سایت تفریحی سرگرمی آموزشی ناگهان


کانال سروش

ابروهای خود را زیباتر کنید | مدل ابرو - عکس قبل و بعد ابرو - آموزش کشیدن ابرو 2016


سایت ناگهان

برای اینکه بتوانید ابروهای خود را زیباتر کنید فقط به یک مداد و سایه ابرو احتیاج دارید. مرحله به مرحله با عکس های زیر همراه ما باشید

 

مدل ابرو 95

مدل ابرو - کشیدن ابرو با سایه - مدل ابرو جدید - مدل ابرو 95 - مدل ابرو کلفت - عکس مدل ابرو - برداشتن ابرو - اصلاح ابرو - کشیدن ابرو با سایه

 

مدل ابرو

مدل ابرو - کشیدن ابرو با سایه - مدل ابرو جدید - مدل ابرو 95 - مدل ابرو کلفت - عکس مدل ابرو - برداشتن ابرو - اصلاح ابرو - کشیدن ابرو با سایه

 

7995086_1462530242.jpg

مدل ابرو - کشیدن ابرو با سایه - مدل ابرو جدید - مدل ابرو 95 - مدل ابرو کلفت - عکس مدل ابرو - برداشتن ابرو - اصلاح ابرو - کشیدن ابرو با سایه

 

مدل ابرو گام به گام

مدل ابرو - کشیدن ابرو با سایه - مدل ابرو جدید - مدل ابرو 95 - مدل ابرو کلفت - عکس مدل ابرو - برداشتن ابرو - اصلاح ابرو - کشیدن ابرو با سایه

 ابتدا محدوده ابروی خود را مشخص کنید سپس با توجه به رنگ ابرو با سایه مناسب داخل آن را پر کنید و با روشن کردن زیر ابرو، متفاوت به نظر برسید.

 

کشیدن ابرو

مدل ابرو - کشیدن ابرو با سایه - مدل ابرو جدید - مدل ابرو 95 - عکس مدل ابرو - برداشتن ابرو - اصلاح ابرو - کشیدن ابرو با سایه

 

کشیدن ابرو با مداد

مدل ابرو - کشیدن ابرو با سایه - مدل ابرو جدید - مدل ابرو 95 - مدل ابرو کلفت - عکس مدل ابرو - برداشتن ابرو - اصلاح ابرو - کشیدن ابرو با سایه

 

آرایش ابرو

مدل ابرو - کشیدن ابرو با سایه - مدل ابرو جدید - مدل ابرو 95 - مدل ابرو کلفت - عکس مدل ابرو - برداشتن ابرو - اصلاح ابرو - کشیدن ابرو با سایه

 

ابرو 2016

مدل ابرو - کشیدن ابرو با سایه - مدل ابرو جدید - مدل ابرو 95 - مدل ابرو کلفت - عکس مدل ابرو - برداشتن ابرو - اصلاح ابرو - کشیدن ابرو با سایه

 

ابرو کلفت

سایه ابرو

مدل ابرو - کشیدن ابرو با سایه - مدل ابرو جدید - مدل ابرو 95 - مدل ابرو کلفت - عکس مدل ابرو - برداشتن ابرو - اصلاح ابرو - کشیدن ابرو با سایه

 

مدل های متفاوت ابرو

مدل ابرو - کشیدن ابرو با سایه - مدل ابرو جدید - مدل ابرو 95 - مدل ابرو کلفت - عکس مدل ابرو - برداشتن ابرو - اصلاح ابرو - کشیدن ابرو با سایه - مدل های متفاوت ابرو

 

گام به گام ابرو

مدل ابرو - کشیدن ابرو با سایه - مدل ابرو جدید - مدل ابرو 95 - مدل ابرو کلفت - عکس مدل ابرو - برداشتن ابرو - اصلاح ابرو - کشیدن ابرو با سایه

 

آموزش ابرو

مدل ابرو - کشیدن ابرو با سایه - مدل ابرو جدید - مدل ابرو 95 - مدل ابرو کلفت - عکس مدل ابرو - برداشتن ابرو - اصلاح ابرو - کشیدن ابرو با سایه

سایت ناگهان
مدل ابروابروکشیدن ابرومدل ابرو جدیدمدل ابرو 95قبل و بعد ابرومدل ابرو 2016اصلاح ابروآرایش ابرو

این مطلب را با دوستان خود به اشتراک بگذارید

برخی از مطالب مرتبط با موضوع مد و زیبایی :
  داغ ترین ها  ببین و بخند