سایت تفریحی سرگرمی آموزشی ناگهان


کانال سروش

عکس های مدل ابرو اسپرت 95 | مدل ابرو پهن دخترانه جدید 2016


سایت ناگهان

مدل ابرو اسپرت و پهن به چشم های کشیده جلوه بیشتری میدهد. در این مدل دنباله آن بعد از انتهای زاویه ابرو تا یک سوم دنباله ابرو باقی می ماند. (برای مدل ابرو اسپرت و پهن دخترانه ،راه حالت دادن به زاویه ابرو به صورت یک خط صاف متمایل به شقیقه است). اگر می خواهید بدانید که این مدل ابرو مناسب فرم صورت شما می باشد یا خیر حتما پست های مدل ابرو سایت ناگهان را مشاهده فرمایید.

 

عکس مدل ابرو اسپرت - مدل ابرو دخترانه - مدل ابرو پهن 95 - مدل ابرو 2016

عکس مدل ابرو اسپرت - مدل ابرو دخترانه - مدل ابرو پهن 95 - مدل ابرو 2016

عکس مدل ابرو اسپرت - مدل ابرو دخترانه - مدل ابرو پهن 95 - مدل ابرو 2016

عکس مدل ابرو اسپرت - مدل ابرو دخترانه - مدل ابرو پهن 95 - مدل ابرو 2016

عکس مدل ابرو اسپرت - مدل ابرو دخترانه - مدل ابرو پهن 95 - مدل ابرو 2016

عکس مدل ابرو اسپرت - مدل ابرو دخترانه - مدل ابرو پهن 95 - مدل ابرو 2016

مدل ابرو کارا دلوینگن

عکس مدل ابرو اسپرت - مدل ابرو دخترانه - مدل ابرو پهن 95 - مدل ابرو کارا دلوینگن

عکس مدل ابرو اسپرت

عکس مدل ابرو اسپرت - مدل ابرو دخترانه - مدل ابرو پهن 95 - مدل ابرو 2016

عکس مدل ابرو اسپرت

عکس مدل ابرو اسپرت - مدل ابرو دخترانه - مدل ابرو پهن 95 - مدل ابرو 2016

عکس مدل ابرو اسپرت - مدل ابرو دخترانه

عکس مدل ابرو اسپرت - مدل ابرو دخترانه - مدل ابرو پهن 95 - مدل ابرو 2016

مدل ابرو کارا دلوینگن

عکس مدل ابرو اسپرت - مدل ابرو دخترانه - مدل ابرو پهن 95 - مدل ابرو کارا دلوینگن

عکس مدل ابرو اسپرت - مدل ابرو دخترانه - مدل ابرو پهن 95

عکس مدل ابرو اسپرت - مدل ابرو دخترانه - مدل ابرو پهن 95 - مدل ابرو 2016

 

سایت ناگهان
مدل ابروابرومدل ابرو دخترانهمدل ابرو اسپرت

این مطلب را با دوستان خود به اشتراک بگذارید

برخی از مطالب مرتبط با موضوع مد و زیبایی :
  داغ ترین ها  ببین و بخند