سایت تفریحی سرگرمی آموزشی ناگهان


کانال سروش

مجموعه پیامک - اس ام اس تبریک روز بهداشت و سلامت 1395


سایت ناگهان

تیم سایت ناگهان برای روز بهداشت و سلامت در روز 18 فروردین 1395 جملات زیبای زیر را تدارک دیده است:

 

اس ام اس روز بهداشت - اس ام اس جدید روز جهانی بهداشت و سلامت 1395 - پیامک - مسیج روز جهانی بهداشت و سلامت95- سایت ناگهان-روز جهانی بهداشت و سلامت جدید- روز بهداشت 95 -rooze  
اس ام اس تبریک روز جهانی بهداشت و سلامت- سایت ناگهان- پیامک جدید بهداشت و سلامت- مسیج روز جهانی بهداشت و سلامت 95-

 

به نفس هایت دقیق شو... اگر به راحتی نفس میکشی، خودت را یکی از خوشبخت ترین آدم های روی زمین بدان.

 

اس ام اس روز بهداشت - پیامک - مسیج روز جهانی بهداشت و سلامت95- سایت ناگهان-روز جهانی بهداشت و سلامت جدید- روز بهداشت 95 -rooze behdasht- 
اس ام اس تبریک روز جهانی بهداشت و سلامت- سایت ناگهان- پیامک جدید بهداشت و سلامت- مسیج روز جهانی بهداشت و سلامت 95-

 

در روز جهانی بهداشت و سلامت، با هر بازدم کسالت را از تنت دور کن و با هر دم خوشی و سرزندگی را نفس بکش.

 

اس ام اس روز بهداشت - پیامک - مسیج روز جهانی بهداشت و سلامت95- سایت ناگهان-روز جهانی بهداشت و سلامت جدید- روز بهداشت 95 -rooze behdasht- 
اس ام اس تبریک روز جهانی بهداشت و سلامت- سایت ناگهان- پیامک جدید بهداشت و سلامت- مسیج روز جهانی بهداشت و سلامت 95

 

وقتی سالمی، راه برای امید باز است، و وقتی در زندگیت امید باشد، تو همه چیز داری.

 

عکس نوشته روز بهداشت و سلامت

 

اس ام اس روز بهداشت - پیامک - مسیج روز جهانی بهداشت و سلامت95- سایت ناگهان-روز جهانی بهداشت و سلامت جدید- روز بهداشت 95 -rooze behdasht- 
اس ام اس تبریک روز جهانی بهداشت و سلامت- سایت ناگهان- پیامک بهداشت و سلامت- مسیج روز جهانی بهداشت و سلامت 95

 

بزرگ ترین هدیه ای که می توانی به عزیزانت بدهی،  سلامتی خودت است! مواظب خودت باش.

 

اس ام اس روز بهداشت - پیامک - مسیج روز جهانی بهداشت و سلامت95- سایت ناگهان-روز جهانی بهداشت و سلامت جدید- روز بهداشت 95 -rooze behdasht- 
اس ام اس تبریک روز جهانی بهداشت و سلامت- سایت ناگهان- پیامک بهداشت و سلامت- مسیج روز جهانی بهداشت و سلامت 95- شعار روز جهانی بهداشت و سلامت 1395

 

زود به خواب رفتن و زود از خواب بیدار شدن یکی از نعمت های الهی است.

 

اس ام اس روز بهداشت - پیامک - مسیج روز جهانی بهداشت و سلامت95- سایت ناگهان-روز جهانی بهداشت و سلامت جدید- روز بهداشت 95 -rooze behdasht- 
اس ام اس تبریک روز جهانی بهداشت و سلامت- سایت ناگهان- پیامک بهداشت و سلامت- مسیج روز جهانی بهداشت و سلامت 95

 

 

چه روزی بهتر از امروز؟ اراده کن و سیگارت را برای همیشه خاموش کن و روشنایی را به عزیزانت هدیه بده.

 

 

اس ام اس جدید روز بهداشت - پیامک - مسیج روز جهانی بهداشت و سلامت95- سایت ناگهان-روز جهانی بهداشت و سلامت جدید- روز بهداشت 95 -rooze behdasht- 
اس ام اس تبریک روز جهانی بهداشت و سلامت- سایت ناگهان- پیامک جدید بهداشت و سلامت- مسیج روز جهانی بهداشت و سلامت 95- شعار روز جهانی بهداشت و سلامت 1395

 

خوب خوابیدن، یکی از نشانه های سلامتی است.

 

اس ام اس  جدید روز بهداشت - پیامک - مسیج روز جهانی بهداشت و سلامت95- سایت ناگهان-روز جهانی بهداشت و سلامت جدید- روز بهداشت 95 -rooze behdasht- 
اس ام اس تبریک روز جهانی بهداشت و سلامت- سایت ناگهان- پیامک بهداشت و سلامت- مسیج روز جهانی بهداشت و سلامت 95- شعار روز جهانی بهداشت و سلامت 1395

 

سن فقط یک عدد است! در سن 80 سالگی هم اگر سلامت باشی، میتوانی از لحظه های زندگیت لذت ببری.

 

اس ام اس جدید روز بهداشت - پیامک - مسیج روز جهانی بهداشت و سلامت95- سایت ناگهان-روز جهانی بهداشت و سلامت جدید- روز بهداشت 95 -rooze behdasht- 
اس ام اس تبریک روز جهانی بهداشت و سلامت- سایت ناگهان- پیامک بهداشت و سلامت- مسیج روز جهانی بهداشت و سلامت 95- شعار روز جهانی بهداشت و سلامت 1395

 

امروز به بهداشت و سلامتت اهمیت بده، فردا مزایایش را خواهی دید.

 

اس ام اس  جدید روز بهداشت - پیامک - مسیج روز جهانی بهداشت و سلامت95- سایت ناگهان-روز جهانی بهداشت و سلامت جدید- روز بهداشت 95 -rooze behdasht- 
اس ام اس تبریک روز جهانی بهداشت و سلامت- سایت ناگهان- پیامک بهداشت و سلامت- مسیج روز جهانی بهداشت و سلامت 95- شعار روز جهانی بهداشت و سلامت 1395

 

بهداشت و سلامت مسری است! اما منتظر نباش که تو از دیگران بگیری! تو حامل آن باش.

 

اس ام اس  جدید روز بهداشت - پیامک - مسیج روز جهانی بهداشت و سلامت95- سایت ناگهان-روز جهانی بهداشت و سلامت جدید- روز بهداشت 95 -rooze behdasht- 
اس ام اس تبریک روز جهانی بهداشت و سلامت- سایت ناگهان- پیامک بهداشت و سلامت- مسیج روز جهانی بهداشت و سلامت 95- شعار روز جهانی بهداشت و سلامت 1395

 

یکی از بزرگ ترین افتخارات هر دولت این است که بتواند بهداشت کشورش به خوبی تامین کند.

 

 

اس ام اس روز بهداشت - اس ام اس جدید روز جهانی بهداشت و سلامت 1395 - پیامک - مسیج روز جهانی بهداشت و سلامت95- سایت ناگهان-روز جهانی بهداشت و سلامت جدید- روز بهداشت 95 -rooze  
اس ام اس تبریک روز جهانی بهداشت و سلامت- سایت ناگهان- پیامک جدید بهداشت و سلامت- مسیج روز جهانی بهداشت و سلامت 95-

 

قدر سلامتی ات را بدان قبل از اینکه بیماری به سراغت بیاید.

 

 

اس ام اس روز بهداشت - اس ام اس جدید روز جهانی بهداشت و سلامت 1395 - پیامک - مسیج روز جهانی بهداشت و سلامت95- سایت ناگهان-روز جهانی بهداشت و سلامت جدید- روز بهداشت 95 -rooze  
اس ام اس تبریک روز جهانی بهداشت و سلامت- سایت ناگهان- پیامک جدید بهداشت و سلامت- مسیج روز جهانی بهداشت و سلامت 95-

 

شادی هر انسانی در درجه ی اول به سلامتی او بستگی دارد. 

 

 

اس ام اس روز بهداشت - اس ام اس جدید روز جهانی بهداشت و سلامت 1395 - پیامک - مسیج روز جهانی بهداشت و سلامت95- سایت ناگهان-روز جهانی بهداشت و سلامت جدید- روز بهداشت 95 -rooze  
اس ام اس تبریک روز جهانی بهداشت و سلامت- سایت ناگهان- پیامک جدید بهداشت و سلامت- مسیج روز جهانی بهداشت و سلامت 95-

 

میزان دارایی هر شخص را از روی سلامتی آن بسنج.

 

 

اس ام اس روز بهداشت - اس ام اس جدید روز جهانی بهداشت و سلامت 1395 - پیامک - مسیج روز جهانی بهداشت و سلامت95- سایت ناگهان-روز جهانی بهداشت و سلامت جدید- روز بهداشت 95 -rooze  
اس ام اس تبریک روز جهانی بهداشت و سلامت- سایت ناگهان- پیامک جدید بهداشت و سلامت- مسیج روز جهانی بهداشت و سلامت 95-

 

به چیزی که امروز میخوری دقت کن، سلامتی فردایت به آن بستگی دارد.

 

عکس نوشته روز بهداشت و سلامت

 

 

اس ام اس روز بهداشت - اس ام اس جدید روز جهانی بهداشت و سلامت 1395 - پیامک - مسیج روز جهانی بهداشت و سلامت95- سایت ناگهان-روز جهانی بهداشت و سلامت جدید- روز بهداشت 95 -rooze  
اس ام اس تبریک روز جهانی بهداشت و سلامت- سایت ناگهان- پیامک جدید بهداشت و سلامت- مسیج روز جهانی بهداشت و سلامت 95-

 

یک سردرد کوچک، تو را از خوشی بزرگ محروم می کند. هر لحظه قدر سلامتی ات را بدان.

 

 

اس ام اس روز بهداشت - اس ام اس جدید روز جهانی بهداشت و سلامت 1395 - پیامک - مسیج روز جهانی بهداشت و سلامت95- سایت ناگهان-روز جهانی بهداشت و سلامت جدید- روز بهداشت 95 -rooze  
اس ام اس تبریک روز جهانی بهداشت و سلامت- سایت ناگهان- پیامک جدید بهداشت و سلامت- مسیج روز جهانی بهداشت و سلامت 95-

 

برای داشتن یک جسم سالم، اول روحت را پاک کن.

 

اس ام اس روز بهداشت - اس ام اس جدید روز جهانی بهداشت و سلامت 1395 - پیامک - مسیج روز جهانی بهداشت و سلامت95- سایت ناگهان-روز جهانی بهداشت و سلامت جدید- روز بهداشت 95 -rooze  
اس ام اس تبریک روز جهانی بهداشت و سلامت- سایت ناگهان- پیامک جدید بهداشت و سلامت- مسیج روز جهانی بهداشت و سلامت 95-

 

برای اینکه در مورد روز جهانی بهداشت و سلامت بیشتر بدانید، اینجا لینک کلیک کنید

 

سایت ناگهان
روز بهداشتروز جهانی بهداشتروز سلامتمناسبتاس ام اسپیامکمسیجسلامتعکس نوشتهsmsاس

این مطلب را با دوستان خود به اشتراک بگذارید

برخی از مطالب مرتبط با موضوع سایر جملات :
  داغ ترین ها  ببین و بخند