سایت تفریحی سرگرمی آموزشی ناگهان


کانال سروش

کتایون شجریان

خبر سرطان محمدرضا شجریان، اسطوره آواز ایران، اولین خبر بد سال 95

خبر سرطان محمدرضا شجریان، اسطوره آواز ایران، اولین خبر بد سال 95

استاد شجریان در ویدئویی که در روز اول فروردین منتشر کرد، باعث نگرانی...
ادامه مطلب

  داغ ترین ها  ببین و بخندصفحه دیگری وجود ندارد