سایت تفریحی سرگرمی آموزشی ناگهان


کانال سروش

نوشته

جملات زیبا : لحظات

جملات زیبا : لحظات

 ما روزها را به خاطر نمی آوریم ؛ بلکه لحظات را به خاطر می آوریم.سزار پاوز...
ادامه مطلب

  داغ ترین ها  ببین و بخندصفحه دیگری وجود ندارد