سایت تفریحی سرگرمی آموزشی ناگهان


کانال سروش

Fast radio burst

حیرت دانشمندان از پیام موجودات فضایی!

حیرت دانشمندان از پیام موجودات فضایی!

دانشمندان می گویند که نمی توانند منبع امواج رادیویی قدرتمند و رمزآلودی را که از خارج کهکشان راه شیری...
ادامه مطلب

  داغ ترین ها  ببین و بخندصفحه دیگری وجود ندارد