سایت تفریحی سرگرمی آموزشی ناگهان


کانال سروش

مشاعره الفبایی؛ شروع بیت از الف تا پ


سایت ناگهان

 

 
بخش دوم مشاعره - مشاعره الفبایی : شروع بیت از الف – ب – پ 

 

 

شروع بیت با حرف آ (الف) 

 

آتش از برق نگاهت ريختی بر جان من       خواستي تا در ميان شعله ها آبم کنی
مهدی سهيلی
 
 

 

آتش پر از قهر تو مي گفت: برو          جذبه ي چشم پر از مهر تو مي گفت بايست
بهروز ياسمی
 

 

مشاعره فارسی، مشاعره الفبایی، اشعار مشاعره، ابیات مشاعره، مشاعره تک بیتی،تک بیتی ، مشاعره موضوعی ، مشاعره از الف تا ی ، moshaere  ،  شروع بیت از آ تا ی ، مشاعره موضوعی عشق ، مشاعره موضوعی دوست ،  شاعر ، حافظ ، سعدی ، مولوی ، شهريار ، صائب تبریزی ، فروغ فرخزاد ، وحشی بافقی ، صفایی نراقی ، رهي معيری ، نظامی ، هاتف اصفهانی ، بابا طاهر ، فردوسی ، پروین اعتصامی 

 

 

آتش عشق پس از مرگ نگردد خاموش        اين چراغی است کزين خانه به آن خانه برند
حافظ
 
 

 

آخر از راه دل و ديده سر آرد بيرون        نيش آن خار که از دست تو در پای من است
فرخي يزدی
 
 

 

آخر به اسارت دل حسرت زده خو کرد         شادم که دگر ياد گريز از قفسم نيست
فريدون توللی
 

 

مشاعره فارسی، مشاعره الفبایی، اشعار مشاعره، ابیات مشاعره، مشاعره تک بیتی،تک بیتی ، مشاعره موضوعی ، مشاعره از الف تا ی ، moshaere  ،  شروع بیت از آ تا ی ، مشاعره موضوعی عشق ، مشاعره موضوعی دوست ،  شاعر ، حافظ ، سعدی ، مولوی ، شهريار ، صائب تبریزی ، فروغ فرخزاد ، وحشی بافقی ، صفایی نراقی ، رهي معيری ، نظامی ، هاتف اصفهانی ، بابا طاهر ، فردوسی ، پروین اعتصامی 

 

آخر چه شد که اين همه نامهربان شديی         چيزي که خوش نداشتم ای دوست، آن شدی
شعبان کرم دخت
 
 

 

آدميزاد اگر بي ادب است آدم نيست        فرق در بين بني آدم و حيوان ادب است
فصاحت رازی
 
 

 

آسايش دو گيتي تفسير اين دو حرف است         با دوستان مروت با دشمنان مدارا
حافظ
 
 

 

آسمان بوي اجابت مي دهد        بس که قنديل دعا آويخته است
عبدالجبار کاکايي
 
 
مشاعره فارسی، مشاعره الفبایی، اشعار مشاعره، ابیات مشاعره، مشاعره تک بیتی،تک بیتی ، مشاعره موضوعی ، مشاعره از الف تا ی ، moshaere  ،  شروع بیت از آ تا ی ، مشاعره موضوعی عشق ، مشاعره موضوعی دوست ،  شاعر ، حافظ ، سعدی ، مولوی ، شهريار ، صائب تبریزی ، فروغ فرخزاد ، وحشی بافقی ، صفایی نراقی ، رهي معيری ، نظامی ، هاتف اصفهانی ، بابا طاهر ، فردوسی ، پروین اعتصامی 

 

آشناي تو به دل غير تو را ره ندهد         که نسازند به يک خانه دو بيگانه به هم
صغير اصفهانی
 
 

 

آنچه از دریا به دریا می رود      از همان جا کامد، آنجا می رود
مولوی
 
 

 

آواره همچو خار هراسان ز باد مست      خاکستر خیال ز دستم عنان گسست
محمد حسن آرش نیا
 
 

 

آسمان نگاه خسته ی من خانه ی ابر های بارانزاست
نیستی و نبودنت تنها غصه ی آفتابگردانهاست
حامد ابراهیمی
 

 

مشاعره فارسی، مشاعره الفبایی، اشعار مشاعره، ابیات مشاعره، مشاعره تک بیتی،تک بیتی ، مشاعره موضوعی ، مشاعره از الف تا ی ، moshaere  ،  شروع بیت از آ تا ی ، مشاعره موضوعی عشق ، مشاعره موضوعی دوست ،  شاعر ، حافظ ، سعدی ، مولوی ، شهريار ، صائب تبریزی ، فروغ فرخزاد ، وحشی بافقی ، صفایی نراقی ، رهي معيری ، نظامی ، هاتف اصفهانی ، بابا طاهر ، فردوسی ، پروین اعتصامی 

 
آمدی چشم گشودی و خزانم کردی      اولین شاعر چشمان وزانم کردی
سید اسحاق افضلی

 

 

 

شروع بیت با حرف ا
اگر به زلف دراز تو دست ما نرسد     گناه بخت پريشان و دست كوته ماست
حافظ

 

اي نسيم سحر آرامگه يار كجاست     منزل آن مه عاشق كش عيار كجاست

حافظ

 

اي غايب از نظر به خدا مي سپارمت    جانم بسوختي و به دل دوست دارمت

حافظ

 

از خدا جوييم توفيق ادب     بي ادب محروم ماند از لطف رب

سعدی

 

 

 

مشاعره فارسی، مشاعره الفبایی، اشعار مشاعره، ابیات مشاعره، مشاعره تک بیتی،تک بیتی ، مشاعره موضوعی ، مشاعره از الف تا ی ، moshaere  ،  شروع بیت از آ تا ی ، مشاعره موضوعی عشق ، مشاعره موضوعی دوست ،  شاعر ، حافظ ، سعدی ، مولوی ، شهريار ، صائب تبریزی ، فروغ فرخزاد ، وحشی بافقی ، صفایی نراقی ، رهي معيری ، نظامی ، هاتف اصفهانی ، بابا طاهر ، فردوسی ، پروین اعتصامی 

از دل تنگ اسيران قفس ياد كنيد     اي كه داريد نشيمن به لب بامي چند

عاشق اصفهاني

 

 

 

از دوست به يادگار دردي دارم     كان درد به هزار درمان ندهم

 

مولوی
 

از عشق من به هر سو در شهر، گفتگويي ست                  من عاشق تو هستم، اين گفتگو ندارد

شهريار

 

 

مشاعره فارسی، مشاعره الفبایی، اشعار مشاعره، ابیات مشاعره، مشاعره تک بیتی،تک بیتی ، مشاعره موضوعی ، مشاعره از الف تا ی ، moshaere  ،  شروع بیت از آ تا ی ، مشاعره موضوعی عشق ، مشاعره موضوعی دوست ،  شاعر ، حافظ ، سعدی ، مولوی ، شهريار ، صائب تبریزی ، فروغ فرخزاد ، وحشی بافقی ، صفایی نراقی ، رهي معيری ، نظامی ، هاتف اصفهانی ، بابا طاهر ، فردوسی ، پروین اعتصامی 

 
از گلوي خود بريدن وقت حاجت همت است           ورنه هر كس وقت سيري پيش سگ نان افكند

صائب

 

 

 

از مكافات عمل غافل مشو      گندم از گندم برويد جو ز جو

خواجه عبدالله انصاری

 

از مردم افتاده مدد گير كه اين قوم     با بي پروبالي، پر و بال دگرانند

صائب تبريزی

 

از منست اين غم كه بر جان منست     ديگر اين خود كرده را تدبير نيست

فروغ فرخزاد

 

 

مشاعره فارسی، مشاعره الفبایی، اشعار مشاعره، ابیات مشاعره، مشاعره تک بیتی،تک بیتی ، مشاعره موضوعی ، مشاعره از الف تا ی ، moshaere  ،  شروع بیت از آ تا ی ، مشاعره موضوعی عشق ، مشاعره موضوعی دوست ،  شاعر ، حافظ ، سعدی ، مولوی ، شهريار ، صائب تبریزی ، فروغ فرخزاد ، وحشی بافقی ، صفایی نراقی ، رهي معيری ، نظامی ، هاتف اصفهانی ، بابا طاهر ، فردوسی ، پروین اعتصامی 

 

از وصل تو گر نيست نصيبم عجبي نيست   هم ظلمت و هم نور به يكجا نتوان ديد

عبدالله الفت

 

 

 

از هوس ها دور باش و از خدا غافل مباش     زانكه نبود جز خدا اندر دو گيتي ياوري

 از ياد تو بر نداشتم دست هنوز     دل هست به ياد نرگست مست هنوز

محمد حسين شهريار

 

 

 

استخوان سر فرهاد فرو ريخت ز هم      ديده اش در ره شيرين نگران است هنوز

عبرت نائينی

 

 

 
اشك گرم و آه سرد و روي زرد و سوز دل    حاصل عشقند و من اين نكته مي دانم چو شمع

علي اطهری كرماني

 

 

مشاعره فارسی، مشاعره الفبایی، اشعار مشاعره، ابیات مشاعره، مشاعره تک بیتی،تک بیتی ، مشاعره موضوعی ، مشاعره از الف تا ی ، moshaere  ،  شروع بیت از آ تا ی ، مشاعره موضوعی عشق ، مشاعره موضوعی دوست ،  شاعر ، حافظ ، سعدی ، مولوی ، شهريار ، صائب تبریزی ، فروغ فرخزاد ، وحشی بافقی ، صفایی نراقی ، رهي معيری ، نظامی ، هاتف اصفهانی ، بابا طاهر ، فردوسی ، پروین اعتصامی 

 

اغلب كسان كه پرده ي همت دريده اند     در كودكي محبت مادر نديده اند

شهريار

 

افتادگي آموز اگر طالب فيضي      هرگز نخورد آب، زميني كه بلند است

 

افسرده ايم و خسته دل از هرچه هست و نيست

شايد به بوي زلف تو خور را دوا كنيم

محمد عزيزی

 

 

مشاعره فارسی، مشاعره الفبایی، اشعار مشاعره، ابیات مشاعره، مشاعره تک بیتی،تک بیتی ، مشاعره موضوعی ، مشاعره از الف تا ی ، moshaere  ،  شروع بیت از آ تا ی ، مشاعره موضوعی عشق ، مشاعره موضوعی دوست ،  شاعر ، حافظ ، سعدی ، مولوی ، شهريار ، صائب تبریزی ، فروغ فرخزاد ، وحشی بافقی ، صفایی نراقی ، رهي معيری ، نظامی ، هاتف اصفهانی ، بابا طاهر ، فردوسی ، پروین اعتصامی 

 

 

افسوس كه افسانه سرايان همه خفتند     اندوه كه اندوه گساران همه رفتند

بهار

 

اگر آلوده شد گوهر به يك ننگ      نشويد آب دريا ازو رنگ

فخرالدين اسعد گرگاني

 

اگر اهل دلي ديدي، سلام من رسان بر وي      كه كمتر يافتم هرجا فزونتر جستجو كردم

صابر همداني

 

 
اگر با غيرتي با درد باشي      و گر بي غيرتي نامرد باشي

عبيذ زاكاني

 

اگر بيني كه نابينا و چاه است      اگر خاموش بنشيني گناه است

 

صائب تبريزي
 

 

 
 
مشاعره فارسی، مشاعره الفبایی، اشعار مشاعره، ابیات مشاعره، مشاعره تک بیتی،تک بیتی ، مشاعره موضوعی ، مشاعره از الف تا ی ، moshaere  ،  شروع بیت از آ تا ی ، مشاعره موضوعی عشق ، مشاعره موضوعی دوست ،  شاعر ، حافظ ، سعدی ، مولوی ، شهريار ، صائب تبریزی ، فروغ فرخزاد ، وحشی بافقی ، صفایی نراقی ، رهي معيری ، نظامی ، هاتف اصفهانی ، بابا طاهر ، فردوسی ، پروین اعتصامی 
 

اگر داري اي مرد فرزانه هوش      به تعمير دل هاي ويرانه كوش

صباي كاشاني

 

اگر شاهي، گدايي، آخرش مرگ      اگر زرين كلاهي، آخرش مرگ

 

اگر لذت ترك لذت بداني       دگر لذت نفس، لذت نخواني

سعدی

 

 

مشاعره فارسی، مشاعره الفبایی، اشعار مشاعره، ابیات مشاعره، مشاعره تک بیتی،تک بیتی ، مشاعره موضوعی ، مشاعره از الف تا ی ، moshaere  ،  شروع بیت از آ تا ی ، مشاعره موضوعی عشق ، مشاعره موضوعی دوست ،  شاعر ، حافظ ، سعدی ، مولوی ، شهريار ، صائب تبریزی ، فروغ فرخزاد ، وحشی بافقی ، صفایی نراقی ، رهي معيری ، نظامی ، هاتف اصفهانی ، بابا طاهر ، فردوسی ، پروین اعتصامی 

 

 

امشبي را كه در آنيم غنيمت شمريم     شايد اي جان نرسديم به فرداي دگر

عماد خراساني

 

 

اول اندر كوي او جز نقش پاي ما نبود      آخر آنجا از هجوم خلق، جاي ما نبود

وصال شيرازي

 

اي بي خبر ازسوخته و سوختني       عشق آمدني بود نه آموختني

سنايي

 

 

مشاعره فارسی، مشاعره الفبایی، اشعار مشاعره، ابیات مشاعره، مشاعره تک بیتی،تک بیتی ، مشاعره موضوعی ، مشاعره از الف تا ی ، moshaere  ،  شروع بیت از آ تا ی ، مشاعره موضوعی عشق ، مشاعره موضوعی دوست ،  شاعر ، حافظ ، سعدی ، مولوی ، شهريار ، صائب تبریزی ، فروغ فرخزاد ، وحشی بافقی ، صفایی نراقی ، رهي معيری ، نظامی ، هاتف اصفهانی ، بابا طاهر ، فردوسی ، پروین اعتصامی 

 

اي خوشا آن دل كه آزاري نمي آيد از او

غير كار عاشقي كاري نمي آيد از او

رهي معيري

 

اي دوست بر جنازه دشمن چو بگذري     شادي مكن كه بر تو همين ماجرا رود

سعدی

 

اي دوست به كام دشمنانم كردي      بودم چو بهار چون خزانم كردي

حافظ

 

اي دوست دزد حاجب و دربان نميشود       گرگ سيه درون، سگ چوپان نميشود

پروين اعتصامي

 

اي دوست زلف خود را در دست باد مگذار

مگذار هستي ما بر باد رفته باشد

امير اتابكي

 

 

مشاعره فارسی، مشاعره الفبایی، اشعار مشاعره، ابیات مشاعره، مشاعره تک بیتی،تک بیتی ، مشاعره موضوعی ، مشاعره از الف تا ی ، moshaere  ،  شروع بیت از آ تا ی ، مشاعره موضوعی عشق ، مشاعره موضوعی دوست ،  شاعر ، حافظ ، سعدی ، مولوی ، شهريار ، صائب تبریزی ، فروغ فرخزاد ، وحشی بافقی ، صفایی نراقی ، رهي معيری ، نظامی ، هاتف اصفهانی ، بابا طاهر ، فردوسی ، پروین اعتصامی 

 

اي سر و پاي بسته به آزادي مناز        آزاده منم كه از همه عالم بريده ام

رهي معيری

 

اي شب از روياي تو رنگين شده         سينه ام از غم تو سنگين شده

فروغ فرخزاد

 

اي عشق! چه دردي تو؟ كه درمانت نيست      اي جان! به چه زنده اي؟ كه جانانت نيست

 

 اي عشق همه بهانه از تست      من خامُشم اين ترانه از تست

هوشنگ ابتهاج

 

اي كه دستت مي رسد كاري بكن     پيش از آن كز تو نيايد هيچ كار

سعدي

 

اي گل تازه كه بويي زوفا نيست تو را     خبر از سرزنش خار جفا نيست تو را؟

وحشي بافقي

 

 

مشاعره فارسی، مشاعره الفبایی، اشعار مشاعره، ابیات مشاعره، مشاعره تک بیتی،تک بیتی ، مشاعره موضوعی ، مشاعره از الف تا ی ، moshaere  ،  شروع بیت از آ تا ی ، مشاعره موضوعی عشق ، مشاعره موضوعی دوست ،  شاعر ، حافظ ، سعدی ، مولوی ، شهريار ، صائب تبریزی ، فروغ فرخزاد ، وحشی بافقی ، صفایی نراقی ، رهي معيری ، نظامی ، هاتف اصفهانی ، بابا طاهر ، فردوسی ، پروین اعتصامی 

 

اينجا منم و شب و دروني خالي      اي كاش كه در بساط ما آهي بود

سلمان هراتي

 

اي نگاهت نخي از مخمل و از ابريشم       چند وقت است كه هر شب به تو مي انديشم

بهروز ياسمي

 

اين نقد بگير و دست از آن نسيه بدار      كاواز دهل شنيدن از دور خوش است

خيام نيشابوري

 

 
اي فلك اندوه شيرين بر دل خسرو منه       كاين بضاعت را خريداري به از فرهاد نيست

جامي

 

 

مشاعره فارسی، مشاعره الفبایی، اشعار مشاعره، ابیات مشاعره، مشاعره تک بیتی،تک بیتی ، مشاعره موضوعی ، مشاعره از الف تا ی ، moshaere  ،  شروع بیت از آ تا ی ، مشاعره موضوعی عشق ، مشاعره موضوعی دوست ،  شاعر ، حافظ ، سعدی ، مولوی ، شهريار ، صائب تبریزی ، فروغ فرخزاد ، وحشی بافقی ، صفایی نراقی ، رهي معيری ، نظامی ، هاتف اصفهانی ، بابا طاهر ، فردوسی ، پروین اعتصامی 

 

ای قوم به حج رفته کجایید کجایید
معشوق همین جاست بیایید بیایید

مولانا

 

 

امروز پاس صحبت یار قدیم دار 
فردا چه سود که بگویند حبیب رفت

مولانا

 

 

ازکیمیای آدمی قطمیر مردم میشود          ماخولیای مهتری سگ میکندبلعام را.
سعدی

 

 قطمیر=سک اصحاب کهف..بلعم باعورا=عابد مستجاب الدعوه زمان حضرت موسی (ع)که به امرخدا سگ شد

 

مشاعره فارسی، مشاعره الفبایی، اشعار مشاعره، ابیات مشاعره، مشاعره تک بیتی،تک بیتی ، مشاعره موضوعی ، مشاعره از الف تا ی ، moshaere  ،  شروع بیت از آ تا ی ، مشاعره موضوعی عشق ، مشاعره موضوعی دوست ،  شاعر ، حافظ ، سعدی ، مولوی ، شهريار ، صائب تبریزی ، فروغ فرخزاد ، وحشی بافقی ، صفایی نراقی ، رهي معيری ، نظامی ، هاتف اصفهانی ، بابا طاهر ، فردوسی ، پروین اعتصامی 

 

 

آه ازاین قوم ریایی که دراین شهردو روی          روزها شحنه وشب باده فروشند همه

 

 

اگر آن ترک شیرازی به دست آرد دل مارا - به خال هندویش بخشم سر و دست و تن و پا را
شهریار

 

 

 
اگر آن ترک شیرازی به دست آرد دل ما را - به خال هندویش بخشم تمام روح و اجزا را
صائب

 

 

الا ای پیر فرزانه مکن منعم ز میخانه
که من در ترک پیمانه دلی پیمان شکن دارم

 

 
حافظ

 

 

 

مشاعره فارسی، مشاعره الفبایی، اشعار مشاعره، ابیات مشاعره، مشاعره تک بیتی،تک بیتی ، مشاعره موضوعی ، مشاعره از الف تا ی ، moshaere  ،  شروع بیت از آ تا ی ، مشاعره موضوعی عشق ، مشاعره موضوعی دوست ،  شاعر ، حافظ ، سعدی ، مولوی ، شهريار ، صائب تبریزی ، فروغ فرخزاد ، وحشی بافقی ، صفایی نراقی ، رهي معيری ، نظامی ، هاتف اصفهانی ، بابا طاهر ، فردوسی ، پروین اعتصامی 

 

از آتش فراغت شرحی شنیده بودم      لیکن درون آتش خود را ندیده بودم

عارف طوطی همدانی

 

از برای غم ما سینه ی دنیا تنگ است      بهر این موج خروشان دل دریا تنگست

بهادر یگانه

 

از تو وفا نخیزد، دانی که نیک دانم        وز من جفا نیاید دانم که نیک دانی

خاقانی

 

از خوان این بزرگان دستی بشوی و بگذر       کان جا ز خوردنی ها غیر از قسم نباشد

بیدل دهلوی

 

از در در آمدی و من از خود به در شدم       گویی کز این جهان به جهان دگر شدم

سعدی

 

 

مشاعره فارسی، مشاعره الفبایی، اشعار مشاعره، ابیات مشاعره، مشاعره تک بیتی،تک بیتی ، مشاعره موضوعی ، مشاعره از الف تا ی ، moshaere  ،  شروع بیت از آ تا ی ، مشاعره موضوعی عشق ، مشاعره موضوعی دوست ،  شاعر ، حافظ ، سعدی ، مولوی ، شهريار ، صائب تبریزی ، فروغ فرخزاد ، وحشی بافقی ، صفایی نراقی ، رهي معيری ، نظامی ، هاتف اصفهانی ، بابا طاهر ، فردوسی ، پروین اعتصامی 

 

از عشق فقط وصل و رسیدن خوش نیست      عشق است و همین لذت دیدار و دگر هیچ

لاادری

 

از غم خبری نبود، اگر عشق نبود      دل بود، ولی چه سود اگر عشق نبود؟

قیصر امین پور

 

از گریه سوختیم و تو آهی نمی کنی      در آب و آتشیم و نگاهی نمی کنی

فغانی

 

از ناز چه می خندی بر دیده که می گرید؟       این دیده زمانی نیز خندیده که می گرید

علی اشتری

 

اگر از جانب معشوق نباشد کششی       کوشش عاشق بیچاره بجایی نرسد

مولوی

 

 

مشاعره فارسی، مشاعره الفبایی، اشعار مشاعره، ابیات مشاعره، مشاعره تک بیتی،تک بیتی ، مشاعره موضوعی ، مشاعره از الف تا ی ، moshaere  ،  شروع بیت از آ تا ی ، مشاعره موضوعی عشق ، مشاعره موضوعی دوست ،  شاعر ، حافظ ، سعدی ، مولوی ، شهريار ، صائب تبریزی ، فروغ فرخزاد ، وحشی بافقی ، صفایی نراقی ، رهي معيری ، نظامی ، هاتف اصفهانی ، بابا طاهر ، فردوسی ، پروین اعتصامی 

 

اگر در دیده ی مجنون نشینی        به غیر از خوبی لیلی نبینی

وحشی بافقی

 

الفبای دلت را دوست دارم        همین حالا برایم نامه بنویس

محمد رضا مهدی زاده

 

امشب تو را بخوبی نسبت به ماه کردم       تو خوبتر ز ماهی، من اشتباه کردم

فروغی بسطامی

 

اندر دل بی وفا غم و ماتم باد          آن را که وفا نیست ز عالم کم باد

مولانا

 

 

مشاعره فارسی، مشاعره الفبایی، اشعار مشاعره، ابیات مشاعره، مشاعره تک بیتی،تک بیتی ، مشاعره موضوعی ، مشاعره از الف تا ی ، moshaere  ،  شروع بیت از آ تا ی ، مشاعره موضوعی عشق ، مشاعره موضوعی دوست ،  شاعر ، حافظ ، سعدی ، مولوی ، شهريار ، صائب تبریزی ، فروغ فرخزاد ، وحشی بافقی ، صفایی نراقی ، رهي معيری ، نظامی ، هاتف اصفهانی ، بابا طاهر ، فردوسی ، پروین اعتصامی 

 

این سبزه که امروز تماشاگه توست        فردا همه از خاک تو بر خواهد رست

خیام

 

ای دل مباش یکدم خالی ز عشق و مستی

وانگه برو که رستی از نیستی و هستی

حافظ

 

ای که دایم به خویش مغروری        گر ترا عشق نیست معذوری

حافظ

 

مشاعره فارسی، مشاعره الفبایی، اشعار مشاعره، ابیات مشاعره، مشاعره تک بیتی،تک بیتی ، مشاعره موضوعی ، مشاعره از الف تا ی ، moshaere  ،  شروع بیت از آ تا ی ، مشاعره موضوعی عشق ، مشاعره موضوعی دوست ،  شاعر ، حافظ ، سعدی ، مولوی ، شهريار ، صائب تبریزی ، فروغ فرخزاد ، وحشی بافقی ، صفایی نراقی ، رهي معيری ، نظامی ، هاتف اصفهانی ، بابا طاهر ، فردوسی ، پروین اعتصامی 

 

اگر آن ترک شیرازی بدست آرد دل مارا      به خال هندویش بخشم سمرقند و بخارا را

حافظ

 

ای پادشه خوبان داد از غم تنهایی      دل بی تو به جان آمد وقت است که باز آیی

حافظ

اگر سفر بروی بی خبر، زبانم لال     بمانده آه دلم پشت در، زبانم لال

فاطمه آتش پیکر

 

ایجاز شاعرانه چشم تو تاکنون         ما را کشانده  است به اعجازی از جنون

مرتضی آخرتی

 

 

مشاعره فارسی، مشاعره الفبایی، اشعار مشاعره، ابیات مشاعره، مشاعره تک بیتی،تک بیتی ، مشاعره موضوعی ، مشاعره از الف تا ی ، moshaere  ،  شروع بیت از آ تا ی ، مشاعره موضوعی عشق ، مشاعره موضوعی دوست ،  شاعر ، حافظ ، سعدی ، مولوی ، شهريار ، صائب تبریزی ، فروغ فرخزاد ، وحشی بافقی ، صفایی نراقی ، رهي معيری ، نظامی ، هاتف اصفهانی ، بابا طاهر ، فردوسی ، پروین اعتصامی 

 

امشب به قصه دل من گوش میکنی      فردا مرا چو قصه فراموش می کنی

هوشنگ ابتهاج

 

ای چشم تو از هر چه غزل گیراتر       لبخند تو از خنده ی گل زیباتر

کورس احمدی

 

این شب مهتابی ام را با تو قسمت می کنم

تا سحر بی خوابی ام را با تو قسمت می کنم

محمد رضا احمدی فر

 

 

مشاعره فارسی، مشاعره الفبایی، اشعار مشاعره، ابیات مشاعره، مشاعره تک بیتی،تک بیتی ، مشاعره موضوعی ، مشاعره از الف تا ی ، moshaere  ،  شروع بیت از آ تا ی ، مشاعره موضوعی عشق ، مشاعره موضوعی دوست ،  شاعر ، حافظ ، سعدی ، مولوی ، شهريار ، صائب تبریزی ، فروغ فرخزاد ، وحشی بافقی ، صفایی نراقی ، رهي معيری ، نظامی ، هاتف اصفهانی ، بابا طاهر ، فردوسی ، پروین اعتصامی 

 

 

 
شروع بیت با حرف ب

 

 
به صحرا بنگرم صحرا تو بينم       به دريا بنگرم دريا تو بينم
بابا طاهر عريان
 
 

 

بر آستان جانان گر سر توان نهادن        گلبانگ سربلندي بر آسمان توان زد
حافظ
 

 

مشاعره فارسی، مشاعره الفبایی، اشعار مشاعره، ابیات مشاعره، مشاعره تک بیتی،تک بیتی ، مشاعره موضوعی ، مشاعره از الف تا ی ، moshaere  ،  شروع بیت از آ تا ی ، مشاعره موضوعی عشق ، مشاعره موضوعی دوست ،  شاعر ، حافظ ، سعدی ، مولوی ، شهريار ، صائب تبریزی ، فروغ فرخزاد ، وحشی بافقی ، صفایی نراقی ، رهي معيری ، نظامی ، هاتف اصفهانی ، بابا طاهر ، فردوسی ، پروین اعتصامی 

 

با آنکه ز ما هيچ زمان ياد نکردي         اي آنکه نرفتي دمي از ياد، کجايي؟
حزين لاهيجي
 
 

 

با اين عطش تا چشمه، ديگر دير خواهد شد        دريا اگر باشد دلت تبخير خواهد شد 
محمد علي بهمني
 
 

 

با خدا باش و پادشاهي کن        بي خدا باش و هر چه خواهي کن
مجلسي
 
 

 

باران که در لطافت طبعش خلاف نيست        در باغ لاله رويد و در شوره زار خس
سعدي
 
 
مشاعره فارسی، مشاعره الفبایی، اشعار مشاعره، ابیات مشاعره، مشاعره تک بیتی،تک بیتی ، مشاعره موضوعی ، مشاعره از الف تا ی ، moshaere  ،  شروع بیت از آ تا ی ، مشاعره موضوعی عشق ، مشاعره موضوعی دوست ،  شاعر ، حافظ ، سعدی ، مولوی ، شهريار ، صائب تبریزی ، فروغ فرخزاد ، وحشی بافقی ، صفایی نراقی ، رهي معيری ، نظامی ، هاتف اصفهانی ، بابا طاهر ، فردوسی ، پروین اعتصامی 

 

بار درخت علم نباشد مگر عمل        با علم اگر عمل نکني شاخ بي بري
سعدی
 
 

 

با رشته ي زلف توام امشب سر راز است       افسوس که شب کوته و اين رشته دراز است
هدايت طبرستاني
 
 

 

بار محبت از همه باري گرانتر است      وان کس کشد که از همه کس ناتوانتر است
فروغي بسطامي
 
 
مشاعره فارسی، مشاعره الفبایی، اشعار مشاعره، ابیات مشاعره، مشاعره تک بیتی،تک بیتی ، مشاعره موضوعی ، مشاعره از الف تا ی ، moshaere  ،  شروع بیت از آ تا ی ، مشاعره موضوعی عشق ، مشاعره موضوعی دوست ،  شاعر ، حافظ ، سعدی ، مولوی ، شهريار ، صائب تبریزی ، فروغ فرخزاد ، وحشی بافقی ، صفایی نراقی ، رهي معيری ، نظامی ، هاتف اصفهانی ، بابا طاهر ، فردوسی ، پروین اعتصامی 
 

 

با ضعيفان هر که گرمي کرد عالمگير شد         ذره پرور باش تا خورشيد تابانت کند
ظلي تبريزی
 
 

 

با عقل، آب عشق به يک جو نمي رود         بيچاره من که ساخته از آب و آتشم
شهريار
 

 

 
با ما کج و با خود کج و با خلق خدا کج        آخر قدمي راست بنه اي همه جا کج

 

 

مشاعره فارسی، مشاعره الفبایی، اشعار مشاعره، ابیات مشاعره، مشاعره تک بیتی،تک بیتی ، مشاعره موضوعی ، مشاعره از الف تا ی ، moshaere  ،  شروع بیت از آ تا ی ، مشاعره موضوعی عشق ، مشاعره موضوعی دوست ،  شاعر ، حافظ ، سعدی ، مولوی ، شهريار ، صائب تبریزی ، فروغ فرخزاد ، وحشی بافقی ، صفایی نراقی ، رهي معيری ، نظامی ، هاتف اصفهانی ، بابا طاهر ، فردوسی ، پروین اعتصامی 

 

 

 
شروع بیت با حرف پ

 

پرتو عمر چراغی ست که در بزم وجود          به نسیم مژه بر هم زدنی، خاموش است
سایر مشهدی

 

 
پدرم گفت و چه خوش گفت که در مکتب عشق       هر کسی لایق آن نیست که بردار شود
شالبافان
 
 
مشاعره فارسی، مشاعره الفبایی، اشعار مشاعره، ابیات مشاعره، مشاعره تک بیتی،تک بیتی ، مشاعره موضوعی ، مشاعره از الف تا ی ، moshaere  ،  شروع بیت از آ تا ی ، مشاعره موضوعی عشق ، مشاعره موضوعی دوست ،  شاعر ، حافظ ، سعدی ، مولوی ، شهريار ، صائب تبریزی ، فروغ فرخزاد ، وحشی بافقی ، صفایی نراقی ، رهي معيری ، نظامی ، هاتف اصفهانی ، بابا طاهر ، فردوسی ، پروین اعتصامی 

 

پرخاش که از هر دهنی تلخ چو زهر است       چون از لب شیرین تو افتاد شکر شد
ابوالحسن ورزی
 
 

 

پدر، آن تیشه که بر خاک تو زد دست اجل        شیشه ای بود که شد باعث ویرانی من
پروین اعتصامی
 
 

 

مشاعره فارسی، مشاعره الفبایی، اشعار مشاعره، ابیات مشاعره، مشاعره تک بیتی،تک بیتی ، مشاعره موضوعی ، مشاعره از الف تا ی ، moshaere  ،  شروع بیت از آ تا ی ، مشاعره موضوعی عشق ، مشاعره موضوعی دوست ،  شاعر ، حافظ ، سعدی ، مولوی ، شهريار ، صائب تبریزی ، فروغ فرخزاد ، وحشی بافقی ، صفایی نراقی ، رهي معيری ، نظامی ، هاتف اصفهانی ، بابا طاهر ، فردوسی ، پروین اعتصامی 

 

پروانه صفت دیده به او دوخته بودم        وقتی که خبر دار شدم سوخته بودم
عاشق اصفهانی
 
 

 

پروانه به یک سوختن آزاد شد از شمع       بیچاره دل ماست که در سوز و گدازست
وصال شیرازی
 
 

 

پرواز من به بال و پر توست، زینهار        مشکن مرا که میشکنی بال خویش را
صائب شیرازی
 
 
مشاعره فارسی، مشاعره الفبایی، اشعار مشاعره، ابیات مشاعره، مشاعره تک بیتی،تک بیتی ، مشاعره موضوعی ، مشاعره از الف تا ی ، moshaere  ،  شروع بیت از آ تا ی ، مشاعره موضوعی عشق ، مشاعره موضوعی دوست ،  شاعر ، حافظ ، سعدی ، مولوی ، شهريار ، صائب تبریزی ، فروغ فرخزاد ، وحشی بافقی ، صفایی نراقی ، رهي معيری ، نظامی ، هاتف اصفهانی ، بابا طاهر ، فردوسی ، پروین اعتصامی 
 

 

پروانه سوخت، شمع فرو مرد، شب گذشت       ای وای من که قصه ی دل ناتمام ماند
مهدی سهیلی
 

 

 
پیری به رخ ما خط از آن روی کشیده است        تا خوانی از این خط که ز دنیا چه کشیدم
امیری فیروزکوهی

 

 

 

 
پیوستگی به حق ز دو عالم بریدن است         دیدار دوست، هستی خود را ندیدن است
بیدل دهلوی

 

 

مشاعره فارسی، مشاعره الفبایی، اشعار مشاعره، ابیات مشاعره، مشاعره تک بیتی،تک بیتی ، مشاعره موضوعی ، مشاعره از الف تا ی ، moshaere  ،  شروع بیت از آ تا ی ، مشاعره موضوعی عشق ، مشاعره موضوعی دوست ،  شاعر ، حافظ ، سعدی ، مولوی ، شهريار ، صائب تبریزی ، فروغ فرخزاد ، وحشی بافقی ، صفایی نراقی ، رهي معيری ، نظامی ، هاتف اصفهانی ، بابا طاهر ، فردوسی ، پروین اعتصامی 

 

سایت ناگهان
مشاعرهشعرشاعرحافظمولویسعدیالفبابیت

این مطلب را با دوستان خود به اشتراک بگذارید

برخی از مطالب مرتبط با موضوع ادبیات :
  داغ ترین ها  ببین و بخند