اس تولد پسرانه -  اس ام اس تولد دخترانه

 

سال ها پیش یه فرشته کوچولوی مهربون به دنیا اومد
که الان همه دنیای منه
سالروز میلادت را تبریک می گویم
اس ام اس تولد نامزد و عشق جدید New Birthday SMS
عزیزم
روز تولد تو
روز تولد تمام شادی های عالم است
و امروز سالروز شاد شدن من به خاطر وجود دوباره توست
sms تولد جدید New Birthday SMS
عزیزم
بهت نمی گم دلمی چون پر از غمه
نمی گم گلمی چون عمرش کمه
نمی گم چشامی چون واست کمه
بهت می گم خودتی چون از خودت بهتر مهربون تر کسی نیست .
میلادت مبارک
متن و شعر تبریک تولد جدید New Birthday SMS
ای روشنی گسترده ای زیبایی محض ای آسمان بی کران مهربانی
کلامی می آفرینم تا با تو سخن بگویم
سالروز زمینی شدنت مبارک
پیام کوتاه تولد جدید New Birthday SMS


​اس ام اس ویژه تبریک روز تولد –  پیامک جدید تبریک تولد - جملات زیبا روز تولد 95 اس ام اس تبریک تولد  تبریک روز تولد – تولدت مبارک –– متن های زیبا برای روز تولد – متن های زیبا برای تبریک اس تولد – اس ام اس برای تبریک روزتولد – سایت ناگهان – پیام تبریک به مناسبت روز تولد – اس ام اس ویژه روز تولد- اس تولد - تبریک روزتولد –  مسیج تبریک روزتولد – سایت ناگهان-اس ام اس تولد– sms --tavalod – - اس ام اس جدید تبریک تولد 95 اس ام اس جدید تبریک تولد - اس ام اس تولد پسرانه -  اس ام اس تولد دخترانه

 

خدا را به خاطر خلقت وجودت پاکت سپاسگذارم
و برای سالروز آغاز زندگی تو خوشبختی بیشتر آرزو می کنم
اسمس تولد جدید New Birthday SMS
تقدیم به کسی که با تولدش
تولدی دوباره به من داد
سالروز تولدت مبارک
اس ام اس تولد جدید New Birthday SMS
عزیزترینم
باهات میام نفس نفس
تو آسمون  توی قفس
از اولش تا آخرش
دوستت دارم همین و بس
روز شکفتن مبارک


​اس ام اس ویژه تبریک روز تولد –  پیامک جدید تبریک تولد - جملات زیبا روز تولد 95 اس ام اس تبریک تولد  تبریک روز تولد – تولدت مبارک –– متن های زیبا برای روز تولد – متن های زیبا برای تبریک اس تولد – اس ام اس برای تبریک روزتولد – سایت ناگهان – پیام تبریک به مناسبت روز تولد – اس ام اس ویژه روز تولد- اس تولد - تبریک روزتولد –  مسیج تبریک روزتولد – سایت ناگهان-اس ام اس تولد– sms --tavalod – - اس ام اس جدید تبریک تولد 95 اس ام اس جدید تبریک تولد - اس ام اس تولد پسرانه -  اس ام اس تولد دخترانه

 

اس ام اس تولد جدید New Birthday SMS
عزیزم
تماشای شفق از اولین ماه زمستان  تماشای حضور لطیف توست
در دلم معطر هستی
تولدت مبارک
اس ام اس تولد جدید New Birthday SMS


​اس ام اس ویژه تبریک روز تولد –  پیامک جدید تبریک تولد - جملات زیبا روز تولد 95 اس ام اس تبریک تولد  تبریک روز تولد – تولدت مبارک –– متن های زیبا برای روز تولد – متن های زیبا برای تبریک اس تولد – اس ام اس برای تبریک روزتولد – سایت ناگهان – پیام تبریک به مناسبت روز تولد – اس ام اس ویژه روز تولد- اس تولد - تبریک روزتولد –  مسیج تبریک روزتولد – سایت ناگهان-اس ام اس تولد– sms --tavalod – - اس ام اس جدید تبریک تولد 95 اس ام اس جدید تبریک تولد - اس ام اس تولد پسرانه -  اس ام اس تولد دخترانه

 

ای تماشایی ترین مخلوق
در روی زمین  آسمانی می شوم وقتی نگاهت می کنم
تولدت مبارک
اس ام اس تولد جدید New Birthday SMS
امروز سالگرد زیباترین هدیه خداوند به زمینی ها ست
و سالروز جدایی تو از فرشته ها
از خداوند به خاطر حضور دوباره تو سپاسگذارم
اس ام اس تولد جدید New Birthday SMS


جشن کوچکی در دلم برپاست
چون امروز روز تولد توست
کاش روزی هم تولد حضور تو در قلبم را چشن بگیرم
چشنی با شکوه و بزرگ تولدت مبارک
اس ام اس تولد جدید New Birthday SMS


​اس ام اس ویژه تبریک روز تولد –  پیامک جدید تبریک تولد - جملات زیبا روز تولد 95 اس ام اس تبریک تولد  تبریک روز تولد – تولدت مبارک –– متن های زیبا برای روز تولد – متن های زیبا برای تبریک اس تولد – اس ام اس برای تبریک روزتولد – سایت ناگهان – پیام تبریک به مناسبت روز تولد – اس ام اس ویژه روز تولد- اس تولد - تبریک روزتولد –  مسیج تبریک روزتولد – سایت ناگهان-اس ام اس تولد– sms --tavalod – - اس ام اس جدید تبریک تولد 95 اس ام اس جدید تبریک تولد - اس ام اس تولد پسرانه -  اس ام اس تولد دخترانه

 

تبریک دست خالی مرا با سخاوت بی حدت بپذیر
تولدت مبارک
اس ام اس تولد جدید New Birthday SMS


همیشه دنبال یه بهونه بودم که یه حرفی بهت بزنم
اما امروز خود بهونه اومده سراغم
سالگرد تولدت مبارک عزیزم
تولد بهونه من هم مبارک
دوستت دارم
اس ام اس تولد جدید New Birthday SMS

پیامک تولد | پیامک تولدت مبارک
لبخند زدی و آسمان آبی شد
شبهای قشنگ مهر مهتابی شد
پروانه پس از تولد زیبایت
تا آخر عمر غرق بی تابی شد
پیامک تولد | پیامک تولدت مبارک 
کاش با این تولد وروز غرور
میومد خبر زصد جشن وسرور
کاش با این تولد وعمر وزمان
یکی میومد میگفت ،مشکلی نیست دراین جهان
پیامک تولد | پیامک تولدت مبارک 92
برای تولد من جشن نگیرید
بگذارید باد شمع ها را خاموش کند
من همان روز تولدم مردم
پیامک تولد | پیامک تولدت مبارک 95


هفت تا آسمون پر از ياس و ميخک
با صد تا دريا پر از اشتياق و پولک
يه قلب عاشق با يه حس بيقرار و کوچک
فقط مي خواد بهت بگه تولدت مبارک
پیامک تولد | پیامک تولدت مبارک 
تمام وجودم را در قلبم
قلبم را در چشمانم
چشمانم را در زبانم
خلاصه مي کنم تا بگويم روز تولدت مبارک
پیامک تولد | پیامک تولدت مبارک زیبا


زمين اون گل رو به دست سرنوشت داد
و سر نوشت اون گل رو تو قلب من کاشت
تا باغچه خالي قلبم جايگاه يک گل باشد گل ياسمنم تولدت مبارک
پیامک تولد | پیامک تولدت مبارک عاشقانه
باور کن ماه هاست زيباترين جملات را براي امروز کنارمي گذارم
امشب اما همه جملات فرار کرده اندهمينطور بي وزن و بي هوا آمدم بگويم
تولدت مبارک
پیامک تولد | پیامک تولدت مبارک
يک تکه بلور از جنس حضور
يک ياس سپيد از رنگ اميد
با هرچي وفاست از سوي خدا همه تقديم تو باد
عزيزم امروز قشنگ ترين روز زندگيمه تولدت مبارک
پیامک تولد | پیامک تولدت مبارک


​اس ام اس ویژه تبریک روز تولد –  پیامک جدید تبریک تولد - جملات زیبا روز تولد 95 اس ام اس تبریک تولد  تبریک روز تولد – تولدت مبارک –– متن های زیبا برای روز تولد – متن های زیبا برای تبریک اس تولد – اس ام اس برای تبریک روزتولد – سایت ناگهان – پیام تبریک به مناسبت روز تولد – اس ام اس ویژه روز تولد- اس تولد - تبریک روزتولد –  مسیج تبریک روزتولد – سایت ناگهان-اس ام اس تولد– sms --tavalod – - اس ام اس جدید تبریک تولد 95 اس ام اس جدید تبریک تولد - اس ام اس تولد پسرانه -  اس ام اس تولد دخترانه

 

رسيده روز تولد تو که باز برات هديه بگيرم
واسه من اينم يه جور بهونه ست بگم که چقدر برات ميميرم
روز آغاز زيستن مبارک
اس ام اس تولد جدید | اس ام اس تولد
خیلی خوشحالم که امسال منم همراه خانوادت تو شادی جشن تولدت شریکم
امیدوارم همیشه شاد باشی عزیزم و به آرزو های قشنگت برسی
تولدت مبارک
اس ام اس تولد جدید | اس ام اس تولد
قلب من و تو را پیوند جاودانه مهری ست در نهان
پیوند جاودانه ما نا گسسته باد!
تا آخرین دم از نفس واپسین من این عهد بسته باد
منم قلبم رو که جایگاه همیشگی عشق توست تقدیمت می کنم تولدت مبارک
اس ام اس تولد جدید | اس ام اس تولد


​اس ام اس ویژه تبریک روز تولد –  پیامک جدید تبریک تولد - جملات زیبا روز تولد 95 اس ام اس تبریک تولد  تبریک روز تولد – تولدت مبارک –– متن های زیبا برای روز تولد – متن های زیبا برای تبریک اس تولد – اس ام اس برای تبریک روزتولد – سایت ناگهان – پیام تبریک به مناسبت روز تولد – اس ام اس ویژه روز تولد- اس تولد - تبریک روزتولد –  مسیج تبریک روزتولد – سایت ناگهان-اس ام اس تولد– sms --tavalod – - اس ام اس جدید تبریک تولد 95 اس ام اس جدید تبریک تولد - اس ام اس تولد پسرانه -  اس ام اس تولد دخترانه

 

براي تو که اولين حکايت بي انتهاي عشقم هستي مي نويسم که دوستت دارم
شاخه گل رز سرخ را در سبدي آکنده از صفا به همراه قلب مملو از عشقم تقديم تو مي کنم
و کبوتر سفيد را در آسمان عاشقان رها مي کنم تا همگي زاد روز سبزت را به تو تبريک گويند
اس ام اس تولد جدید | اس ام اس تولد
اميدوارم صد سال بعد در چنين روزي کنارت کلي نوه نتيجه باشه
و شمعاي کيک تولدت رو فوت کني و هيچي از کيکم به خودت نرسه
اس ام اس تولد جدید | اس ام اس تولد
دلم مي خواست در كنارم بودي و مي ديدي كه براي روز ميلادت از عميق ترين احساساتم برایت می نویسم
كاش در كنارم بودي و مي ديدي كه قلبم را چگونه در جعبه اي رنگارنگ مي گذارم تا به تو هديه كنم
فقط به ياد تو و تولدت
اس ام اس تولد جدید | اس ام اس تولد
الهی به همه ی آرزو های قشنگ و نازت برسی
از خدا می خوام همیشه مواظبت باشه
تولدت مبارک بلا
اس ام اس تولد جدید | اس ام اس تولد
تولد تو آغازيست براي يك دنيا مهربوني
تولد همه خوبي هاست
اس ام اس تولد جدید | اس ام اس تولد
با یک دنیا عشق تقدیم به بهترینم
شادمانی و خرسندی تمامی لحظاتت را آرزومندم
پس به شادی بیاندیش و شادمان زندگی کن
زاد روزت مبارک
اس ام اس تولد جدید | اس ام اس تولد
عزيزم تحفه اي يافت نکردم که فداي تو کنم يک سبد عاطفه دارم همه تقديم تو باد
تولدت مبارک
اس ام اس تولد جدید | اس ام اس تولد


عزيزم كه بودنت برام عطر محبوبه شب رو تداعي مي كنه
پاكي و صداقتت شرمگينم مي كنه
دوست دارم تولدت مبارک
اس ام اس تولد جدید | اس ام اس تولد
به وسعت قلب های مهربان دوستتان دارم
وبا سبدی پر از گل نرگس سالروز تولدتان را تبریک می گویم
اس ام اس تولد جدید | اس ام اس تولد
ای اسطوره عشق و مهربانی بدان وجودت برایم عزیز است
سالروز تولت مبارک
اس ام اس تولد جدید | اس ام اس تولد


عزیزم صمیمانه ترین تبریکات خود را به مناسبت بزرگداشت روز تولد ت نثار می کنم
و آرزوی سال های سال زندگی توأم با خوشبختی را برایت دارم
اس ام اس تولد جدید | اس ام اس تولد
آن روز که خبر تولد تو داده شد خدا یک ستاره به آسمان هستی اضافه نمود
و من هر روز را به عشق دیدن این ستاره سر می کنم
گلم تولد ت مبارک

پیامک تولدت مبارک | پیامک تولد
قشنگ ترین صدای زندگی تپش قلب توست
با شکوه ترین روز دنیا تولد توست
پس برای من بمان و بدان که عاشقانه دوستت دارم
پیامک تولدت مبارک | پیامک تولد
نگاهت را قاب می گیرم
در پس آن لبخند که به من شور و نشاط زندگی می بخشد
امروز روز توست
تولدت مبارک


پیامک تولدت مبارک | پیامک تولد
جای هیچکس را هیچکس دیگر نمی تواند پر کند !
مهربانم تولدت مبارک
پیامک تولدت مبارک | پیامک تولد
عزیزم به اندازه ی وسعت آسمان دوستت دارم
سبدی از گل های یاس و مریم تقدیمت می کنم به خاطر تولد زیبایت
پیامک تولدت مبارک | پیامک تولد
خواستم برایت هدیه بگیرم
گل گفت که مرا بفرست که مظهر زیباییم
برگ گفت که مرا بفرست که مظهر ایستادگی ام
بید گفت که مرا بفرست که مظهر ادبم که همیشه سر به زیر دارم
به فکر فرو رفتم و سرم را به زیر انداختم به ناگاه قلبم را دیدم
که بهترین چیز در زندگیم هست
گفتم که قلبم را می فرستم چون او خود زیباست مظهرایستادگیست سربه زیر و با نجابتست
تولدت مبارک
پیامک تولدت مبارک | پیامک تولد


چه لطيف است حس آغازي دوباره و چه زيباست رسيدن دوباره به روز زيبای آغاز تنفس
و چه اندازه عجيب است روز ابتداي بودن!
و چه اندازه شيرين است امروز …
روز ميلاد…
روزي که تو آغاز شدي !
تولد مبارک
پیامک تولدت مبارک | پیامک تولد


هرسال وقتي هزاران شهاب به سمت زمين هجوم مي آوردن
از خودم مي پرسيدم چه اتفاقي افتاده که آسمونيا مي خوان خودشونو به زمين برسونن؟
و امسال فهميدم اونا به پيشواز حضور مسافري ميان که زمينو
با گام هاي مهربونش نوازش کرد تا سفرشو از خودش به خدا شروع کنه
تولدت مبارک


​اس ام اس ویژه تبریک روز تولد –  پیامک جدید تبریک تولد - جملات زیبا روز تولد 95 اس ام اس تبریک تولد  تبریک روز تولد – تولدت مبارک –– متن های زیبا برای روز تولد – متن های زیبا برای تبریک اس تولد – اس ام اس برای تبریک روزتولد – سایت ناگهان – پیام تبریک به مناسبت روز تولد – اس ام اس ویژه روز تولد- اس تولد - تبریک روزتولد –  مسیج تبریک روزتولد – سایت ناگهان-اس ام اس تولد– sms --tavalod – - اس ام اس جدید تبریک تولد 95 اس ام اس جدید تبریک تولد - اس ام اس تولد پسرانه -  اس ام اس تولد دخترانه

 

پیامک تولدت مبارک | پیامک تولد
زمين اون گل رو به دست سرنوشت داد
و سر نوشت اون گل رو تو قلب من کاشت تا باغچه خالي قلبم جايگاه يک گل باشد
گل ياسمنم تولدت مبارک
پیامک تولدت مبارک | پیامک تولد
بهترين آهنگ زندگي من تپش قلب توست
و قشنگ ترين روزم روز شکفتنت
تولدت مبارک
پیامک تولدت مبارک | پیامک تولد
روزی که متولد شدی خداوند برای من خورشیدی را به زمین فرستاد
تا زندگی ام را گرمی بخشد آن خورشید تو بودی که در آسمان قلب من تا ابد می تابی
تولدت مبارک
پیامک تولدت مبارک | پیامک تولد
هزاران سبد عشق و سپاس را سوار بر بال فرشتگان به سوی خداوند خواهیم فرستاد
تا نشان دهیم همیشه شکر گزارش هستیم که ما را لایق داشتن تو دانست
تولدت مبارک
پیامک تولدت مبارک | پیامک تولد
لحظه تولد تو یکی از به یاد ماندنی ترین لحظه های زندگی ماست
و خنده های پر مهرت هستی بخش محفل مان عاشقانه دوستت داریم
تولدت مبارک
پیامک تولدت مبارک | پیامک تولد
هزاران شعله قرمز برای تو می افروزم
و خود در جشن تولد تو به جای پروانه می سوزم
تا شاید باور کنی صادقانه دوست دارم
تولدت مبارک بهترینم !
پیامک تولدت مبارک | پیامک تولد
با بزرگترین عشق در کوتاه ترین جمله ممکن
به روی لطیف ترین گل سرخ برای تو بهترین دنیا می نویسم دوست دارم

اس ام اس تولد | اس ام اس تولدت مبارک
اس ام اس تولد | اس ام اس تولدت مبارک
هفت تا آسمون پر از گلای یاس و میخک
با صد تا دریا پر عشق و اشتیاق و پولک
یه قلب عاشق با یه حس بی قرار و کوچک
فقط می خواد بهت بگه تولدت مبارک !
اس ام اس تولد | اس ام اس تولدت مبارک
آهنگ خوش سه تار تقدیم تو باد
آرایش گل های بهار تقدیم تو باد
گویند که عشق هدیه پاک خداست
این هدیه هزار بار تقدیم تو باد
تولدت مبارک عزیزم !
اس ام اس تولد | اس ام اس تولدت مبارک
تقدیم به او که نبود ولی حس بودنش بر من شوق زیستن داد
دلم برای کسی تنگ است که آفتاب صداقت را به میهمانی گل های باغ می آورد
و گیسوان بلندش را به باد می داد و دست های سپیدش را به آب می بخشید و شعر های خوشی چون پرنده ها می خواند
اس ام اس تولد | اس ام اس تولدت مبارک
می دونستی اشک گاهی از لبخند با ارزش تره؟
چون لبخند رو به هر کسی می تونی هدیه کنی
اما اشک رو فقط برای کسی می ریزی که نمی خوای از دستش بدی
تولد مبارک نفسم !
اس ام اس تولد | اس ام اس تولدت مبارک
فرشته ها وجود دارن اما بعضی وقتا چون بال ندارن ما بهشون می گیم دوست
تولدت مبارک باشه دوست عزیزم
اس ام اس تولد | اس ام اس تولدت مبارک
زمین اون گل رو به دست سرنوشت داد
و سر نوشت اون گل رو تو قلب من کاشت
تا باغچه خالی قلبم جایگاه یک گل باشد گل
یاسمنم تولدت مبارک
اس ام اس تولد | اس ام اس تولدت مبارک


​اس ام اس ویژه تبریک روز تولد –  پیامک جدید تبریک تولد - جملات زیبا روز تولد 95 اس ام اس تبریک تولد  تبریک روز تولد – تولدت مبارک –– متن های زیبا برای روز تولد – متن های زیبا برای تبریک اس تولد – اس ام اس برای تبریک روزتولد – سایت ناگهان – پیام تبریک به مناسبت روز تولد – اس ام اس ویژه روز تولد- اس تولد - تبریک روزتولد –  مسیج تبریک روزتولد – سایت ناگهان-اس ام اس تولد– sms --tavalod – - اس ام اس جدید تبریک تولد 95 اس ام اس جدید تبریک تولد - اس ام اس تولد پسرانه -  اس ام اس تولد دخترانه

 

چه لطیف است حس آغازی دوباره
و چه زیباست رسیدن دوباره به روز زیبای آغاز تنفس
و چه اندازه عجیب است روز ابتدای بودن !
و چه اندازه شیرین است امروز
روز میلاد روز تو!
روزی که تو آغاز شدی!
تولد مبارک
اس ام اس تولد | اس ام اس تولدت مبارک
الهی همیشه مثل چراغ راهنمایی باشی
لپت همیشه قرمز
روی دشمنات زرد
دلت همیشه سبز
تولدت هم مبارک
اس ام اس تولد | اس ام اس تولدت مبارک


​اس ام اس ویژه تبریک روز تولد –  پیامک جدید تبریک تولد - جملات زیبا روز تولد 95 اس ام اس تبریک تولد  تبریک روز تولد – تولدت مبارک –– متن های زیبا برای روز تولد – متن های زیبا برای تبریک اس تولد – اس ام اس برای تبریک روزتولد – سایت ناگهان – پیام تبریک به مناسبت روز تولد – اس ام اس ویژه روز تولد- اس تولد - تبریک روزتولد –  مسیج تبریک روزتولد – سایت ناگهان-اس ام اس تولد– sms --tavalod – - اس ام اس جدید تبریک تولد 95 اس ام اس جدید تبریک تولد - اس ام اس تولد پسرانه -  اس ام اس تولد دخترانه

 

اگه شکلات بودی شیرین ترین بودی
اگه عروسک بودی بغلی ترین بودی
اگه ستاره بودی روشن ترین بودی و تا زمانی که دوست منی عزیز ترینی
روز تولدت مبارک عزیزم
اس ام اس تولد | اس ام اس تولدت مبارک
قلب مهربانت مثلثی را می ماند در دریای عشق
مرا در خود کشیدی برمودای من !
تولدت مبارک
اس ام اس تولد | اس ام اس تولدت مبارک
بهترین لحظه
لحظه ایست که فکر کنی فراموشت کردم
بعد یه اس ام اس از طرف من بیاد که توش نوشته تولدت مبارک !
اس ام اس تولد | اس ام اس تولدت مبارک
تمام وجودم را در قلبم
قلبم را در چشمانم
چشمانم را در زبانم خلاصه می کنم
تا بگویم روز تولدت مبارک باد
اس ام اس تولد | اس ام اس تولدت مبارک
شکوفه های صورتی فدای مهربونیات
یه دل که بیشتر ندارم اونم فدای خوبیات
تولدت مبارک عشقم !
اس ام اس تولد | اس ام اس تولدت مبارک
نگاهت را قاب می گیرم در پس آن لبخند که به من شور و نشاط زندگی می بخشد
امروز روز توست بهترینم تولدت مبارک
اس ام اس تولد | اس ام اس تولدت مبارک
گاو و الاغ و اردک
کبریت و گاز و فندک
جوجه و مرغ و لک لک
تولدت مبارک
اس ام اس تولد | اس ام اس تولدت مبارک
عزیزم به اندازه تمام کسانی که نمی شناسم دوستت دارم
و سبدی از گل های یاس و پونه با یه آسمون ستاره تقدیم تو به خاطر تولد زیبایت
اس ام اس تولد
sms tavalod

و تو در هیاهو چه شادمانه خاموش کردی آخرین شمع را
و من در سکوت چه عاشقانه گفتم تولدت مبارک

اس ام اس تولد
sms tavalod

وجود زیبایت وارد به دنیا میشود
هدیه سالروزش این آوا میشود
عاشقی چون من بی پروا میشود
در شعر تولد غرق رویا میشود
اینگونه سالی دگر از عمر تو آغاز میشود
تولدت مبارک

اس ام اس تولد
sms tavalod

الفبا برای سخن گفتن نیست ، برای نوشتن نام توست
اعداد پیش از تولد تو به صف ایستاده اند
تا راز زاد روز تو را بدانند
تولدت مبارک

اس ام اس تولد
sms tavalod

این هدیه ی آسمانی چشمانت
دلبسته به شمعدانی چشمانت
ای عشق تولدت مبارک ، قلبم
تقدیم به مهربانی چشمانت

اس ام اس تولد
sms tavalod

یک سبد احساس را با تو قسمت می کنم
در شب میلاد تو جان نثارت می کنم
عشق زیبای تو را رونق دل می کنم
با تو ای زیباترین احساس بودن می کنم
تولدت مبارک

اس ام اس تولد
sms tavalod

امروز روز میلاد توست
و من در تب در کنار تو بودن میسوزم
من نیستم و تو بی من این روز را جشن خواهی گرفت
فقط لطفی کن و جای دل مرا خالی بگذار
تولدت مبارک

اس ام اس تولد
sms tavalod

فرا رسیدن سالروز تولدت را
در گوش قاصدک های عشق و زندگی زمزمه خواهم کرد
تا برف زمستانی از شوق حضورت بهار را لمس کند
آغاز بودنت مبارک

اس ام اس تولد
sms tavalod

امروز به تو فکر می کنم
به زمانی که چشم گشودی
و آغوش زمان ضربان قلبش را با تو یکی نمود
دنیایم با تو آغاز شد
تولدت مبارک

اس ام اس تولد
sms tavalod

و تو در هیاهو چه شادمانه خاموش کردی
آخرین شمع را
و من در سکوت چه عاشقانه گفتم
تولدت مبارک

اس ام اس تولد


​اس ام اس ویژه تبریک روز تولد –  پیامک جدید تبریک تولد - جملات زیبا روز تولد 95 اس ام اس تبریک تولد  تبریک روز تولد – تولدت مبارک –– متن های زیبا برای روز تولد – متن های زیبا برای تبریک اس تولد – اس ام اس برای تبریک روزتولد – سایت ناگهان – پیام تبریک به مناسبت روز تولد – اس ام اس ویژه روز تولد- اس تولد - تبریک روزتولد –  مسیج تبریک روزتولد – سایت ناگهان-اس ام اس تولد– sms --tavalod – - اس ام اس جدید تبریک تولد 95 اس ام اس جدید تبریک تولد - اس ام اس تولد پسرانه -  اس ام اس تولد دخترانه

 

sms tavalod

شب میلاد تو ای دوست برای دل منشب میلاد همه خوبی هاست
دل من امشب ازاین حادثه خوش لبریز
دامن افکارم
پر گل های خیال تو شده است
تک تک گل ها را یک به یک می بوسم
و به دل می دوزم
گرچه دوریم از هم
دلی از عاطفه لبریز و پر از عطر امید توشه ی راهت باد

اس ام اس تولد
sms tavalod

روز تولدت
در دل خاک ترک خورده قلبم دانه ای احساس می کارم
می دانم دست های کوچکش را رو به خورشید وجودت می برد بالا
زیر سایه مهربانت قد کشیدم
تو را با هیچ خاکی دیگری قسمت نمی کنم
آغاز نگاه زیبایت مبارک

اس ام اس تولد
sms tavalod

دیشب برای روز تولدت یک سبد ستاره چیده ام
تکه ای ازماه را و یک شاخه نیلوفر
تو متولد می شوی و من عاشق تر می شوم
تولدت مبارک

اس ام اس تولد
sms tavalod

امروز هوا دوباره حس قشنگی داره
نم نم عشق و مستی از آسمون می باره
تولدت مبارک اگه قابل بدونی
رها از این تن می شم
این هدیه تولد پیشکش چشمای تو نازگل زیبای من

اس ام اس تولد
sms tavalod

مثلِ گلِ یاسی برخوشه یِ دلِ من
عطرتو پیچیده درکوچه یِ منزلِ من
روز میلادت مبارک ناز گل خوشگل من

اس ام اس تولد
sms tavalod

خدا را به خاطر خلقت وجودت پاکت سپاسگذارم
و برای سالروز آغاز زندگی تو خوشبختی بیشتر آرزو می کنم

اس ام اس تولد
sms tavalod

ای روشنی گسترده
ای زیبایی محض
ای آسمان بی کران مهربانی
کلامی می آفرینم تا با تو سخن بگویم
سالروز زمینی شدنت مبارک

اس ام اس تولد
sms tavalod

عزیزم
تماشای شفق در ماه زمستان
تماشای حضور لطیف توست
در دل معطر هستی
تولدت مبارک
پیام های جدید و ناب تبریک و تولدت مبارک

لبخند زدی و آسمان آبی شد ٫ شب های قشنگ بهمن مهتابی شد
پروانه پس از تولد زیبایت
تا آخر عمر غرق بی تابی شد . . .
تولدت مبارک عزیزم . . .
اس ام اس های عاشقانه تولد
خدا را به خاطر خلقت وجودت پاکت سپاسگذارم
و برای سالروز آغاز زندگی تو خوشبختی بیشتر آرزو میکنم . . .
اس ام اس های عاشقانه تولد
شناسنامه رو بی خیال محل تولد من ،
آغوش گرم توست
تولدت مبارک عشقم
اس ام اس های عاشقانه تولد
ﻭﻗﺘﯽ ﺧﺪﺍ ﻣﯽ ﺧﻮﺍﺳﺖ ﺗﻮ ﺭﺍ ﺑﺴﺎﺯﺩ،
ﭼﻪ ﺣﺎﻝ ﺧﻮﺷﯽ ﺩﺍﺷﺖ،
ﭼﻪ ﺣﻮﺻﻠﻪ ﺍﯼ
ﺍﯾﻦ ﻣﻮﻫﺎ، ﺍﯾﻦ ﭼﺸﻢ ﻫﺎ
ﺧﻮﺩﺕ ﻣﯽ ﻓﻬﻤﯽ؟
ﻣﻦ ﻫﻤﻪ ﺍﯾﻨﻬﺎ ﺭﺍ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺭﻡ
تولدت مبارک
اس ام اس های عاشقانه تولد
روز تولد تو روز نگاه باران بر شوره زار تشنه بر این دل بیابان
روز تولد تو گویی پر از خیال است
یاس و کبوتر و باد در حیرت تو خواب است
تولدت مبارک دوست عزیز
اس ام اس های عاشقانه تولد


​اس ام اس ویژه تبریک روز تولد –  پیامک جدید تبریک تولد - جملات زیبا روز تولد 95 اس ام اس تبریک تولد  تبریک روز تولد – تولدت مبارک –– متن های زیبا برای روز تولد – متن های زیبا برای تبریک اس تولد – اس ام اس برای تبریک روزتولد – سایت ناگهان – پیام تبریک به مناسبت روز تولد – اس ام اس ویژه روز تولد- اس تولد - تبریک روزتولد –  مسیج تبریک روزتولد – سایت ناگهان-اس ام اس تولد– sms --tavalod – - اس ام اس جدید تبریک تولد 95 اس ام اس جدید تبریک تولد - اس ام اس تولد پسرانه -  اس ام اس تولد دخترانه

 

هپلبلت ممالک چیست؟
عبارتی که دخترا روز تولد دوستشون
به هم اس ام اس میدن تولدت مبارک
اس ام اس های عاشقانه تولد
زندگی سه تا پیچ داره. تولد ، رفاقت و مرگ
تو پیچ دوم دیدمت تا پیچ سوم باهاتم
تولدت مبارک دوست خوب
اس ام اس های عاشقانه تولد
ای روشنی گسترده ، ای زیبایی محض ، ای آسمان بی کران مهربانی کلامی می آفرینم تا با تو سخن بگویم
سالروز زمینی شدنت مبارک . . .
اس ام اس های عاشقانه تولد
شب هست باز دلم بهانه میگیرد
غم غریب دلم را نشانه میگیرد هوای دیدن
تو ای تولد خورشید تمام هستی من را
شبانه میگرد تولدت مبارک نازنینم
اس ام اس های عاشقانه تولد
بدون که قلبم فقط و فقط برای تو میتپه وبی تو هیچم
عاشقانه ترین حس رو با تو دارمو خوشحالم که دارمت
خوشحالم که به دنیا اومدی و دنیای من شدی
تولدت مبارک دوست خوبم

رفیق یارو ازش پرسید: به نظرت واسه تولد نامزدم چی بخرم که غافلگیر بشه؟
گفت: شماره پاش رو بپرس،
بعد براش روسری بخر غافلگیر میشه
اس ام اس های تولد
گلهای بهشت سایبانت
یک دسته ستاره ارمغانت یک باغ پراز گلهای نرگس
تقدیم به قلب مهربانت تولدت مبارک
اس ام اس های تولد
رسیده روز تولد تو
که باز برات هدیه بگیرم
واسه من اینم یه جور بهونه ست
که بگم چقدر برات می میرم
تولدت مبارک
اس ام اس های تولد
خدا دیگر طاقت دوری ات را نداشت عزیز
تولد دوباره ات مبارک
تولدت مبارک عزیزم
اس ام اس های تولد
قشنگ ترین صدای زندگی ، تپش قلب توست
با شکوه ترین روز دنیا ، تولد توست
پس برای من بمان و بدان که
عاشقانه دوستت دارم تولدت مبارک
اس ام اس های تولد
دوستی بسته ی پیچیده به ربان نبود
که کسی روز تولد به کسی هدیه کند ،
دوستی قلب من است و دل تو ،
که در این راه به هم هدیه شود
تولدت مبارک
اس ام اس های تولد
چه خوب شد که به دنیا آمدی
و چه خوبتر که دنیای من شدی
  تولدت مبارک
اس ام اس های تولد
تولد تو تولد منه
تولد تو تولد تمام خوبی هاست
تولدت مبارک
دوست عزیزم رویای من
اس ام اس های تولد
سالیان درازی است که در گلخانه دلم گل محبتی را که خودت کاشته‌ای
آبیاری می‌کنم
تولد مهربان ترین گل دنیا عزیز دلم مبارک
  تولدت مبارک
اس ام اس های تولد
روز تولد انسانها در هیچ تقویمی یافت نمیشود نازنین
چرا که فقط
در قلب کسانی است که به آنها عشق میورزیم تولدت مبارک عزیزم
مجموعه اس ام اس های تولد

یه گل دارم فلفلیه!
مثل بهاره اما قلقلیه!
دوسش دارم فراوان
گل من کنارم بمون
تولد تولد تولدت مبارک گل نازم
 
************اس ام اس تبریک تولد************
 
تولد لحظه هایت مبارک، تولد حس لطیف هر بار راز و نیازت با خدا مبارک، تولد هر بار طلوعت مبارک، ای بابا تولد منم مبارک!!!
 
************اس ام اس تبریک تولد************
 
‘* ‘ .* . ‘ * . ‘ *.' .'
*شب .' .' * . ‘ .'
* . *' تولدتون *
.پر.'" . ; ستاره ‘ ‘
.' ‘ * ‘ .' .* ‘. ‘ .*
‘ .' * .باد.'. *.'* ,
 
************اس ام اس تبریک تولد************
اس ام اس ویژه تبریک روزتولد –  پیامک جدید تبریک تولد - جملات زیبا روز تولد 95 اس ام اس تبریک تولد  تبریک روز تولد – تولدت مبارک –– متن های زیبا برای روز تولد – متن های زیبا برای تبریک اس تولد – اس ام اس برای تبریک روزتولد – سایت ناگهان – پیام تبریک به مناسبت روز تولد – اس ام اس ویژه روز تولد  - تبریک روزتولد –  مسیج تبریک روزتولد – سایت ناگهان-اس ام اس تولد– sms tavalod – - اس ام اس جدید تبریک تولد 95 – سایت ناگهان - اس ام اس جدید تبریک تولد

 
دوستت دارم قد یه بشکه بنزین
خاطرخواتم قد یه پمپ بنزین
روز تولد تو بهترینم، هدیه بهت میدم یه کارت بنزین!
 
************اس ام اس تبریک تولد************
 
امشب دامن تو پر از هدیه های کوچک و بزرگ میشود ، اما من هیچ ندارم که به تو هدیه دهم جز دلی که به من پس دادی.
 
************اس ام اس تبریک تولد************
 
قشنگ ترین صدای زندگی تپش قلب توست ، با شکوه ترین روز دنیا تولد توست ، پس برای من بمان و بدان که عاشقانه دوستت دارم.
 
************اس ام اس تبریک تولد************
 
امروز سالروز تولد توست و من برایت هدیه ای نخریده ام ، که آنچه خریدنی است بی شک ٬ لایق تو نیست.
من روز تولدت ٬ خود متولد می شوم ...
تولدمان مبارک
 
************اس ام اس تبریک تولد************
 
روز تولدت شد و نیستم اما کنار تو
کاشکی می شد که جونمو هدیه بدم برای تو
درسته ما نمیتونیم این روز و پیش هم باشیم
بیا بهش تو رویامون رنگ حقیقت بپاشیم
میخوام برات تو رویاهام جشن تولد بگیرم
از لحظه لحظه های جشن تو خیالم عکس بگیرم
من باشم و تو باشی و فرشته های آسمون
چراغونی جشنمون، ستاره های کهکشون
به جای شمع میخوام برات غمهات و آتیش بزنم
هر چی غم و غصه داری یک شبه آتیش بزنم
تو غمهات و فوت بکنی منم ستاره بیارم
اشک چشاتو پاک کنم نور ستاره بکارم
کهکشونو ستاره هاش دریاو موج و ماهیاش
بیابونا و برکه هاش بارون و قطره قطره هاش
با هفت تا آسمون پر از گلای یاس ومیخک
با ل فرشته ها و عشق و اشتیاق و پولک
عاشقتو یه قلب بی قرار و کوچک
فقط می خوان بهت بگن :.
.
.
.
تولدت مبارک.
 
************اس ام اس تبریک تولد************


​اس ام اس ویژه تبریک روز تولد –  پیامک جدید تبریک تولد - جملات زیبا روز تولد 95 اس ام اس تبریک تولد  تبریک روز تولد – تولدت مبارک –– متن های زیبا برای روز تولد – متن های زیبا برای تبریک اس تولد – اس ام اس برای تبریک روزتولد – سایت ناگهان – پیام تبریک به مناسبت روز تولد – اس ام اس ویژه روز تولد- اس تولد - تبریک روزتولد –  مسیج تبریک روزتولد – سایت ناگهان-اس ام اس تولد– sms --tavalod – - اس ام اس جدید تبریک تولد 95 اس ام اس جدید تبریک تولد - اس ام اس تولد پسرانه -  اس ام اس تولد دخترانه

 

 
صدای بهم خوردن بال معصوم فرشته ها می آید انگار آمدن تو نزدیکست. لمس بودنت مبارک
 
************اس ام اس تبریک تولد************
 
میلاد تو رو به تک تک گل های دنیا تبریک می گم ولی می دونم همشون حسودیشون میشه ،
اخه تو تنها گل باغچه قلب منی....
 
************اس ام اس تبریک تولد************
 
میلاد تو شیرین ترین بهانه ایست که می توان با آن به رنجهای زندگی هم دل بست و در میان این روزهای شتابزده عاشقانه تر زیست. میلادتو معراج دستهای من است وقتی که عاشقانه تولدت را شکر می گویم.
 
************اس ام اس تبریک تولد************
 
جای هیچکس را هیچکس دیگر نمیتواند پر کند !
مهربانم :
تولدت مبارک
 
************اس ام اس تبریک تولد************
 
نگاهت را قاب می گیرم. در پس آن لبخند. که به من شور و نشاط زندگی می بخشد.
امروز روز توست... تولدت مبارک.
 
************اس ام اس تبریک تولد************
 
باور کن ماه هاست زیباترین جملات را برای امروز کنارمی گذارم ، امشب اما همه جملات فرار کرده اند ، همینطور بی وزن و بی هوا آمدم بگویم
.
.
.
.
تولدت مبارک.
 
************اس ام اس تبریک تولد************
 
قشنگ ترین صدای زندگی تپش قلب توست.
با شکوه ترین روز دنیا تولد توست.
پس برای من بمان و بدان که عاشقانه دوستت دارم.
 
************اس ام اس تبریک تولد************
 
چه لطیف است حس آغازی دوباره ،
و چه زیباست رسیدن دوباره به روز زیبای آغاز تنفس...
و چه اندازه عجیب است ، روز ابتدای بودن!
و چه اندازه شیرین است امروز...
روز میلاد...
روز تو!
روزی که تو آغاز شدی!
تولد مبارک
 
************اس ام اس تبریک تولد************
 
هرسال وقتی.....(تاریخ تولد)......هزاران شهاب به سمت زمین هجوم میاوردن ، از خودم می پرسیدم چه اتفاقی افتاده که آسمونیا میخوان خودشونو به زمین برسونن؟....
و امسال فهمیدم اونا به پیشواز حضور مسافری میان که زمینو با گامهای مهربونش نوازش کرد تا سفرشو از خودش به خدا شروع کنه ....
تولدت مبارک
 
************اس ام اس تبریک تولد************
 
زیبا ترین تولد ها ، آن هائیست که در رویا برای کسی میگیریم
که عاشقانه دوستش داریم
بهترین دلیل واسه زندگیم تولدت مبارک
 
************اس ام اس تبریک تولد************


​اس ام اس ویژه تبریک روز تولد –  پیامک جدید تبریک تولد - جملات زیبا روز تولد 95 اس ام اس تبریک تولد  تبریک روز تولد – تولدت مبارک –– متن های زیبا برای روز تولد – متن های زیبا برای تبریک اس تولد – اس ام اس برای تبریک روزتولد – سایت ناگهان – پیام تبریک به مناسبت روز تولد – اس ام اس ویژه روز تولد- اس تولد - تبریک روزتولد –  مسیج تبریک روزتولد – سایت ناگهان-اس ام اس تولد– sms --tavalod – - اس ام اس جدید تبریک تولد 95 اس ام اس جدید تبریک تولد - اس ام اس تولد پسرانه -  اس ام اس تولد دخترانه

 

 
تو پرستوی امیدی مگر از من توچه دیدی
غربت من و که دیدی از کنارم پر کشیدی !؟
با تمام بی وفائیت میگم تولدت مبارک
دوستت دارم ...
 
************اس ام اس تبریک تولد************
اس ام اس ویژه تبریک روزتولد –  پیامک جدید تبریک تولد - جملات زیبا روز تولد 95 اس ام اس تبریک تولد  تبریک روز تولد – تولدت مبارک –– متن های زیبا برای روز تولد – متن های زیبا برای تبریک اس تولد – اس ام اس برای تبریک روزتولد – سایت ناگهان – پیام تبریک به مناسبت روز تولد – اس ام اس ویژه روز تولد  - تبریک روزتولد –  مسیج تبریک روزتولد – سایت ناگهان-اس ام اس تولد– sms tavalod – - اس ام اس جدید تبریک تولد 95 – سایت ناگهان - اس ام اس جدید تبریک تولد
 
عزیزم روز تولدت را با آسمانی پر از ستاره های چشمک زن
با دشتی پر از شقایق ها و با آرزوی موفقیت برای تو
به تو تبریک میگویم . . . گل من تولدت مبارک
 
************اس ام اس تبریک تولد************
 
قشنگ ترین تصویر عمرم عکس نازنینی از نخستین دیدن توست
خوش آهنگ عمرم ٫ یادگار دلنشین اولین خندیدن توست ...
تولدت مبارک . . . دوستت دارم
 
************اس ام اس تبریک تولد************
 
حقارت واژه ها را وقتی دیدم که نتونستن مهربونیت رو توصیف کنند
به اندازه تمام خوبی های دنیا دوستت دارم . تولدت مبارک عزیزم . . .
 
************اس ام اس تبریک تولد************
 
واسه من جشن تولدت یه بهونه بود همیشه / که رو هدیه بنویسم دلم از تو دور نمیشه
عزیزم تولدت مبارک ، دوستت دارم . . .
 
************اس ام اس تبریک تولد************
 
وقتی که پاتو گذاشتی روی این زمین خاکی
تموم گل های عالم شدن از دست تو شاکی
خدا هم هواتو داشته ، تو رو با گلا سرشته
با تو دنیای پر از درد ، واسه من مثل بهشته
روز میلادت مبارک عزیزترینم .
 
************اس ام اس تبریک تولد************
 
رسیده روز تولد تو که باز برات هدیه بگیرم
واسه من اینم یه جور بهونه ست بگم که چقدر برات میمیرم
روز آغاز زیستن مبارک
 
می گویند هر کسی نیمه ای گمشده دارد،
تو اما مرد من
"تمام" گمشده ی منی...
و من یک "هیچ" ناتمام که با تو "هست" می شوم
این "هیچ" ناتمام عاشقانه تو را دوست دارد...

ای مرد دوست داشتنی دنیای زنانه ام......تولدت مبارک

 

 

وجودت، بزرگ ترین شانس زندگی منه

عزیزترینم تولدت مبارک

 

اس ام اس ویژه تبریک روزتولد –  پیامک جدید تبریک تولد - جملات زیبا روز تولد 95 اس ام اس تبریک تولد  تبریک روز تولد – تولدت مبارک –– متن های زیبا برای روز تولد – متن های زیبا برای تبریک اس تولد – اس ام اس برای تبریک روزتولد – سایت ناگهان – پیام تبریک به مناسبت روز تولد – اس ام اس ویژه روز تولد  - تبریک روزتولد –  مسیج تبریک روزتولد – سایت ناگهان-اس ام اس تولد– sms tavalod – - اس ام اس جدید تبریک تولد 95 – سایت ناگهان - اس ام اس جدید تبریک تولد

گردآوری: تیم سایت ناگهان

 

سایت ناگهان
اس ام اسپیامکمسیجتبریکتبریک تولدتبریک روز تولدتبریک تولد دخترانهتبریک تولد پسرانهاس تبریک تولدتبریک تولد عاشقانهsmsاسمناسبتتولد

این مطلب را با دوستان خود به اشتراک بگذارید

برخی از مطالب مرتبط با موضوع پیامک روز تولد :
  داغ ترین ها  ببین و بخند