سایت تفریحی سرگرمی آموزشی ناگهان


کانال سروش

مجموعه پیامک - اس ام اس تبریک تولد صمیمانه جدید


سایت ناگهان

 پیام تبریک تولد صمیمانه اختصاصی سایت ناگهان :


    برایت آرزوی یک دنیا شادمانی دارم! تولدت مبارک!

 


    تولدت مبارک! برایت از صمیم قلب بهترین ها را آرزو می کنم.

 

اس ام اس ویژه تبریک روز تولد –  پیامک جدید تبریک تولد - جملات زیبا روز تولد 95 اس ام اس تبریک تولد  تبریک روز تولد – تولدت مبارک –– متن های زیبا برای روز تولد – آرزوی تولد- متن های زیبا برای تبریک اس تولد – اس ام اس برای تبریک روزتولد – سایت ناگهان – اس تولد - پیام تبریک به مناسبت روز تولد – سایت نا گهان- اس ام اس ویژه روز تولد- اس تولد - تبریک روزتولد –  مسیج تبریک روزتولد – سایت ناگهان-اس ام اس تولد– sms --tavalod – - اس ام اس جدید تبریک تولد 95 اس ام اس جدید تبریک تولد - اس ام اس تولد پسرانه - مسیج تولد- اس ام اس تولد دخترانه


    پیش به سوی یک سال دیگه پر از موفقیت، سلامتی و شادی... تولدت مبارک!

 


   امیدوارم که تولدی فوق العاده و پر از شوق و صمیمت داشته باشی.

 

اس ام اس ویژه تبریک روز تولد –  پیامک جدید تبریک تولد - جملات زیبا روز تولد 95 اس ام اس تبریک تولد  تبریک روز تولد – تولدت مبارک –– متن های زیبا برای روز تولد – آرزوی تولد- متن های زیبا برای تبریک اس تولد – اس ام اس برای تبریک روزتولد – سایت ناگهان – اس تولد - پیام تبریک به مناسبت روز تولد – سایت نا گهان- اس ام اس ویژه روز تولد- اس تولد - تبریک روزتولد –  مسیج تبریک روزتولد – سایت ناگهان-اس ام اس تولد– sms --tavalod – - اس ام اس جدید تبریک تولد 95 اس ام اس جدید تبریک تولد - اس ام اس تولد پسرانه - مسیج تولد- اس ام اس تولد دخترانه


   مواظب خودت باش و همیشه باحال بمون! تولدت مبارک!

 


 ستاره بخت و اقبال همیشه روشنگر راه تو باشد! تولدت مبارک!

 


   با تمام وجود زندگی کن و همیشه شاد باش! تولدت مبارک!

 

اس ام اس ویژه تبریک روز تولد –  پیامک جدید تبریک تولد - جملات زیبا روز تولد 95 اس ام اس تبریک تولد  تبریک روز تولد – تولدت مبارک –– متن های زیبا برای روز تولد – آرزوی تولد- متن های زیبا برای تبریک اس تولد – اس ام اس برای تبریک روزتولد – سایت ناگهان – اس تولد - پیام تبریک به مناسبت روز تولد – سایت نا گهان- اس ام اس ویژه روز تولد- اس تولد - تبریک روزتولد –  مسیج تبریک روزتولد – سایت ناگهان-اس ام اس تولد– sms --tavalod – - اس ام اس جدید تبریک تولد 95 اس ام اس جدید تبریک تولد - اس ام اس تولد پسرانه - مسیج تولد- اس ام اس تولد دخترانه


 زمان می گذرد اما تو تکراری نمی شوی! برایت تولدی فوق العاده خوب آرزو دارم!

 

 

   هر چه زمان می گذرد تو جوان تر و سرزنده تر می شوی! جشن تولدت مبارک!

 


   امیدوارم تمام آرزوها و رویاهایت محقق شوند. تولدت مبارک!

 

اس ام اس ویژه تبریک روز تولد –  پیامک جدید تبریک تولد - جملات زیبا روز تولد 95 اس ام اس تبریک تولد  تبریک روز تولد – تولدت مبارک –– متن های زیبا برای روز تولد – آرزوی تولد- متن های زیبا برای تبریک اس تولد – اس ام اس برای تبریک روزتولد – سایت ناگهان – اس تولد - پیام تبریک به مناسبت روز تولد – سایت نا گهان- اس ام اس ویژه روز تولد- اس تولد - تبریک روزتولد –  مسیج تبریک روزتولد – سایت ناگهان-اس ام اس تولد– sms --tavalod – - اس ام اس جدید تبریک تولد 95 اس ام اس جدید تبریک تولد - اس ام اس تولد پسرانه - مسیج تولد- اس ام اس تولد دخترانه


    صمیمانه برایت آرزوهای خوب دارم. تولدت مبارک!

 

اس ام اس ویژه تبریک روز تولد –  پیامک جدید تبریک تولد - جملات زیبا روز تولد 95 اس ام اس تبریک تولد  تبریک روز تولد – تولدت مبارک –– متن های زیبا برای روز تولد – آرزوی تولد- متن های زیبا برای تبریک اس تولد – اس ام اس برای تبریک روزتولد – سایت ناگهان – اس تولد - پیام تبریک به مناسبت روز تولد – سایت نا گهان- اس ام اس ویژه روز تولد- اس تولد - تبریک روزتولد –  مسیج تبریک روزتولد – سایت ناگهان-اس ام اس تولد– sms --tavalod – - اس ام اس جدید تبریک تولد 95 اس ام اس جدید تبریک تولد - اس ام اس تولد پسرانه - مسیج تولد- اس ام اس تولد دخترانه


  ساده ترین چیزها زندگیت را می سازند، مثلا یک آرزوی ساده! تولدت مبارک!

 


   این تصمیم توست که چه وقت و چگونه پیر می شوی! نه تصمیم عمر!

 

اس ام اس ویژه تبریک روز تولد –  پیامک جدید تبریک تولد - جملات زیبا روز تولد 95 اس ام اس تبریک تولد  تبریک روز تولد – تولدت مبارک –– متن های زیبا برای روز تولد – آرزوی تولد- متن های زیبا برای تبریک اس تولد – اس ام اس برای تبریک روزتولد – سایت ناگهان – اس تولد - پیام تبریک به مناسبت روز تولد – سایت نا گهان- اس ام اس ویژه روز تولد- اس تولد - تبریک روزتولد –  مسیج تبریک روزتولد – سایت ناگهان-اس ام اس تولد– sms --tavalod  - اس ام اس جدید تبریک تولد 95 اس ام اس جدید تبریک تولد - اس ام اس تولد پسرانه - مسیج تولد- اس ام اس تولد دخترانه

 

پیشنهادهایی برای خاتمه دادن پیام تبریک تولد :

 

 

 

امیدوارم این روز برایت شادمانی، عشق و نیکی به ارمغا-ن بیاورد. تو لیاقت همه اینها را داری.

 


تولد خیلی خوبی داشته باشی! آرزو می کنم هر روزت پر باشه از عشق، لبخند، شادی و گرمای خورشید!

 


امیدوارم سالی که پیش رو داری به تو شادی ای از ته دل و احساسی عاشقانه هدیه کند.
آرزو می کنم خاطره های شیرین بیشماری داشته باشی که یک عمر از آنها لذت ببری! تولدت مبارک!

 

 

اس ام اس ویژه تبریک روز تولد –  پیامک جدید تبریک تولد - جملات زیبا روز تولد 95 اس ام اس تبریک تولد  تبریک روز تولد – تولدت مبارک –– متن های زیبا برای روز تولد – آرزوی تولد- متن های زیبا برای تبریک اس تولد – اس ام اس برای تبریک روزتولد – سایت ناگهان – اس تولد - پیام تبریک به مناسبت روز تولد – سایت نا گهان- اس ام اس ویژه روز تولد- اس تولد - تبریک روزتولد –  مسیج تبریک روزتولد – سایت ناگهان-اس ام اس تولد– sms --tavalod – - اس ام اس جدید تبریک تولد 95 اس ام اس جدید تبریک تولد - اس ام اس تولد پسرانه - مسیج تولد- اس ام اس تولد دخترانه

 


در روز تولدت، برایت آرزوی موفقیت دارم و امیدوارم قلبت پر از شادی و برکت بشود.
تولد خوبی داشته باشی و هر روز زندگیت را به شادمانی جشن بگیری.

 


امیدوارم تولدت پر باشه از لحظات شاد و زندگیت پر از تولدهای شاد! تولدهای بسیاری که هنوز در راهند! تولدت مبارک!

 


بیا تا نور شمع ها را جشن بگیریم به مبارکی این روز خاص زندگی تو!

 

 

اس ام اس ویژه تبریک روز تولد –  پیامک جدید تبریک تولد - جملات زیبا روز تولد 95 اس ام اس تبریک تولد  تبریک روز تولد – تولدت مبارک –– متن های زیبا برای روز تولد – آرزوی تولد- متن های زیبا برای تبریک اس تولد – اس ام اس برای تبریک روزتولد – سایت ناگهان – اس تولد - پیام تبریک به مناسبت روز تولد – سایت نا گهان- اس ام اس ویژه روز تولد- اس تولد - تبریک روزتولد –  مسیج تبریک روزتولد – سایت ناگهان-اس ام اس تولد– sms --tavalod – - اس ام اس جدید تبریک تولد 95 اس ام اس جدید تبریک تولد - اس ام اس تولد پسرانه - مسیج تولد- اس ام اس تولد دخترانه

 


تو دوست استثنایی من هستی و آرزو دارم که همیشه لبخند بر روی صورت دوست داشتنیت باشد.

 


روزی فوق العاده، انسانی فوق العاده و جشنی فوق العاده! امیدوارم در سالی که پیش رو داری تمام رویاها و خواسته هایت عملی شوند!

 


تو یک دوست واقعی هستی. تو همیشه با من بودی، همیشه حمایتم کردی، تشویقم کردی و امید دادی روزهایی که ناامید بودم!
بی نهایت ممنونم که همچین دوستی هستی! تولدت مبارک!

 

 

اس ام اس ویژه تبریک روز تولد –  پیامک جدید تبریک تولد - جملات زیبا روز تولد 95 اس ام اس تبریک تولد  تبریک روز تولد – تولدت مبارک –– متن های زیبا برای روز تولد – آرزوی تولد- متن های زیبا برای تبریک اس تولد – اس ام اس برای تبریک روزتولد – سایت ناگهان – اس تولد - پیام تبریک به مناسبت روز تولد – سایت نا گهان- اس ام اس ویژه روز تولد- اس تولد - تبریک روزتولد –  مسیج تبریک روزتولد – سایت ناگهان-اس ام اس تولد– sms --tavalod – - اس ام اس جدید تبریک تولد 95 اس ام اس جدید تبریک تولد - اس ام اس تولد پسرانه - مسیج تولد- اس ام اس تولد دخترانه

 

 

بگذار آتش شور آرزوهایت شمع های تولدت را روشن کند! تولد زیبایی داشته باشی.

 


تو کسی هستی که همیشه لیاقت بهترین ها رو داری و نه چیزی کمتر.
آرزوم اینه که تولدت به اندازه خودت خارق العاده باشه!

 


همیشه معتقد بودم که تولد تو باید جشن ملی اعلام بشه و همه جا تعطیل باشه تا این روز رو به افتخار تو جشن بگیریم!

 


یک تولد دیگه و تو یک سال بزرگ تر می شی. اما دوستای خوب هیچ وقت عوض نمیشن! تو به همون صمیمیت همیشه باقی موندی!

 

 

اس ام اس ویژه تبریک روز تولد –  پیامک جدید تبریک تولد - جملات زیبا روز تولد 95 اس ام اس تبریک تولد  تبریک روز تولد – تولدت مبارک –– متن های زیبا برای روز تولد – آرزوی تولد- متن های زیبا برای تبریک اس تولد – اس ام اس برای تبریک روزتولد – سایت ناگهان – اس تولد - پیام تبریک به مناسبت روز تولد – سایت نا گهان- اس ام اس ویژه روز تولد- اس تولد - تبریک روزتولد –  مسیج تبریک روزتولد – سایت ناگهان-اس ام اس تولد– sms --tavalod – - اس ام اس جدید تبریک تولد 95 اس ام اس جدید تبریک تولد - اس ام اس تولد پسرانه - مسیج تولد- اس ام اس تولد دخترانه

 


تولدت مبارک! امیدوارم تمام اتفاقات خوب دنیا در زندگی تو اتفاق بیفته چون تو خودت هم بهترینی!

 


روز تولد توئه و تو به اندازه یک سال رشد کردی! هر سال که می گذره تو کامل تر میشی!

 


همیشه آرزو داشتم تا مثل تو یک دوست خیلی خوب باشم. اما هرگز نمی تونم دوستی باشم بهتر از تو! تولدت مبارک!

 

 

اس ام اس ویژه تبریک روز تولد –  پیامک جدید تبریک تولد - جملات زیبا روز تولد 95 اس ام اس تبریک تولد  تبریک روز تولد – تولدت مبارک –– متن های زیبا برای روز تولد – آرزوی تولد- متن های زیبا برای تبریک اس تولد – اس ام اس برای تبریک روزتولد – سایت ناگهان – اس تولد - پیام تبریک به مناسبت روز تولد – سایت نا گهان- اس ام اس ویژه روز تولد- اس تولد - تبریک روزتولد –  مسیج تبریک روزتولد – سایت ناگهان-اس ام اس تولد– sms --tavalod – - اس ام اس جدید تبریک تولد 95 اس ام اس جدید تبریک تولد - اس ام اس تولد پسرانه - مسیج تولد- اس ام اس تولد دخترانه

 


به زودی یک سال جدید از زندگیت را آغاز می کنی و من امیدوارم که این سال برای تو موفقیتی را در پی داشته باشد که تو لیاقتش را داری.

 


امروز روز فوق العاده ایه و من برای تو برنامه ها و آرزوهای زیادی دارم.
اما حالا وقت اینه که این روز رو جشن بگیریم و رنگ تازه ای ببخشیم. تولدت مبارک.

 

اس ام اس ویژه تبریک روز تولد –  پیامک جدید تبریک تولد - جملات زیبا روز تولد 95 اس ام اس تبریک تولد  تبریک روز تولد – تولدت مبارک –– متن های زیبا برای روز تولد – آرزوی تولد- متن های زیبا برای تبریک اس تولد – اس ام اس برای تبریک روزتولد – سایت ناگهان – اس تولد - پیام تبریک به مناسبت روز تولد – سایت نا گهان- اس ام اس ویژه روز تولد- اس تولد - تبریک روزتولد –  مسیج تبریک روزتولد – سایت ناگهان-اس ام اس تولد– sms --tavalod – - اس ام اس جدید تبریک تولد 95 اس ام اس جدید تبریک تولد - اس ام اس تولد پسرانه - مسیج تولد- اس ام اس تولد دخترانه

 


یک تولد مبارک گرم از ته دل برای بهترین انسانی که من در این کره خاکی می شناسم.

 


به خاطر تمام خاطره هایی که باهم داریم ازت ممنونم. بدون تو دنیای من دنیای بی رنگیه!

 

 

اس ام اس ویژه تبریک روز تولد –  پیامک جدید تبریک تولد - جملات زیبا روز تولد 95 اس ام اس تبریک تولد  تبریک روز تولد – تولدت مبارک –– متن های زیبا برای روز تولد – آرزوی تولد- متن های زیبا برای تبریک اس تولد – اس ام اس برای تبریک روزتولد – سایت ناگهان – اس تولد - پیام تبریک به مناسبت روز تولد – سایت نا گهان- اس ام اس ویژه روز تولد- اس تولد - تبریک روزتولد –  مسیج تبریک روزتولد – سایت ناگهان-اس ام اس تولد– sms --tavalod – - اس ام اس جدید تبریک تولد 95 اس ام اس جدید تبریک تولد - اس ام اس تولد پسرانه - مسیج تولد- اس ام اس تولد دخترانه

 

 

پیشنهادهایی برای خاتمه پیام

 

با آرزوی بهترین ها برای زندگی تو
با تمامی عشقم
با آرزوی بهترین ها برای تولدت
با بهترین آرزوها
با آرزوی عمری پربرکت
با نهایت سپاس و احترام
با آرزوهای خوب
با یک بغل آرزو و یک دنیا بوسه
با صمیمیت فراوان
دوستدار همیشگی تو
از صمیم قلبم
با تمام وجود دوستت دارم
در اندیشه بهترین ها برای تو
با صمیمانه ترین آرزوها
با همه آرزوهای خوب
شاد و پیروز باشی
با عشق فراوان
دوست همیشگی تو

 

سایت ناگهان
مناسبتتبریک تولداس ام اسمسیجاساس ام اس تولدتولدsms

این مطلب را با دوستان خود به اشتراک بگذارید

برخی از مطالب مرتبط با موضوع پیامک روز تولد :
  داغ ترین ها  ببین و بخند